Rustig slapen

 

Psalm 4, Avondlied
‘1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij snarenspel.
2 Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. 3 Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schande maken? Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? Sela 4 Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; de HEERE hoort als ik tot Hem roep. 5 Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. Sela 6 Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE. 7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE! 8 U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. 9 In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen’.

Gezang 280, ‘Ik wil u, o God, mijn dank betalen’
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met Uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij, Gij milde bron van zegeningen; zulk een ontfermer waart Gij mij.

Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwe; hij faalt niet, die uw heil verwacht. Eens aan de avond van mijn leven breng ik van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, u hoger, reiner loflied toe.

Maak je geen zorgen, en ga rustig slapen
Een basisgedachte die geldt voor een goede nachtrust is ‘maak je geen zorgen’. Dat zal iedere huisarts, psycholoog of therapeut je meegeven. Van piekeren of je zorgen maken ga je niet beter slapen. Niemand zal zeggen bij de ochtendkoffie ‘ik heb zo’n geweldige nacht gehad, ik heb uren liggen piekeren’.
We weten het allemaal: piekeren, je zorgen maken bevordert een onrustige slaap. En toch lijkt het juist alsof de nacht hét moment is om je zorgen te maken. Het is donker, de ruimte wordt daardoor kleiner, er is niet veel dat je afleidt en piekergedachten kunnen zich heel eenvoudig opdringen.

De volgende morgen voel je je brak en uitgeput. Het kan zelfs zover komen dat je angst hebt om naar bed te gaan. Je blijft zo lang mogelijk op de bank hangen met nóg een glas wijn of nog wat te eten, om dat moment van slapen gaan maar uit te stellen. Bang als je bent voor de wetenschap dat je niet rustig zult gaan slapen. Bang voor alle gedachten die je kunnen gaan bespringen en je angstig kunnen maken. Bang voor schuldgevoelens, angstig voor de toekomst, bang voor financiële tekorten, ziekte of verslavingen.

Gisteren noemde ik al een aantal gevoelens die je kunnen beletten rustig te gaan slapen. Maar misschien zijn zorgen nog wel de grootste boosdoener die je beletten een verkwikkende slaap te hebben. Laten we eens kijken wat koning David zegt in Psalm 4 en Paulus in Filippenzen 4.

Eerst koning David: ‘5 Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart (tot God) wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil’.

David spoort ons aan om niet op de bank te blijven hangen of te ontspannen voor de tv. Hij spoort ons aan om naar bed te gaan, om tot God te spreken en stil te zijn.

Paulus komt daar ook heel dichtbij: ‘De Heere is nabij. 6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God’.

Als je naar bed gaat wéét dan dat God dichtbij is en praat vervolgens met Hem. Verdoof niet je gedachten of gevoelens en wacht niet tot je van uitputting in slaap stort, maar stort je hart uit voor God, want Hij is dicht bij jou en hoort jou. En doe wat David zegt: wees stil. Of zoals het in psalm 46 staat: ‘Wees stil en weet dat Ik God ben, hoog boven aarde en volkeren verheven. 12 Met ons is de HEER van de machten, de God van Jakob is onze toevlucht’. (WV)

Er is er één waar je naar toe moet vluchten als de nacht je angstig maakt. Er is één die hoog verheven is en van jou wil horen waar je je zorgen over maakt en ze van jou wil overnemen. Het is die ene die zegt: ‘Ik hoor jou. Ik hoor jouw bidden en smekingen. Maar wees ook stil zodat je Mijn stem kunt horen die jou laat weten dat Ik over je waak en Ik voor je zorg. Vannacht, morgen en alle dagen’.

Geef God je angsten, geef God je zorgen. Doe dat in ieder geval voor de nacht. Als je ze overdag wilt terug pakken, doe dat als je het niet laten kunt, maar besluit om bij het naar bed gaan je hart met God te delen en vervolgens stil te zijn. Stil in Zijn nabijheid om zo Zijn liefde te ontvangen. God zorgt voor je. Ga in die wetenschap slapen. Hij is groter dan jouw zorgen.

Opwekking 717, ‘Stil, mijn ziel, wees stil’