MIJN DRIVE EN MIJN PRAKTIJK

Mijn drive om te doen wat ik doe ligt in Wie God is, in het werk van Jezus en de in kracht van de Heilige Geest voor ons. Er zijn veel Bijbelteksten die ik zou kunnen citeren om daar uitdrukking aan te geven. Maar ik noem er één: ‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’ 2 Korinthe 5:17

Alles is nieuw geworden. Wij zijn in Christus nieuw! Ik ben nieuw in Christus. Het oude ís voorbij. Mijn verleden met al zijn pijn is weggedaan! Wat een rijkdom, wat een kracht, wat een troost en wat een bemoediging! En vooral ook wat een vrijheid geeft dat.God leeft, regeert en heeft ons op het oog. Hij heeft een toekomst van hoop voor ons weggelegd.

Toen ik eenmaal genezen was van de eetstoornis was het mij helder: ‘dit hoofdstuk is afgesloten en daar ga ik het nooit meer over hebben.’ Dat was duidelijk niet Gods plan. Vrij snel nadat ik mijn praktijk was gestart kwam het onderwerp eetstoornis met volle vaart om de hoek zetten, doordat ik het zo duidelijk bij anderen zag. Het gevolg was de eerste Eetclub 121 in Gouda. En langzaam maar zeker werd mijn algemene praktijk een praktijk voor christelijke hulp bij eetstoornissen en moet ik dus wel heel open zijn over mijn leven met de eetstoornis. Wonderlijk hoe God gebruikt wat wij hebben afgedankt.

Het fundament onder mijn praktijk is te lezen in de Bijbel. In Lukas 4 vers 18 en 19 leest Jezus het volgende voor uit het boek Jesaja: ‘Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken’.

In deze Bijbeltekst wordt gesproken over verslagenheid, gebrokenheid en gevangenschap. Het is mijn verlangen om mensen die worstelen met verslagenheid, verdriet, gebrokenheid of ‘gevangenschap’, de weg naar herstel te wijzen en hen op die weg te begeleiden zodat ze (weer) kunnen schitteren zoals God hen bedoeld heeft.

Het leven is soms gecompliceerd, berokkent ons schade, we kunnen oude wonden meedragen en we kunnen slachtoffer worden. Het is mijn overtuiging – en daaruit ontspringt mijn daadkracht – dat we tools hebben gekregen die maken dat we niet langer slachtoffer hoeven te zijn. We kunnen onze wil, ons verstand en onze door God gegeven moed inzetten om te veranderen en te groeien.