CAT Vergoedbaar

Geroepen om te Leven is aangesloten bij de beroepsvereniging CAT Level 3.

Dat betekent dat een deel van de therapie en
begeleiding vergoedt wordt via uw
zorgkostenverzekering vanuit het aanvullende pakket. 

Klik hier voor een actuele lijst, onder Level 3 (CAT), van verzekeraars die een deel van uw factuur vergoeden.

De registratiecode voor Geroepen om te Leven is: CM2023-26-03-19.

De prestatiecodes waarvoor vergoeding wordt gegeven zijn:
• 24505 – behandeling (kinder)coaching

Deze code zal op uw factuur terug te vinden zijn.  

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling klik op onderstaande knop.

Klachtenregeling

De code staat voor de volgende behandelingen:

(Kinder) Coaching 24505  

Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Indien er sprake is van kinder coaching behandelt de therapeut in kwestie ook kinderen door deze te coachen.  

24513 Lichaamsgerichte psychotherapie

Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.