visie en missie

Vrijheid

Gevoelens van geluk en vrede ervaren we als we ‘heel zijn’. God wenst heelheid voor ons. God wil gebroken harten en gebroken mensen weer heel maken. Hij gaat zelfs nog verder. Hij heeft onze vernieuwing op het oog! Hij heeft daarvoor zichzelf gegeven in Zijn zoon Jezus Christus. Hij heeft ons de Bijbel gegeven én elkaar om elkaar te dienen en te helpen. 

Waarom wil God heelheid en geluk voor ons? Omdat Hij van ons houdt! Hij heeft ons geschapen zoals we zijn en dat is precies goed. Daar hoeft niets af en niets bij. Je bent waardevol en geliefd. Vaak weten we dat wel, maar dat ook voelen en leven vanuit liefde en je gewaardeerd voelen nog niet zo eenvoudig. 

Door een verkeerd zelfbeeld of het beeld dat de maatschappij van ons wil hebben worden we vaak gedwongen om rollen te spelen en maskers op te zetten. We voelen diep van binnen dat we niet kunnen laten zien wie we zijn. Of we durven niet te laten zien of te zeggen wat we nodig hebben. Dat levert strijd op. En in die strijd en zoektocht biedt een eetstoornis houvast. Het lijkt in het begin een vriend, maar langzaam wordt het een vijand. En het komt zover dat je je slaaf voelt. Slaaf van de eetstoornis. 

Hoe gaaf is het dan om te weten dat Jezus je heeft vrijgekocht. Hij heeft de gevolgen, schuld en straf die de zonde brengt voor ons gedragen. Hij heeft geleden en is gestorven om jou als kind bij de Vader te kunnen brengen en je zo Zijn zegen kunt ontvangen waarin liefde, goedkeuring, vrede en acceptatie ligt. 

hart en innerlijk kind

Geroepen om te leven werkt vanuit de visie dat wij een zijn. Wij zijn lichaam, ziel, hart en hoofd. Ze horen bij elkaar en werken met elkaar samen. Ons hart en lichaam vertellen ons hoe onze conditie is. Wat en hoe we ons voelen moeten we serieus nemen. Met hard werken en alleen maar positief denken kom je er niet. Ons hart vraagt om aandacht omdat er in ons hart van alles ligt opgeslagen wat pijn doet en opgeruimd moet worden. En in ons hart woont ons innerlijk kind dat mogelijk nog leeft en reageert vanuit onvervulde verlangens, vanuit een pijnlijk tekort. 

De eetstoornis speelt met name in op dat wat er leeft in jouw hart. En dat zijn over het algemeen pijnlijke gedachten, pijnlijke gevoelens en zorgen, jouw innerlijk kind, negatieve overtuigingen, onvervulde verlangens en leegte. 

De therapie die Geroepen om te leven aanbiedt gaat uit van de cognitieve gedragstherapie, en acceptance and commitmenttherapie maar richt zich vooral op het kwetsbare hart met alle gevoelens die daar leven. Door goede aandacht te geven aan alle vier de aspecten die ons tot de mens maakt zoals we zijn kan er herstel en vernieuwing plaats vinden en ben je in staat om vanuit een nieuwe, gezonde positie, keuzes te maken en de eetstoornis los te laten.

Visie en missie GEROEPEN om te leven

Geroepen om te leven heeft de volgende visie en missie: 

Visie:
1. God wil werkelijkheid zijn in ons leven. Een werkelijkheid om vanuit te leven.
2. We zijn als mens geschapen naar het beeld van God. God is één en enig; er is maar één God. Zo zijn wij als mens ook één en enig; iedereen is uniek. In therapie. coaching en begeleiding wordt gekeken naar de mens als geheel en de samenhang met zijn of haar situatie, naar de uniciteit van ieder mens en wat onze door God gegeven identiteit is. 
3. Het is Gods verlangen dat we als mensen in vrijheid leven. Het loslaten van ongezond gedrag kan alleen wanneer hart, denken en ziel herstel ontvangen vanuit Gods waarheid en door het volmaakte offer van Jezus. 
Missie: 
Mensen die worstelen met een eetstoornis (of een verslaving) begeleiden op de weg van herstel. Daarbij wordt vanuit kleinschaligheid en betrokkenheid, therapie, coaching en begeleiding en/of therapeutische activiteiten aangeboden, gebaseerd op de BIAS-88 Methode, waarbij niet de verslaving maar Gods liefde centraal staat. 

Samenvatting visie en missie: 
‘Bewust (leren) leven vanuit Gods liefdevolle waarheid maakt vrij.’ 

Ervaringsdeskundige

De therapeut van Geroepen om te leven – Elisabeth van Zijl - is ervaringsdeskundige. Zij weet waar het over gaat, kent de functies van de eetstoornis en begrijpt de denkprocessen die te maken hebben met de eetstoornis. Zij is de weg van herstel gegaan en weet als geen ander hoe belangrijk het is dat je begrepen wordt, bemoedigt wordt en dat er mensen met hoop om je heen staan zodat je de moed blijft houden om door te zetten, ook als het zo verschrikkelijk moeilijk is.

houding en fundament

Houding gEROEPEN om te leven

Het woordje ‘bewust’ uit de samenvatting zegt veel over de houding van Geroepen om te leven in het proces van therapie of coaching en begeleiding. Geroepen om te leven is zich bewust van het unieke van ieder mens – jij bent uniek - en biedt daarom therapie of coaching en begeleiding aan die aansluit bij jou als client of coachee. Voor Geroepen om te leven hoort bij het woord ‘bewust’ ook het woord ‘aandacht.’ Vanuit aandacht wil Geroepen om te leven met jou kijken naar mogelijkheden. De onmogelijkheden dienen zich vanzelf wel aan en daarom is de basishouding altijd een zoeken naar mogelijkheden. Geroepen om te leven wil met jou ontdekken waar struikelblokken en valkuilen zijn. Wil met jou ontdekken wat jij nodig hebt, wil kijken naar wat jij kunt en wat bij jou past. Geroepen om te leven wil zich daarbij laten leiden door een luisterende open houding, optimisme, geduld, bewogenheid en veerkracht. Het is het verlangen van Geroepen om te leven om in de therapie, coaching en begeleiding Gods liefde en bewogenheid zichtbaar en merkbaar te maken. Vanuit deze houding in combinatie met opleidingen, professionaliteit en (ervarings)deskundigheid wil Geroepen om te leven jou een plek bieden van veiligheid, hoop en vertrouwen zodat je op reis durft te gaan en kunt gaan leren, loslaten en ontvangen.

Fundament

Geroepen om te leven ziet in de tekst uit Lukas 4 het fundament om vanuit te werken: ‘18De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn,19om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.’ In deze tekst spreekt Jezus van bevrijding, genezing, ruimte, en nieuwe hoop.

Het logo van Geroepen om te leven wil laten zien hoe bevrijdend deze tekst uit Lukas 4 is en hoe Jezus zelf, ons in de vrijheid heeft gezet. Leven vanuit vrijheid geeft je energie en laat je voeten dansen!