Van denken naar danken, Psalm 92

‘Een lied voor de sabbatdag’ staat er in deze psalm. Een rustdag dus. Een andere dag. Want rustdag wil niet zeggen dat we naar de kerk gaan en vervolgens met onze armen over elkaar op de bank niets doen. De sabbat is er voor de mens zei Jezus.

God ruste, maar stopte niet met zorgdragen voor Zijn werk. Hij genoot van wat Hij had gemaakt; Hij zag dat het goed was.

Lees eens goed wat er staat in de verzen 1-6. Een lied om te zingen op de rustdag om God te loven om Zijn goedheid, trouw en Zijn grote werken.

Als je er door de weeks niet aan toe komt om God te loven, Hem te aanbidden, neem er dan in ieder geval de tijd voor op de zondag, of een andere vaste ‘rustdag’. God is onze aanbidding waard, omdat Hij God is en jouw God en Vader wil zijn. Door Hem te aanbidden met heel je hart geef je Hem de ruimte om in je hart te komen en daar genezing, vrede en vreugde te brengen. – dus dan wil je toch iedere dag Hem aanbidden? –

Andrew Wommack zegt over aanbidding: ‘ Door God te aanbidden richt je ook je gedachten op God en dan zul je volmaakte vrede hebben. Als je gedachten niet op God gericht zijn, zul je geen volmaakte vrede hebben. Als je geen vrede ervaart in je leven, zijn je gedachten hoogst-waarschijnlijk niet gericht op God. Zie wat Romeinen 8:6 daarvan zegt: ‘Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede’’.

Maak er een gewoonte van om God te aanbidden en te danken! Een one-liner die ik vaak gebruik is ‘Van denken naar danken’. Wanneer je merkt dat denken overgaat in piekeren, ga dan danken. Want dan geef je God de ruimte. De ruimte voor Zijn vrede, Zijn vreugde en Zijn liefde.

Matt Redman ’10.000 reasons’