Lijden en volharden

Week 1, woensdag

Romeinen 18:25-28

‘Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn’.

2. Als we zwak zijn, zijn we niet alleen. De Geest is bij ons als onze coach. Wat wij moeten doen is die Coach uitnodigen. Hem om hulp vragen. Hem onze noden uitleggen, dan kan deze Heilige Coach bidden voor en met ons. En Hij bidt vanuit en met innerlijke bewogenheid. Een volmaakt gebed, naar de wil van God.

Lijden, liefde en de Trooster
In Johannes 14 vers 15 tot 31 gaat het over de liefde en een Trooster.

Jezus moest terug naar de Vader. Hij ging zijn rechtmatige plaats innemen. Maar hij ging ook terug zodat de Heilige Geest kon komen in een ieder van ons.

In 2 Korinthe 3:17 lezen we dat Geest en Heer (Jezus) aan elkaar gelijk zijn. Dus wanneer de Heilige Geest in ons woont, woont Jezus in ons!

Jezus spreekt in Johannes 14:23 over gehoorzaamheid in liefde: ‘Jezus antwoordde en zei tegen hem: als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen’

Dat is een ongelofelijke waarheid. Een waarheid waar we niet omheen kunnen. Wanneer je je bekeert (Jezus liefhebt), komt Gods Geest in je wonen.

Wie neemt er dan precies intrek in ons hart? Vers 26: ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb’.

We zijn dus nooit alleen. We hoeven nooit te wanhopen. En bij verdriet en lijden mogen we ons getroost weten door Jezus zelf die in ons woont. Hij zal bidden, wanneer wij zelf niet meer kunnen, Hij zal ons in herinnering brengen wat we nodig hebben, Hij zelf zal ons onderwijzen als we wijsheid nodig hebben, Hij troost ons met vrede omdat Hij de Trooster is.

En wanneer Jezus/de Geest bidt, bidt Hij een volmaakt gebed, naar Zijn aard, Zijn karakter. En gebeden die naar Zijn aard zijn, worden verhoord, omdat God dat heeft beloofd.

– Heb je ooit de Heilige Geest uitgenodigd als coach omdat je Hem nodig hebt? De Heilige Geest wil gevraagd worden.

– Waarom? Zodat wij beseffen dat wij het niet zelf kunnen. Hij woont in ons en wil betrokken worden bij ons leven. Daartoe wil Hij uitgenodigd worden. God is geduldig…….

Lezen Johannes 14: 15-31