Lijden en volharden

Lijden en volharden
Lijden en volharden

Week 1, maandag

‘Lijden is een vreselijke leermeester, maar vaak het begin van wat het beste in ons is. Lijden en creativiteit zijn vaak afhankelijk van elkaar. Pijn bewerkt een verschrikkelijke spanning die zich bij ons ontlaadt in een creatieve reactie. Lijden kan zijn als een zandkorrel in een oester: het kan een prachtige parel scheppen’.

Uit: ‘Straight from the heart: reflections from Twentieth-Century Mystics’ door Dick Ryan (uit: ‘Thuiskomen’ Henri Nouwen).

Romeinen 18:25-28

‘Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn’.

In dit stukje staan een aantal woorden centraal: hopen, verwachten, volharding, zwakheden, weten, ten goede.

Wat is hieruit te leren.

1. Als we blijven hopen op wat we niet zien dan staat dat al gelijk aan verwachten met volharding. Kortom; we hoeven vaak niet meer te doen dan blijven hopen! Want wie blijft hopen, blijft verwachten. Laat het lijden waar je soms in kunt zitten niet je hoop roven.

2. Als we zwak zijn, zijn we niet alleen. De Geest is bij ons als onze coach. Wat wij moeten doen is die Coach uitnodigen. Hem om hulp vragen. Hem onze noden uitleggen, dan kan deze Heilige Coach bidden voor en met ons. En Hij bidt vanuit en met innerlijke bewogenheid. Een volmaakt gebed, naar de wil van God.

3. God wil alles laten mee werken ten goede. Voor wie? Voor wie God liefhebben, dat betekent voor hen die een intieme relatie met Hem hebben. Geen geheimen hebben voor God maar kwetsbaar durven zijn.

4. God laat lijden meewerken ten goede. Het goede in Gods ogen. Lijden kan goed worden, lijden kan een parel voortbrengen. Wij kunnen door lijden heen een parel worden. Hoe? Door overgave aan God, zodat Hij het goede door ons kan heenwerken. En ons kan maken tot een kanaal van liefde.

Pijn, verdriet en lijden kunnen tot een parel worden en hun nut hebben wanneer de ontkenning, de boosheid, het onderhandelen/vechten en depressie uitmonden in acceptatie en overgave.

De komende week laten we de 4 genoemde punten wat uitgebreider de revue passeren.