Hoop geeft kracht

Hoop geeft kracht
Hoop geeft kracht

De uitdrukking ‘hoop doet leven’, of de uitdrukking ‘hoop verloren, al verloren’ zijn heel bekende. Ze geven het belang aan van hoop. Hoop is iets moois en tegelijk iets heel ingewikkelds. Want hoop geeft geen zekerheid maar het drukt iets uit van verlangen, van verwachting. Wanneer je geen hoop meer hebt, lijkt het alsof er niets meer is. Je voelt je wanhopig, hopeloos. Waar haal je nog hoop vandaan als je wanhopig bent, terwijl je weet dat je zo broodnodig hoop nodig hebt?

Hebreeën 11:1 zegt: ‘Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien’ (NBV).

Wat je nodig hebt om te kunnen blijven hopen is geloof! Als hoop broodnodig is, als hoop je dus voedt, heb je in de eerste plaats geloof nodig! En geloof, zo zegt de Hebreeënbrief overtuigt ons van iets is dat we niet zien. Geloof heeft dus weer met een overtuiging te maken. Met dat waar jij in gelooft. Dat waar jij van overtuigt bent is de basis van jouw hoop.

Waar geloof jij in, waar ben jij van overtuigt? Wat of wie geeft jou nieuwe hoop zodat jij weer kracht ontvangt en verder kunt? In Jesaja 40:31 lezen we het antwoord: ’Maar wie hoopt op HEER krijgt nieuwe kracht’ (NBV) En in de HSV staat ‘Maar wie de HERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen.’

Wanneer je nieuwe kracht en nieuwe hoop wilt ontvangen moet je je ankers slaan in God. Wanneer je hoopt op Hem, wanneer je Hem verwacht kun je je kracht vernieuwen. Mooi hoe hier staat dat je het niet ván Hem moet verwachten of hopen, maar dat je God zélf moet verwachten. Je moet dus je blik richten op Hem! Het is daarom heel belangrijk hoe jij God ziet, wat jij ziet als je je blik op God richt. Jezus geeft heel duidelijk aan hoe Hij God ziet: ‘Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.’ (Mattheus 19:26 HSV)

Als jij God ziet, Hem kent en weet dat bij Hem alles mogelijk is, dan kan jouw hart weer vervuld worden met hoop. Waar er in de wereld geen hoop meer is en het terecht is dat je wanhopig wordt, zegt God ‘Kijk naar Mij, want bij Mij is alles mogelijk en verwacht daarom alles van Mij!’

Jij, als kind van de Allerhoogste hoeft niet hopeloos of wanhopig te zijn. Je kunt je soms absoluut wanhopig voelen. Maar weet dan, naar Wie je moet kijken en van Wie je alles moet verwachten en weet dan dat er hoop is.

En wat die hoop uitwerkt? Jesaja zegt het: ‘maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.’

Hoop op God en je zult verder kunnen. Je zult niet altijd zweven, maar hoop op God en je zult in ieder geval weer een stapje kunnen zetten. Hoop op God want bij Hem is alles mogelijk.