Een jaar concreet bidden

Ondertussen is het nieuwe jaar een aantal dagen oud. 2016 ligt voor ons. Dat kan beangstigend zijn of gezien worden als een uitdaging. Je bent vol verwachting en hebt plannen gemaakt, of je ziet er tegenop omdat er misschien wel dingen staan te gebeuren die je moeilijk vindt of die je beangstigen. Of je ziet op tegen weer een nieuw jaar dat op je drukt omdat je eenzaamheid en leegte ervaart.

Voor iedereen is een nieuw jaar anders. De één start een nieuw jaar met goede voornemens en een ander vindt dat maar onzin. Het mooie van de start van een nieuw jaar is, is dat het een moment is waarop je later terug kunt kijken. Het is een goed meetpunt. Als het 31 december 2016 is, of gewoon december 2016 is dat een mooi moment om terug te kijken en te reflecteren. ‘Wat waren mijn voornemens, wat wilde ik bereiken, waar zag ik tegenop, waar was ik bang voor, wat waren mijn plannen en wat is daarvan terecht gekomen?’

Maar het begint met het begin. Heb je er bij stil gestaan wie of wat dit jaar de dienst gaat uitmaken in jouw leven? Door wat laat je je beheersen of door wat laat je je leiden?

Het is mooi om op te schrijven waar je verlangens liggen, waar je moeiten liggen of je angsten en dat in de vorm van een gebed te gieten. Spreek dat gebed iedere dag uit. Met andere woorden: laat God een vast onderdeel zijn van je verlangens, je zorgen of angsten en nodig Hem daarin uit. Schrijf in dat gebed ook je dankpunten en zegenbeden, zodat het wordt als in Filippenzen 4 vers 6: ‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God’.

Het mooie van zo’n gebed is, wanneer je dat hebt uitgeschreven en iedere dag bidt, je een goed fundament legt. Je leert om helder en concreet te zijn. Je hoeft niet te zoeken naar woorden. Daarom is het belangrijk dat je goed nadenkt over wat er leeft in je hart, over je verlangens en smekingen. Maar ook over je fouten en wat je moet belijden. Bewaar het in een schrift en schrijf dagelijks of wekelijks iets op van wat dat gebed heeft gedaan voor jou, voor je hart en je denken en wat God aan het doen is. Zo kun je aan het eind van het jaar goed zien wat God concreet in je leven heeft gedaan.

Vergeet nooit in dit gebed te danken en te aanbidden. Want daardoor krijgt God de ereplaats. En dat werkt vrede uit. Vers 7 van Filippenzen 4 zegt: ‘en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’.

Dat gebed is natuurlijk niet het enige gebed. Maar wel een vast onderdeel van je gebed. Je kunt bij sommige verlangens Bijbelteksten zoeken en ze uitschrijven. Blijf eens bij een bepaald stuk van dat gebed wat langer stilstaan, in combinatie met de Bijbeltekst en mediteer daarover.

Soms kan het zo onrustig zijn in ons hoofd en hart en daardoor ook in onze gebeden dat we stoppen met bidden. Discipline in gebed is belangrijk. Ik schreef het al eerder maar gebed is strijd. Strijden op onze knieën. Het is het belangrijkste wapen in de geestelijke strijd. Maak er dus een gewoonte van om te bidden en te aanbidden.

Een voorbeeld van een onderdeel van je gebed kan zijn dat je verlangt naar innerlijke rust. Je kunt dan in je gebed opnemen: ‘Heer, ik ben moe. Ik verlang naar rust. Ik dank U dat U mij rust wil geven, dat U voor mijn rust betaald hebt. Ik hoef niet te dragen wat U voor mij gedragen heeft, daarom geef ik mijn zorgen en angsten aan U. Dank U voor Uw rust door de Heilige Geest’. Daarbij kun je een sterretje zetten die verwijst naar de tekst uit Mattheus 11:28 ‘Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijn…….’. Denk er dan eens over na waar je zo onrustig of angstig van bent. Wat moet je aan Jezus geven? Dat zal niet voor elke dag gelden, maar zo leer je heel concreet je hart te onderzoeken en Jezus te laten heersen!

Ik bid je toe dat zo God zal regeren in je leven en je vrij zult komen van alles waardoor je nu nog gebonden wordt. Je bent geen slaaf! Je bent geroepen om vrij te zijn.