Wie zoekt, die vindt

Dagelijkse overdenking; Week 84, donderdag

Romeinen 1:19,20 (NBV)
‘Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen.’

Jesaja 55:6
‘Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is.’

Spreuken 8:17
‘Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden. (SV: wie Mij vroeg zoeken).’

Mattheus 6:31-34
‘Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.’

Mattheus 7:7-12
‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. ’

STEL DE JUISTE PRIORITEITEN

Makkelijk gezegd ‘stel de juiste prioriteiten.’ Er moet soms zoveel tegelijk en ook nog eens snel. Zo veel dat je niet eens meer weet waar je moet beginnen. Misschien ga je ’s avonds naar bed met een vol en onrustig hoofd. De dag was vol en druk en voor morgen wacht je weer heel veel werk. Het duurt maar en het duurt maar voor je in slaap kunt komen. Ondanks al je lijstjes, je agenda en kalender heb je nog steeds het gevoel dat je van alles vergeet en niet toekomt aan dat wat er echt toe doet.

Herken je het? Niet toekomen aan dat wat er echt toe doet……..

Dan moet je wel weten wat er echt toe doet. Weet jij wat er voor jou echt toe doet? Weet jij het als je ’s morgens wakker wordt wat die dag het belangrijkste is dat je moet doen? Wat er écht toe doet?

Misschien is het goed om daar maar eens bij stil te staan. Wat moet er voor jou bovenaan je prioriteitenlijstje staan? Nu denk je natuurlijk dat ik zeg ‘Eerst Gods Koninkrijk zoeken, eerst bidden, eerst stille tijd, eerst God zoeken.’ En dat zou ik kúnnen zeggen. Maar dat zeg ik nu niet.

Ik leg het bij jou neer. Weet jij wat er op de dag voor jou toe doet. Niet wat anderen vinden dat jouw prioriteit zou moeten hebben. Niet wat ik zeg. Misschien zelfs niet wat de Bijbel zegt, maar wat zegt jouw hart? Wat probeert jouw hart je duidelijk te maken.

Waar gaat jouw hart sneller voor kloppen? Wat maakt dat het vlammetje bij jou van binnen gaat branden? Dat de energie door je aderen begint te stromen en er vreugde in jou opborrelt? En als je dat weet geef je dat dan wel voldoende aandacht?

Wanneer je namelijk weet wat er bovenaan jouw lijstje staat, of wat daar zou moeten staan omdat het dat is wat God in jou heeft gelegd, dán kun je daar de andere roepende zaken onder zetten. Ik heb het nu natuurlijk niet over winkelen, naar de bioscoop gaan of in een cafeetje zitten. Al hoewel, zelfs daarover kun je nadenken. Wat zoek je of wat raakt je als je in de bios zit, winkelt of op een terrasje zit. God heeft ons allemaal iets bijzonders gegeven, daarvan ben ik overtuigd. En als je weet wat dat is, dan wordt het niet meer zo moeilijk om de goede prioriteiten te stellen.

Vraag maar eens aan anderen wanneer ze aan jou merken dat je gezicht begint te stralen. Wanneer de energie uit al je poriën spat, wanneer het innerlijk vuur uit je oren stoomt en je bijna licht geeft. Het is belangrijk om dat bij jezelf te ontdekken want dan, kun je inderdaad eerst in alle vroegte en alle rust Gods Koninkrijk zoeken. Dan kun je naar God toegaan en je rust én energie vinden voor wat je te wachten staat omdat Hij vandaar uit jou geeft wat nodig is. In die tekst in Mattheus 7 staat vervolgens: ‘Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen.’ Wanneer jij weet wat God van jou vraagt door de passie die Hij jou heeft gegeven, dan hoef jij je geen zorgen meer te maken om wat er nog gaat komen. Dan weet je dat God jou bij staat. Hij heeft jou gemaakt en Hij wil met jou samenwerken om te doen wat Hij voor jou heeft weggelegd.

Ontspan dus maar gewoon. Leg ’s avonds rustig je hoofd op je kussen. Dank God voor Zijn liefde en laat Hem jou geven in je slaap wat je nodig hebt. De Bijbel zegt dat zelf: ‘Hij geeft het Zijn beminden in de slaap.’(psalm 127)

Maak je geen zorgen en tob je niet af. God bouwt het huis samen met jou. God bouwt wat gebouwd moet worden. Hij reikt jou aan wat jij nodig hebt en jij mag Hem aanreiken wat Hij nodig heeft. Jij en Hij een mooi span. Dus ontspan maar.

Opwekking 717 ‘Stil, mijn ziel, wees stil mijn ziel’