Waar ligt je focus?

Week 60, maandag

Genesis 3:13,14 (HSV)
‘En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden’.

Psalm 103:1-17 (NBV)
‘Van David. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, 4 hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 6 De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten.
7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden. 8 Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 12 Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid’.

Psalm 46:2,8,11 (NBV)
‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. Sela Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

Waar ligt je focus?

Deze week wil ik iets delen over onze blik, de ogen van ons hart. Waar kijk jij naar? Waar kijk jij naar in je dagelijks leven? Waar focus jij op? Het is onze gewoonte om ons te richten op wat ons bezig houdt, wat ons overkomt. En vaak zijn dat zorgen, moeiten, moeilijke dingen, verdriet, mislukkingen en teleurstelling.

Maar ook goede dingen. Je kunt je bekommeren om mensen en hen voortdurend in gebed brengen, voor hen zorgen, met hen meelopen. Druk zijn met je kerk of gemeente en je voor 100% daarmee inzetten voor Gods koninkrijk.

En we weten ook dat bezig zijn met goede dingen ook weer zorgen en teleurstelling kan meebrengen. Waar we ook mee bezig zijn, altijd zullen we geconfronteerd worden met gebrokenheid. Altijd zullen we tegenstand ervaren op welk front ook. En dat houdt ons vaak bezig.

Dat we overal tegenstand ervaren is niet zo vreemd. De boze zoekt en speurt, verleidt en liegt om onze rust te roven. Hoe onrustiger wij zijn, hoe beter het in zijn straatje past. Hij vindt het prima wanneer jij je focust op zorgen, om druk maken, om veranderingen, om mensen bij de kerk te trekken. Om verantwoordelijkheidsgevoelens, om rechtvaardigheid, op alles wat God zegt om dat te doen. Wees maar lekker druk!

Wees maar lekker druk met het verwerken van pijn, van trauma’s, van het zoeken naar antwoorden en oplossingen. Wees maar druk met het bezoeken van psychologen, therapeuten, het leren en toepassen van schema’. En ik denk dat hij het ook nog wel prima vindt wanneer jij je hulp zoekt bij christenpsychologen en christelijke hulpverleners!

Want dan ben je vooral druk. Druk met jezelf. En heel druk met je te focussen op anderen, met de problemen om je heen en met zaken waar jij je druk om maakt, met waar jij je zorgen om maakt, met je eigen pijn, met je eigen gemis en met je eigen onvervulde verlangens.

Ik denk dat hij ons zelfs nog wel toestaat om de Bijbel te lezen, te bidden en naar de kerk te staan, liever niet natuurlijk, maar vooruit, wees er maar druk mee………….

Maar waar hij echt niet tegen kan is wanneer we onze focus gaan (ver)leggen op Jezus! Wanneer God het middelpunt wordt! Want wanneer God het middelpunt wordt en niet wijzelf met onze ellende en gedoe dan krijgt hij minder ruimte om ons te misleiden. Dan heeft mij minder invloed.

Want was dat nou niet precies waarmee de boze ons in de gebrokenheid stortte: niet langer God centraal, maar de mens centraal. De mens gericht op zichzelf en zijn kunnen, zijn wil en zijn macht, in plaats van God in het midden van zijn leven te zetten alles om Hem te laten draaien, verleidde satan Adam en Eva om alles om hen te gaan laten draaien. En dat hebben ze onmiddellijk gemerkt.

Toen ze afscheid hadden genomen van Gods almacht, als de belangrijkste in de Hof en zelf de touwtjes in handen namen kwam er angst. Kwam er schaamte, ging er een masker op en verdween de vrede en rust.

Het is goed om je te realiseren waar jij druk mee bent, waar jouw focus op ligt.
– Waar richt jij je op?
– God zegt, Ik ben die Ik ben
– Wie en hoe is God
– Kun jij loslaten?

Opwekking 771 ‘Eén doel’