Waar ligt je focus?

Week 60, woensdag

Genesis 3:13,14 (HSV)
‘En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden’.

Psalm 103:1-17 (NBV)
‘Van David. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, 4 hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 6 De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten. 7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden. 8 Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid’.

Psalm 46:2,8,11 (NBV)
‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. Sela Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

God zegt, Ik ben die Ik ben

Persoonlijk vind ik het een heel troostrijke, bemoedigende en vreugdevolle gedachte: God is die Hij is en die Hij zal zijn. Maar ik kan mij ook voorstellen dat dat iets negatiefs kan zijn. Afhankelijk van hoe je God ziet.

Heel belangrijk is dan dus dat je weet wie God is. En daarmee hoe je naar God kijkt! Psalm 34 vers 9 zegt in de Herziene Staten Vertaling: ‘Proef en zie dat de HEERE goed is; teth
welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt’ . In de NBV staat het er zo: ‘Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt’.

Zie dat de Here goed is! Een belangrijke vraag is dan dus ook: zie jij dat de Here goed is? Zie jij het in de Bijbel, zie jij het in je leven, zie jij dat in de levens van anderen. Of ben jij niet in staat om te zien dat God goed is omdat je het niet ziet, niet kunt zien, niet wilt zien of is je beeld van God vanuit je opvoeding of door wat je hebt meegemaakt ‘verduisterd’ zodat je niet gelooft dat God goed is?

Mooi hoe in de NBV staat ‘geniet de goedheid van de Heer’. Hierin ligt een goede graadmeter. Geniet jij van God?

Hoezo genieten van God? Wanneer jij God ziet als een oordelende, strenge en straffende God is er weinig te genieten. Dan ben je voortdurend op je hoede, leef je in angst en volg je nauwgezet regels die je zijn opgelegd door jezelf, anderen, ouders of kerk. Want stel je voor dat God boos op je wordt! God moet je te vriend houden want Zijn toorn wil je niet over je afroepen.

Lees je Bijbel en ontdek hoe God is! In psalm 103, het oude testament dus, lezen we hoe God is. Dat we kunnen genieten van God! David schrijft dat God een God is van weldaden (vers 2). God kennen is weldadig. Wat houdt dat in?
– God vergeeft alle schuld;
– Hij geneest al je kwalen;
– Hij redt je leven van de dood;
– Hij kroont je met trouw en liefde;
– Hij overlaadt je met schoonheid en geluk;
– Je jeugd vernieuwt zich, dwz, God wil je blijvend vernieuwen;
– Hij doet wat rechtvaardig is;
– Doet recht aan de verdrukten;
– Hij laat ons Zijn grootse daden zien;
– Hij is liefdevol en genadig;
– Zijn trouw is groot;
– Hij blijft niet twisten of boos en straft ons niet naar wat wij verkeerd gedaan hebben;

En dan volgt er een samenvatting en zet David de puntjes op de i:
– Gods trouw is enorm en niet na te meten: Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
– Onze zonden zijn niet meer te vinden, ze zijn volledig weggedaan: Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
– God is als een liefdevolle vader voor Zijn kinderen: Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

David legt ook nog uit waarom God is zoals Hij is:
– God kent ons, Hij heeft ons gemaakt, Hij weet dat wij kwetsbare mensen zijn. Dat wij zwak zijn en uitgeput raken: Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17
– En omdat wij kwetsbaar zijn is God trouw, omdat wij moeite hebben met trouw, blijft Gods trouw voor altijd: Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid’.

God zegt dat Hij jou en mij kent en voor ons zorgt, ons liefheeft, ons wil omarmen, ons koesteren, ons veiligheid wil bieden en vul maar in. Hier staat niets in over straf of oordeel, over regels of angst.

God vraagt jou of je Hem wilt zien zoals Hij is: liefdevol zorgend en trouw. Blijdschap en koestering. God vraagt ons van Hem te genieten omdat Hij eindeloos goed en mooi is!

Geloof jij dat God zo voor je is en zo voor je wil zijn. Dat Hij altijd bij jou wil zijn en Zijn liefde aan jou wil tonen? Misschien moeilijk door wat je hebt meegemaakt of wat jou is geleerd. Maar het begint met het te geloven: ‘Ja, ik geloof in de goedheid van de Heer’! En ga er dan naar leven: proef de goedheid door Zijn liefde aan te nemen en Zijn weldaden te zien en ga Hem daar dan voor danken en prijzen. Precies zoals David doet in psalm 103 ‘Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden’.

Onze God is een prachtige God!

Opwekking 626 ‘Prachtige God’