Waar ligt je focus?

Week 60, dinsdag

Genesis 3:13,14 (HSV)
‘En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden’.

Psalm 103:1-17 (NBV)
‘Van David. Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 2 Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, hij geneest al uw kwalen, 4 hij redt uw leven van het graf, hij kroont u met trouw en liefde, 5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 6 De HEER doet wat rechtvaardig is, hij verschaft recht aan de verdrukten.
7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootse daden. 8 Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 9 Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden, hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 12 Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld 16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid’.

Psalm 46:2,8,11 (NBV)
‘God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. Sela Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

Waar richt jij je op?

Boven deze overdenking staat een vraag. Een intrigerende vraag, al zeg ik het zelf. Zo’n twee weken geleden kwam het antwoord weer heel dringend bij mij binnen: ‘ik richtte mij niet op de almacht van God’. Ik richtte mij op God, echt waar, ik wilde Hem centraal stellen in mijn leven en met de dingen waar ik mee worstelde, maar ik merkte opeens dat ik teveel nog met de díngen bezig was, of met mensen: ze voor God te brengen en met Hem zoeken naar antwoorden. Ik zat op een ochtend moedeloos aan tafel en plots drong het tot mij door: ik ben aan het zoeken, samen met God, ik wil Zijn wijsheid en leiding voor een probleem, terwijl God zo duidelijk zegt: ‘geef het aan Mij. Richt niet je ogen, je hart en je verstand op het probleem of op de mensen – ook al doe je het samen met Mij – het is nu tijd om je ogen alleen op Mij te richten. Richt je focus alleen om Mij en op Mijn almacht en laat het los, Ik heb alles in de hand en overal het antwoord op!’

Zo, dat kwam even binnen! Onmiddellijk deed ik wat er opkwam in mijn hart – was het de Heilige Geest die mij dit influisterde, vast ?! – en de vreugde en rust begon te stromen. Ik wist: uiteindelijk is alles en iedereen Gods verantwoordelijkheid. Ik heb gedaan wat ik kon en nu is er alleen nog maar plaats voor God en Zijn heerschappij. De opluchting was enorm!

God vraagt niet meer dan wij kunnen. Wij moeten ons 100% inzetten, maar er zijn grenzen. Het is zaak om iedere keer weer te weten: waar stopt het voor mij? Daarom is het zo goed om iedere dag God te zoeken. En Hem te vertellen waar je mee worstelt en wat jouw plannen en oplossingen zijn en Hem de ruimte geven om te spreken.

Ik blijf voor deze keer nog even bij mijzelf. Eind mei was er weer Opwekking. Ik keek er naar uit. Ik was moe. Met name geestelijk en emotioneel. Het was sinds de zomervakantie 2014 een soort achtbaan geweest met iedere keer nieuwe hectiek en het was ook nog niet over. Ik keek uit naar een stukje rust, even niet hoeven zorgen en weer opgeladen worden. De nieuwe OpwekkingsCD had ik een dag of twee van te voren ontvangen en al beluisterd. Het duurt altijd even voor er een ‘klik’ is met de nummers. En zo ook nu. De CD van vorig jaar had ik voor mijzelf gebracht onder het thema ‘Overwinning’ en ‘Strijdbaarheid’.

Tijdens de conferentie drong het al tot mij door: ik was de laatste weken, misschien wel maanden, te weinig onder de indruk geraakt van de grootheid van God. Ik wist dat Hij groots en almachtig was en daar leefde ik ook naar, daar sprak ik over, maar de grootsheid en almacht tot diep in je hart en lijf laten doordringen? Daarvoor moet je de tijd nemen, veel tijd soms om het weer te kunnen zien en gaan ervaren. Dat gebeurde dus op Opwekking. God bracht me weer op dat punt dat ik Zijn almacht en glorie zag. De CD kreeg voor mij dus ook dat thema: ‘Gods grootheid, glorie en almacht’.

En het duurde dus nog een week of twee voor ik in mijn dagelijkse drukte, zorgen, hectiek en bewogenheid mij onder de indruk liet brengen van Gods almacht in mijn gewone dagelijkse leven. Met dat wat ik bezig was. Ik moest het weer leren niet alleen te zeggen en het te weten, maar ook toe te passen: mijn ogen, de ogen van mijn hart en mijn verstand richten op de grootheid van God. Op Zijn liefde, ja, maar vooral ook op Zijn almacht. Hij heeft alles en iedereen in handen. Met Hem mogen we ver gaan, maar er is een punt waarop Hij zegt: ‘kijk naar Mij, zie Mij in Mijn grootheid en weet: Ik zorg overal voor. Jij mag nu rusten, rusten in Mijn vrede’.

De volgende dag nadat ik mijn focus had verlegd, gebeurden er dingen waarvan ik dacht dat ze niet meer mogelijk waren, ik was de wanhoop nabij, maar toen ik keek naar God, naar Zijn grootheid en alles in Zijn hand legde, was Hij in staat aan de slag te gaan. Ik mocht doen wat ik kon, tot God zei: ‘En nu alleen Ik’.

De overdenking gisteren sloot ik af met een nummer van de nieuwste Opwekkingscd: ‘Eén doel’.

Een uitspraak van Jan Pool is: ben je probleemgericht of God gericht. Daar sta ik helemaal achter. God vraagt ons soms nog verder te gaan: laat ook je probleem maar gewoon los, zet het aan de kant, pak het niet meer op en richt je alleen maar op Mij, laat er maar één doel zijn: Ik alleen, en dan komt de rest ook. Matt. 6:33 ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden’.

Lord, here I am, humble by Your majesty…….

Delirious? ‘Majesty’