Vrede met jezelf

Dagelijkse overdenking; Week 82, vrijdag

1 Korintiers 4:3-5 NBV
‘3 Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. 4 Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. 5 Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.’

Mattheus 3:16- 4:3a
‘Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 41 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe.’

Romeinen 8:14-17 NBV
‘Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God.’

Lukas 19:12,13
‘Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. 13 En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom.’

HOE EIGEN JE/CLAIM JE JE GELIEFD ZIJN?

Ik heb wat moeite met uitspraken als ‘je moet in je genezing gaan stáán’, ‘het is al van jou, eis het op.’ Ook al is het waar. In Christus ligt onze genezing, onze overwinning, onze redding en onze vrede. Dat is een feit. Maar als het gaat om genezing ervaren we vaak genoeg dat er niet altijd genezing plaatsvindt, ook al heb je nog zo’n groot geloof of nog zoveel vertrouwen.

Het klinkt dan allemaal een beetje als ‘maakbaar’, ga staan in je genezing, claim je geliefd zijn……… alsof wij maar goed genoeg ons best moeten doen. En dat is niet zo. En ook weer wel zo……… Ingewikkeld he?

Ik laat het aspect genezing hier los. Wil mij nu vooral richten op het geliefd zijn, de vrede met jezelf.

Ik lees graag boeken van Henri Nouwen, hij spreekt vanuit een diep doorleefd geloof. Hij is eerlijk over zijn pijn en teleurstellingen. Eerder al haalde ik iets aan uit een interview tussen hem en Philip Roderick. In dit interview spreekt hij over het je geliefd zijn claimen. Dat vond ik interessant! Hier gaat het dus over het ‘je toe eigenen’. Is het dat ‘geliefd zijn dus toch maakbaar?’ Nouwen maakt het praktisch. Het is een feit dat je geliefd bent, maar je moet er ook zelf aan meewerken. Nouwen zegt dit in een interview dat uitgeschreven is en in een boekje is uitgeven dat heet ‘Bemind’.

Hieronder een stukje uit het interview:
‘Interviewer: Psychotherapeuten zullen zeggen dat veel mensen, misschien zelfs alle mensen, rondlopen met het gevoel onvoldoende te worden bemind dat dit teruggaat op hun verhouding tot hun ouders in hun kinderjaren, enzovoort. Is het antwoord daarop dat je gewoon bij jezelf zegt dat je toch de geliefde bent, of is dat te simpel?

Nouwen: Nee, het antwoord is niet dat je bij jezelf zegt: ‘Ik ben de geliefde’. Het antwoord is dat je je bemind-zijn claimt. Dat kun je op verschillende manieren doen. Keer in je binnenste en stel je daar vragen als ‘Blijf ik vreugde boven droefheid verkiezen? Blijf ik vergeving verkiezen boven wraak?’ Zoiets speelt zich echt in je binnenste af. Een ander stel vragen heeft te maken met de manier waarop je je tijd doorbrengt, want ook daar kun je kiezen. Lees je romans die nergens toe leiden en kijk je enkel naar tv om afleiding te zoeken of kies je ook voor boeken en tv-programma’s die je vooruithelpen? Ook dat is je bemind-zijn claimen. Wordt je hoofd een soort vuilnisbak van de hele wereld waarin ze gelijk welk boek of tv-programma kunnen dumpen? Of maak je een keuze en zeg je in je binnenste dat je de geliefde bent en dat je niet naar die rommel gaat luisteren of kijken?

Nouwen: Je bemind zijn claimen houdt ook in dat je keuzes maakt in je relaties en je vragen stelt als ‘Welke vrienden kies ik? Ofwel zoek ik die bepaalde vrouw op, hoewel ik op voorhand weet dat ik een hele namiddag geweeklaag zal horen, ofwel ga ik naar iemand die mij spreekt over Jezus of over helpen. Ik kan in mijn leven voortdurend kiezen wat mij helpt in mijn bemind-zijn te gaan en blijven staan. Dat vergt de nodige discipline. De gemeenschap helpt mij daarbij, want hoe zou ik het allemaal alleen kunnen, hoe zou ik in mijn bemind-zijn kunnen blijven staan als de hele wereld mij probeert te vertellen dat ik niet bemind ben maar dat ik wel wat liefde kan kopen? De wereld verleidt ons met haar listen: geef geld uit, zegt ze, ga op reis, doe dit, doe dat, engageer je en je zult jezelf de moeite waard vinden. Hoe kan ik tegen al die krachten op? Ik heb andere mensen nodig die mij zeggen dat ik dat allemaal niet hoef te doen, want dat ik bemind ben. Ik heb vrienden nodig die mij aanraken. Oud en jong, man en vrouw, alle mensen hebben een enorme behoefte aan gezonde lichamelijke uitingen van affectie: ‘Geef mij een kus’, ‘houd mij in je armen’, ‘neem mij eens vast’. Al even groot is de nood aan bevestiging: mensen willen horen dat ze de juiste dingen hebben gezegd, dat de ander daarmee geholpen was. Ze leven op als iemand hen opbelt om te zeggen dat hij aan hen heeft gedacht of voor hen heeft gebeden. En mensen willen zo graag andere mensen om zich heen.’

Zo, de overdenking is gevuld met Henri Nouwen. Ik kon het niet nalaten om zijn gehele uitspraak over het claimen van je bemind zijn over te nemen. Er staat namelijk zoveel wijsheid in. Zoveel dat we én kunnen geven én kunnen ontvangen dat ik het hierbij laat.

Lees, herlees en laat het spreken tot je hart. Nouwen is een wijs man. Leer van hem.

‘Een wijs man bouwde zijn huis op de rots’

Waar bouw jij je ‘bemind zijn’ op?