Vrede met jezelf

Dagelijkse overdenking; Week 82, dinsdag

1 Korintiers 4:3-5 NBV
‘3 Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. 4 Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. 5 Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.’

Mattheus 3:16- 4:3a
‘Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 41 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. 3 Nu kwam de beproever naar hem toe.’

Romeinen 8:14-17 NBV
‘Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17 En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God.’

Lukas 19
‘Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. 13 En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom.’

NAAR WELKE STEMMEN LUISTER JIJ?

Zonder dat we het soms in de gaten hebben klinken er stemmen in ons hoofd. Stemmen uit het verleden. Maar die stemmen hebben nog steeds kracht. Ooit heeft iemand toen jij klein was een opmerking gemaakt en die opmerking, die stem is nooit weggegaan.

Een ouder, of een leraar, een opa of oma heeft misschien wel gezegd toen jij als jong kind of als puber enthousiaste verhalen had over je opleiding en je toekomst: ‘droom maar lekker verder, dat is niet voor jou weggelegd. Dat past niet bij ons mensen. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’

Zo’n opmerking heeft enorme impact. Het enthousiasme, de dromen, worden gelijk de kop in gedrukt onder het mom van onhaalbaar, passend bij de uitspraak ‘als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje.’

Zo’n opmerking maakt het kind, de puber, klein. En dat heeft z’n doorwerking de rest van zijn leven als hij niets tegen die stem doet! Want iedere keer wanneer er een opmerking gemaakt wordt die diezelfde gevoelens oproepen die bij die opmerking uit het verleden hoorde, zal het lijken alsof diezelfde stem weer klinkt: ‘niets waard! Meer dan dit wordt het niet.’ En deze – ondertussen volwassen man – voelt zich weer in een hoekje gezet. Voelt zich afgewezen en minderwaardig.

Een ieder van ons heeft deze stemmen uit het verleden. En die stemmen zijn akelig en doen ons pijn. Ze houden ons klein en belemmeren ons te groeien, om écht gezond volwassen te worden en in harmonie – vrede – met onszelf te leven. Het is nooit de bedoeling geweest van de sprekers om woorden te spreken die zoveel negatieve input hebben gehad. Uiteraard niet. Maar ze zijn wel gesproken, onbedoeld en onwetend. Misschien soms wel als grapje en in een onbewaakt moment.

Het is belangrijk dat je gaat erkennen dat die stemmen er zijn. Niet dat je mensen alsnog gaat beschuldigen of boos op hen gaat worden – alhoewel dat best kan op een goede manier! – maar tegen jezelf zegt dat je nog zo onder invloed staat van die stemmen uit het verleden.

Daar begint al een heel stuk herstel. Want door het te zien en te accepteren heb je vervolgens een keuze. Je kunt gaan kiezen om te blijven luisteren naar die stemmen, of te gaan luisteren naar een andere stem.

En wanneer je er voor kiest om niet langer te luisteren naar de stemmen uit het verleden heb je een krachtig instrument om die stemmen uit te bannen: vergeving!

Die vergeving is nodig om er los van te komen. En vergeven is moeilijk. Maar ook daar begint het met een besluit: ik wíl vergeven. Wanneer je dat tegen God zegt geef je Hem de ruimte om jou te helpen om te vergeven. God is de grote vergever. In de Bijbel lezen we dat wanneer wij niet vergeven, God ook ons niet kan vergeven! Matt. 6:14,15 ‘Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. 15 Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.’

Wanneer je in vrede met jezelf wilt gaan leven is het belangrijk dat je gaat vergeven. Vergeving maakt de weg vrij voor herstel. En misschien zul je vaak moeten vergeven, maar je zult merken hoeveel ruimte dat geeft.

Naast vergeven besluit je om te luisteren naar de stem van die Ene. De stem van God die zegt: jij bent Mijn geliefde. In jou vind ik vreugde. Die zegt dat Hij plannen van hoop en vrede heeft voor jou. Die zegt dat Hij zwijgt in Zijn liefde en jubelt in Zijn vreugde over jou! Wat een ruimte geeft dat! De waarheid toelaten. Niet langer luisteren naar de stemmen die jou klein maken, maar luisteren naar de Stem die zegt: ‘jij bent gekroond met eer en glorie.’ De stem die jou uitdaagt groots te dromen omdat Hij groot is. Omdat Hij grote dromen geeft en Hij jou daarbij nodig heeft. Met andere woorden: niets geen minderwaardigheid of kleinheid.

Wanneer je luistert naar God en Zijn liefde voor jou en Zijn waarheid over jou, zul je absoluut nog regelmatig wankelen, maar je kunt ook je balans weer snel terug vinden.

Bethel Music ‘We will not be shaken’