Voluit leven

Een paar weken geleden was ik op een netwerkbijeenkomst waar Minella van Bergeijk sprak. Zij sprak over haar jeugd en hoe de ‘I have a dream-speech’ van Martin Luther King haar moed had gegeven en haar strijdlust om te leven had aangewakkerd. De moed om het leven in de ogen te kijken, met de daarbij horende moeite een geadopteerd zwart meisje te zijn een wit gezin. Wat mij raakte was hoe ze sprak over die laatste regels van de speech van Martin Luther King. Die regels gaan als volgt: ‘that day when all of God’s children, black men and white men, Jews and gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, ‘Free at last! Free at last! Thank God Almighty, we are free at last!’’

Free at last…………. helemaal vrij zijn. Vrij van veroordeling klinkt hier door. Vrij om te zijn die je bent. Wanneer je niet meer gehinderd wordt door valse schaamte, door valse overtuigingen, door een verkeerd zelfbeeld, door oordelen, door pijn, verdriet of het verleden dan kun je uitstappen, kun je genieten, kun je zingen, kun je vergeven, kun je dienen, kun je dromen, kun je liefhebben én kun je liefde ontvangen.

Wanneer je vrij bent, kun je voluit leven.

Je kunt zo vast zitten aan dingen, aan mensen, aan herinneringen, schuld, afwijzing en verdriet dat ze je gevangen houden. Ze belemmeren je om rechtop te staan en het leven te leven waartoe God jou roept. Dat leven waartoe God je roept is niet altijd een prettig, kalm en leuk leven, maar dat is wel een vrij leven! Een leven waarin jij goede keuzes kunt maken omdat je niet meer vast geketend zit aan vooral angst! Angst belemmert je om te leven in vrijheid.

Ik moet daarbij ook gelijk denken aan het lied ‘No longer slaves.’ Ik citeer een aantal regels uit dit lied: ‘You surround me with a song of deliverance from my enemies, ‘til all my fears are gone. From my mother’s womb, You have chosen me, Love has called my name. I am surrounded by the arms of the Father, I am surrounded by songs of deliverance, we’ve been liberated from our bondage. We’re the sons and daughters, let us sing our freedom.’

Daar is het weer: ‘Let us sing our freedom………..free at last, thank God Almighty free at last.’ Wil je in vrijheid leven dan mag je je angsten loslaten. Je angsten die je op ieder moment van de dag kunnen aanvliegen en verlammen.

Mag een mens dan nooit meer bang zijn? Natuurlijk wel. ‘Bang’ is een gevoel en gevoelens hebben we gekregen van God. Jezus was bang. Maar angst is een emotie, is gedrag. Angst verlamt ons. Wanneer angst gedrag is, dan kun je kiezen. Je kunt ook wanneer je bang bent kiezen voor je reactie. Wanneer je bang bent weet dan dat God met jou is en dat Hij in jouw ‘bangzijn’ wil zijn. Weet ook dat Gods Geest in jou woont en dat je met de Heilige Geest tot grote dingen in staat bent, zelfs als je bang bent. Koning David zegt het zo: ‘Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur,’ Psalm 18:30.

David was bang, Saul stond hem naar het leven. Maar Hij wist zich sterk met God. Die kracht kwam voort uit Zijn relatie met God. Hij en God waren één. Hij zegt het zelf: ‘Met mijn God.’ Overal waar David was, daar was God. Vanuit die twee-eenheid kon David grote dingen doen. Zelfs als hij bang was. Hij wist het: De liefde zelf heeft bij mij mijn naam geroepen, ik ben van Hem en Hij van mij. (Hooglied 6:3)

Voluit leven is leven vanuit de vrijheid die God jou geeft door Zijn liefde. Die liefde die Hij jou wil geven vanuit Zijn éénheid, Zijn relatie, met jou. Hij heeft jou bij jouw naam geroepen. Wat anderen ook zeggen, wat er ook is gebeurd of staat te gebeuren, God omringt jou met Zijn liefde en maakt daarmee iedere keten van angst los. God wil jouw God zijn zodat jij het uit kunt zingen: ‘I am no longer a slave to fear, I am a Child of God.’

Opwekking 794, ‘No longer slaves’