Verwondering

Week 81, maandag

Psalm 8, De majesteit van de HEERE
‘1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’. 2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. 3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? 6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. 7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, 9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat.
10 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!’

Jesaja 40:12-15, God alleen is de Machtige
‘12 Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten,
of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag,
of de heuvels op een weegschaal? 13 Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? 14 Met wie heeft Hij beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven, Hem het pad van het recht zou leren, Hem kennis bij zou brengen of Hem de weg van veel verstand zou doen kennen? 15 Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, Hij heft de eilanden op als fijn stof.’

VERWONDERING

De vraag over hoe de 30 cm. korte of eigenlijk lange weg van hoofd naar hart – als het gaat om geloof en God ervaren – wordt afgelegd blijft een hele actuele vraag. Iedere keer hoor ik die vraag weer: ‘Hoe landt Gods Woord en Zijn liefde nu in mijn hart. Ik weet het met mijn hoofd, maar mijn gevoel, mijn hart doet niet mee’.

Een antwoord daarop is wat mij betreft dat je moet leven en handelen naar wat je gelooft. Geloof je dat God goed is? Geloof je dat Hij groter is dan jouw problemen? Geloof je dat Hij jouw leven in Zijn hand heeft? Geloof je dat Hij bij je is, hoe je je ook voelt en hoe de omstandigheden ook zijn? Geloof je dat je bij Hem veilig bent? Dat Hij jou kent en jou de verlangens van jouw hart wil geven? Geloof je dat Hij je rijkelijk wilt zegenen en dat Hij wil genezen? Leef dan zo: in vertrouwen.

En een tweede punt daarin is, is de vraag hoe je daarop naar God reageert. Wanneer je leeft naar je geloof en je gaat God danken voor wie Hij is: wanneer je zegt: ‘Ja God, ik houd ook van U. Dank U voor zoveel liefde en bevestiging’, dan kan het niet anders of je gaat Gods liefde ervaren in jouw hart. Leef met een dankbaar hart!

Maar een derde punt is verwondering. Verwondering heeft alles te maken met onder de indruk zijn. Zoals een kind met open mond kan kijken naar iets moois of groots, iets liefs of bijzonders, iets dat het niet kan verklaren maar gewoon van geniet, zo mogen wij ook genieten van God.

Zeker als je nu naar buiten kijkt zie je hoe de eerste bloesems al bloeien, hoe sneeuwklokjes en krokussen hun kleurenpracht laten zien. Vogels beginnen al voorzichtig s’ morgens te fluiten en het wordt vroeger licht: de lente komt!

Als je dan bedenkt hoe de aarde de afgelopen maanden in ‘dorheid en duisternis’ lag en het onmogelijk leek dat er nog knoppen en bloemen zouden komen en je ziet nu zomaar ‘opeens’ het leven tevoorschijn schieten, dan moet je toch wel in verwondering raken?

Ik denk dat verwondering en daarbij het gebruik van je zintuigen een heel krachtig iets is dat helpt om de weg van hoofd naar hart af te leggen. Het is daarom denk ik dat Jezus zoveel wonderen deed. Wonderen zijn niet te verklaren. Je kunt er je hart voor open zetten of niet. Je kunt kritisch zijn, overal vraagtekens bij zetten en verklaringen zoeken, of je kunt je overgeven aan het wonder. Niet langer zoeken naar een verklaring maar genieten van wat God aan het doen is.

Laten we ons verwonderen deze week:
– De majesteit van God;
– De plek van de mens;
– De koninklijkheid van de mens;
– Verwonder je, geniet en wees blij!

Elly en Rikkert ‘Weet je dat de lente komt?’