Verwondering

Dagelijkse overdenking; Week 81, vrijdag

Psalm 8, De majesteit van de HEERE

‘1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’. 2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. 3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? 6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. 7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, 9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat.
10 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!’

Jesaja 40:12-15, God alleen is de Machtige
‘12 Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten,
of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag,
of de heuvels op een weegschaal? 13 Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? 14 Met wie heeft Hij beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven, Hem het pad van het recht zou leren, Hem kennis bij zou brengen of Hem de weg van veel verstand zou doen kennen? 15 Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, Hij heft de eilanden op als fijn stof.’

VERWONDER JE, GENIET EN WEES BLIJ!

Als ik het heb over je hart als de plek van je gevoel, dan behoort daar natuurlijk, verwondering, genieten en blijdschap bij. Want volgens mij zijn dat bij uitstek zaken die bij je gevoel horen. En dus bij je hart. De Bijbel zegt daar heel rake dingen over; 3 verzen uit Spreuken:

– Spreuken 15:13 ‘Een vrolijk hart maakt een gezicht blij, maar door hartenleed wordt een geest neerslachtig.’
– Spreuken 17:22 ‘Een vrolijk hart bevordert genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.’
– Spreuken 15:30 ‘Vriendelijk stralende ogen verheugen het hart; een goede tijding verkwikt het gebeente.’

In deze teksten lees je de uitwerking van een hart dat vrolijk en blij is: het maakt je hele uitstraling blij en het bevordert zelfs genezing. Het tegenovergestelde is dus ook waar: wanneer je hart vol en zwaar is van negativiteit en verdriet kan dat ziekte veroorzaken of in ieder geval je genezing niet bevorderen en heeft het een negatief effect op je uitstraling: je ogen. En daar is de cirkel compleet: ‘vriendelijk stralende ogen verheugen het hart.’

Met andere woorden: hoe jij kijkt naar en je voelt over jezelf (om mee te beginnen) heeft invloed op jouw gezondheid! En dus ook hoe anderen kijken naar jou heeft invloed op jouw hart!

Ook daarover zegt de Bijbel iets: ‘zoals een mens denkt in zijn hart zo is hij’ – of zo wordt hij. Spreuken 23:7 KJV

We kunnen er niet altijd zelf iets doen aan dat ons verdriet overkomt, het wordt ons soms aangedaan. We kunnen niet altijd iets doen aan onze omstandigheden: die overkomen ons, maar wat we wel kunnen doen is een keuze maken over hoe we er mee omgaan!

En hoe je omgaat met wat je overkomt, is aangedaan of je omstandigheden heeft te maken met wat je weet en waar je in gelooft!

Nogmaals Henri Nouwen aan het woord. De woorden die ik citeer komen uit een interview met Philip Roderick: ‘Van waaruit wil ik leven? Vanuit de plaats in mijn binnenste waar ik mij steeds weer verworpen voel of vanuit de plaats waar ik mij door God bemind weet? Ik moet een innerlijke keuze maken, en die is verdomd niet gemakkelijk. Jij zegt mij bijvoorbeeld iets wat mij niet bevalt en onmiddellijk investeer ik al mijn energie in een afweerreactie. Ik kan ook een andere keuze maken: er niet zwaar aan tillen en bij mijzelf zeggen: ‘Laat dat los, ik ben de geliefde, hij verstond het niet.’ – En verder in het interview – ‘De christelijke gemeenschap is een gemeenschap van mensen die elkaar herinneren aan wie en wat ze werkelijk zijn: de geliefden van God. En alles rondom ons geeft ons het tegendeel te kennen. Dat is een harde strijd. Dat geestelijke gevecht – want dat is het – is geen makkie, want het gaat om je identiteit. Het is kiezen, kiezen en nog eens kiezen, elke keer opnieuw, stap na stap, op elk ogenblik van de dag. Ik kan hier zitten en bij mijzelf denken: was hij al maar weg, dan kan ik doen wat ik te doen heb. Ik mij echter ook laten aanspreken door wat hier aan de gang is, bij mijzelf zeggen dat God mij tot dit treffen uitnodigt, echt met u samen te zijn en Gods liefde tijdens dit uur alle kansen te geven. Ik moet een innerlijke keuze maken en erop vertrouwen dat er iets goeds uit tevoorschijn zal komen. Ik kan echter ook weigeren die keuze te maken, mijn tijd te verspillen en voor de rest van de dag gefrustreerd rondlopen. Je begrijpt wat ik bedoel: het komt eropaan mensen te doen beseffen dat ze keuzes kunnen maken en hen daar effectief toe in staat stellen.’

Ik kan van dit soort uitspraken enorm genieten! Waarom? Omdat het de bal bij onszelf legt. We zijn geen slachtoffer. We kunnen keuzes maken!

De keuze waarop Nouwen doelt is de keuze van hart en hoofd samen. Het begint met het weten: God zegt dat ik geliefd ben. En daar vervolgens met je hart op reageren: dank U God dat ik geliefd ben. Ik weet mij geliefd door U, en ik houd ook van U……….

Je hart is de plaats van waaruit óf verwerping/afwijzing komt, óf aanvaarding. Het is dus een intrinsieke motivatie van waaruit je kiest. Het is jouw overtuiging waar je mee kiest.

God aanvaart jou volledig. Wanneer Hij jou ziet, ziet Hij Jezus in jou. God kijkt met vreugde naar je. Zijn ogen beginnen te stralen wanneer Hij jou ziet. Een prachtige tekst lezen we in 1 Timotheus 1:11 ‘Die in overeenstemming is met het evangelie dat mij is toevertrouwd, het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God.’

God is gelukkig. Gelukkig met jou! Misschien zijn er mensen niet gelukkig met jou, of geven ze je dat gevoel? Niet zo vreemd, want dat is de strijd zoals Nouwen zegt. Maar kies! Kies en leef daaruit. Kies voor de liefde.

Martin Luther jr. zei: ‘Ik heb besloten voor de liefde te kiezen. Haat is een te grote last om te dragen.’

Waar kies jij voor? Kies je ervoor om je te verwonderen en te genieten van de goedheid van God en Zijn liefde voor jou? Of kies je ervoor de leugens te geloven van de boze die hij jou en anderen probeert in te fluisteren.

En ja, dat kost wilskracht en energie. Maar kies en leef naar je keuze!
Als je goed kiest zal je dat gezond maken, je ogen laten stralen en vrede in je hart uitwerken.

Ren naar God en hoor Zijn stem: Ik houd van je, geniet met Mij!

Kees Kraaijenoord ‘Mijn hart verlangt naar U’