Verwondering

Dagelijkse overdenking; Week 81, donderdag

Psalm 8, De majesteit van de HEERE
‘1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’. 2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. 3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? 6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. 7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd: 8 schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, 9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat.
10 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!’

Jesaja 40:12-15, God alleen is de Machtige
‘12 Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten,
of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag,
of de heuvels op een weegschaal? 13 Wie heeft de Geest van de HEERE gepeild en wie heeft Hem als Zijn raadsman onderwezen? 14 Met wie heeft Hij beraadslaagd dat hij Hem inzicht zou geven, Hem het pad van het recht zou leren, Hem kennis bij zou brengen of Hem de weg van veel verstand zou doen kennen? 15 Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, Hij heft de eilanden op als fijn stof.’

DE KONINKLIJKHEID VAN DE MENS

Maandag begon ik met de weg van het hoofd naar het hart. En hoe Gods liefde in je hart kan landen en soms ervaren kan worden. Het is belangrijk om te weten dat je hoofd en je hart met elkaar samenwerken. En dat het letterlijk, wetenschappelijk dus, mogelijk is dat soms je hoofd het voor het zeggen heeft en soms je hart.

Laten we het eenvoudig maken. Je hoofd zien we als centrum van de logica. Daar beredeneer je, daar besluit je na afwegingen. Je hart is de plek van je gevoel. Je hart als plek waar je diepste verlangens zetelen, je grootste blijdschap en je overstelpende verdriet. Wanneer hoofd en hart goed samenwerken dan kan je met je hoofd zaken beredeneren en daarmee je hart aanspreken. En tegelijk kan je hart tegen je hoofd zeggen: ‘prima hoor, al je lijstjes en redelijke verklaringen, maar nu moet er aandacht zijn voor hoe ik mij voel.’ En daaruit volgt een actie die er voor zorgt dat er weer balans is.

Om het helemaal simpel te maken zou ik willen zeggen dat je hoofd een ‘extern middel’ is en je hart een ‘intern middel’. Een uitspraak van Blaise Pascal zegt dat heel duidelijk: “The heart has its reasons which reason knows nothing of… We know the truth not only by the reason, but by the heart.”

Ons hart weet soms zoveel meer dan ons verstand/de rede weet. Maar ons hart kan soms zo ontzettend gevuld zijn door onze gevoelens van pijn, teleurstelling en frustratie dat de ‘rede van ons hart’ verloren gaat. Daarom is het belangrijk dat je luistert naar je hart.

Hoe reageert jouw hart, jouw gevoel, jouw innerlijk centrum op de uitspraak dat je koninklijk bent, uniek, kostbaar, gewild en prachtig. Dat God met vreugde naar je kijkt en geniet van jou?

Wanneer er veel pijn, verdriet en afwijzing in jouw hart ligt, zal jouw hart op deze koninklijke woorden reageren vanuit die afwijzing. In de psychologie heet dat copinggedrag: ‘Coping is een combinatie van de verstandelijke en emotionele reacties op stress of een probleem, en het gedrag dat daaruit voortvloeit. Er zijn verschillende strategieën en mechanismen van coping.’(Wikepedia)

Het mag duidelijk zijn dat wanneer je wilt dat Gods liefde echt gaat landen in jouw hart, je dus je hart moet legen. De ellende eruit gooien zodat de woorden van liefde, bevestiging en waarde die God tot je spreekt ook kunnen landen.

En dat begint met eerlijk te zijn over wat er leeft in je hart. Niet langer allerlei technieken of strategieën toepassen maar eerlijk zijn: ‘ik zie God niet als goed want er is zoveel gebeurd in mijn leven dat niet goed is. Ik zie God niet als iemand die zorgt of bij mij is, want ik wordt voortdurend in de steek gelaten en voel mij eenzaam’. Als je daar goed over nadenkt is het natuurlijk niet zo vreemd dat de goedheid van God niet in jouw hart kan landen. Hoeveel kennis je ook hebt, wanneer je hart roept: ‘au, niet waar, pijn en afwijzing dan kan je net zoveel stampen als je wilt, maar het gaat er niet in’.

Waar het dan om gaat is dat je met je verstand, met je hoofd het goede nieuws gaat vertellen aan je hart. En met je hart daarop gaat reageren. Waarschijnlijk zal je hart dan zeggen: ja maar…….. En dat ‘ja maar’ zegt alles over wat er leeft in je hart. Over hoe jij denkt over jezelf.

Mensen, je hart is zo belangrijk! Henri Nouwen zegt daarover: ‘Voor de Bijbel is het hart het centrum van de mens. Geen spier, maar een symbool voor onze diepste kern. Het hart is de plaats waar we het meest onszelf zijn. Dat is het mooie er aan. Het is het geestelijk middelpunt van al waar wij voor staan. Eenzaamheid en stilte – om daar even naar terug te keren – zijn wegen om bij je hart te raken. Het hart is immers de plaats waar God tot ons spreekt, waar we de stem horen die zegt dat wij de geliefde zijn. Dat gebeurt in ons diepste binnenste.’

Ga eerlijk zijn over de pijn in je hart die je belemmert de goedheid van God te accepteren en te ervaren. Gooi je pijn en je twijfel er uit, geef ze aan God en nodig Hem uit om je te vullen met Zijn liefde.

Maar dat begint met een oprecht uitspreken, ondanks je gevoel, en wat er ook door je heen gaat: ‘ja God, U bent goed. U houdt van mij! U vind mij waardevol, U zorgt voor mij. Wat er ook is gebeurd, wat ik ook voel, die waarheid neem ik aan. U kroont mij als Uw koningskind’.

Laat je hoofd en hart samenwerken. Dat kun jij alleen maar in beweging zetten. En het begint met God serieus te nemen! En Hij zegt: ‘Jij bent Mijn beminde, ik schep vreugde in jou.’ Dat willen we toch allemaal horen?

Geef Hem je pijn en neem Zijn liefde aan.

Herman Boon ‘Zullen we ruilen’