Verslaafd aan…..II

Week 62, Maandag

2 Petrus 2:1 (HSV)
Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang.

Romeinen 6:15-23 (NBV)
Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. 16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17 Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. 19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20 Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21 Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22 Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. 23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Verslaafd aan………

Vorige week sloot ik af met de constatering dat de grootste verslaving die er is, de verslaving aan goedkeuring is.

We hebben het allemaal nodig om bevestigd te worden. Om regelmatig een compliment te krijgen en om bemoedigd te worden. We hebben dat zo nodig omdat satan met zijn trawanten jou voortdurend niets liever wil dan je laten geloven dat je niks bent, niets waard bent, dat je een loser bent en dat je niks voorstelt. En vaak laat hij je dat voelen door je te laten zien wat je niet hebt of wat je zo graag zou willen hebben:………….werk, geld, partner, status, een auto, kinderen, gezondheid enz.

Met een stukje goedkeuring – op welke manier dan ook – weet je het weer: ik mag er zijn. Ik mag zijn die ik ben. En je voelt je lichter, blijer en gevuld met vrede. Dat is iets noodzakelijks om regelmatig te ontvangen.

Wanneer jouw gevoel van eigenwaarde zo laag is, wanneer je worstelt met een minderwaardigheidsgevoel zit er in jou een innerlijke drive om voortdurend te zoeken, te jagen naar bevestiging. Je hebt de goedkeuring van anderen nodig om het leven te zien zitten! Om alle andere stemmen in jouw hoofd tot bedaren te brengen. Om de pijn af te dekken die je voelt en om de afwijzing even te bedekken. Dat klinkt wat mij betreft behoorlijk als een verslaving. Goedkeuring als narcistische vriend. Je kunt niet meer zonder.

Wanneer jij weet van jezelf dat je zo de goedkeuring van anderen nodig hebt dan vult dat jouw hele leven. Je cijfert jezelf weg, je zorgt, je slooft je uit, je werkt keihard, alleen maar om te horen: ‘wat ben jij goed, goed gedaan, slimmerik, niemand kan wat jij kan………..’ en dat beurt jou weer even op. Je hebt bestaansrecht, je mag er zijn.

Je slooft je dus geweldig uit om complimentjes, bevestiging en goedkeuring te ontvangen. Welk woord hoort er bij ‘sloven’. Juist, slaaf! Je wordt een slaaf van je eigen hunkeren naar bevestiging. En alles om je heen staat in dat licht. En dat kan op zoveel verschillende manieren. Eén daarvan kan zelfs een ziekte of ongemak zijn. Die ziekte of dat ongemak helpt je om aandacht te krijgen, om in de belangstelling te staan, om op die manier zorg te krijgen, om gezien te worden om erkend te worden.

Verslaafd zijn aan goedkeuring houdt in verslaafd zijn aan bevestiging. Je wilt gezien en gehoord worden, je wilt je geliefd en gerespecteerd weten. Daar hunkert iedereen naar. Waar vrouwen zich vooral uitstrekken naar het geliefd zijn – houden van -, zoeken de meeste mannen naar respect, zij willen zich gerespecteerd voelen. Maar de basis is natuurlijk gelijk: weten dat je er mag zijn, dat je gewaardeerd wordt, dat er van je gehouden wordt, dat je gezien en erkend wordt.

En ook daar komt weer het woord veiligheid om de hoek kijken. Jij kunt pas gezien, bevestigd en gerespecteerd worden als je alle maskers laat vallen, alle strategieën aan de kant zet en kwetsbaar durft te zijn. Wanneer jij leert om eerlijk te zijn, ten eerste tegenover jezelf en daarnaast tegenover God en anderen, dan komt er ruimte om bevestiging te ontvangen. Echte bevestiging die zich diep gaat wortelen in je hart. Kwetsbaar zijn kun je alleen in een omgeving, bij mensen bij wie je je veilig voelt. Mensen die niet oordelen, mensen die geen grapjes maken over je situatie of je gevoelens, mensen die oplossingen weten, maar die daar niet direct mee aankomen. Mensen die kunnen luisteren en je serieus nemen. Maar het begint bij jou!

Durf jij toe te geven dat je hunkert, verlangt naar échte bevestiging, naar de zekerheid van het gezien zijn. Naar de wetenschap dat je geliefd bent, dat je hier bent op aarde met een unieke reden. Dat je gewild bent, dat je kostbaar bent en de kroon op Gods schepping? Pas wanneer je daar eerlijk over durft te zijn naar jezelf toe en vervolgens naar anderen, dan gaat er een wereld voor je open! Dan kan er vrijheid komen, want dan kan Gods licht er bij komen.

En wanneer dat kan gaan gebeuren, dan kun je gaan leren en ervaren dat er erkenning, bevestiging, geborgenheid, veiligheid en koestering is. Zomaar voor jou, zonder dat je er ook maar iets voor hoeft te doen. Je hoeft niet meer te sloven en goedkeuring te verdienen, je mag dat gewoon aannemen en ontvangen!

Wanneer je gaat leren wat het betekent dat God jou goedkeurt, dat Hij van jou houdt, dat Hij jouw pijn kan omruilen voor vreugde, wanneer Hij wonden mag gaan helen, dan zul je gaan merken hoe die narcistische vriend jouw in de tang hield en zul je meer en meer gaan verlangen naar echte vrijheid. De vrijheid die de erfenis is van de kinderen van God.

Kinderen van God zijn geen slaven. Zij zijn Zijn vrienden. En God gebruikt vrienden, aardse vrienden om Zijn vriendschap zichtbaar te maken. Leer om vrienden om je heen te hebben die jou willen helpen je verslaving los te laten. Je hebt ze nodig. Als ze van je houden zullen ze je nooit veroordelen maar je aanmoedigen om God toe te laten bij al die stinkende, zwerende, schreeuwende en pijnlijke plekken. De realiteit is dat een partner daar niet de eerste aangewezene voor is. Maar een vriend wel. Daarom is het zo mooi dat Jezus zichzelf een vriend noemt. Zoek een vriend die Jezus voor jou kan zijn. En laat je helpen!

‘Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Hebreeën 4:15

‘In al hun benauwdheid was Hij benauwd’.
Jesaja 63:10

Veilig in Jezus’ armen