Verslaafd aan……..II

Week 62, Vrijdag

Romeinen 6:15-23 (NBV)
Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. 16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17 Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. 19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20 Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21 Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22 Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. 23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Verslaafd aan………

Waar ben je naar op weg? Is dat naar niet langer meer verslaafd zijn? Vast. Maar als dat het enige doel is waar je je op focust, dan krijgt de verslaving veel te veel aandacht.

Raar misschien om te zeggen. En toch geloof ik daarin. Wanneer je realiseert dat je verslaving een narcistische vriend is, realiseer je je ook dat hij los van jou staat. Je hebt jou, en je hebt je verslaving. Jij bent niet je verslaving!

Jij kunt in de macht van de verslaving zijn geraakt, maar je kunt er ook uit komen. In principe is een ieder die een kind van God is, en Jezus als verlosser heeft aangenomen al los van de macht van de verslaving. Je bent geen slaaf meer, je bent vrij.

Dat betekent ook dat je in principe ‘nee’ kunt zeggen tegen je verslaving, tegen de verleiding om toe te geven. En dat is een lange weg. Een weg waarbij je hulp nodig hebt en ondersteuning.

Maar het begint met feiten en keuzes. Zoals vorige week al besproken heeft je verslaving een aanleiding. Het is ergens begonnen. Het is ergens mee begonnen. Met een leegte, een behoefte, pijn, verdriet of een onvervuld verlangen.
Het is mijn stelligste overtuiging is dat het een feit is dat je niet kunt loskomen van je narcistische vriend wanneer je niet weet waarom je die vriend zo nodig hebt. Daar achter zien te komen, is al een proces op zich en al die tijd zal je vriend mee lopen en aandacht vragen. Dat is niet zo erg. Zo lang je maar weet: ik ben op de weg naar herstel. En dat herstel heeft alles te maken met vrijheid en het komen tot jouw doel met jouw leven, Gods doel met jouw leven. En daarmee ook het vinden van jouw roeping. Want die hebben we allemaal. En dat begint met de roeping om vrij te zijn.

Je kúnt een verslaving alleen van buiten ‘aanpakken’ en dat gebeurt ook vaak. Denk maar aan een eetstoornis, waar het om eten en gewicht draait: Wanneer je voldoende weegt zou je eetstoornis voorbij zijn. Natuurlijk werkt dat niet zo. Echte genezing begint van binnenuit. Want – in geval van een eetstoornis – je hebt je gewicht dan wel onder controle, maar heb je dan ook je eetpatroon onder controle, weet je waarom je moest bunkeren, of waarom je niet wilde eten? Wat maakt eten zo’n ding? Want vervolgens wordt je nog weer slaaf van je weegschaal………….ik moet op een bepaald gewicht blijven.

Natuurlijk is dat geen oplossing. Dat lijkt het wel, maar dat is het niet, want je bent nog steeds niet vrij. Er is alleen iets anders voor in de plaats gekomen……….

En daar ligt toch het antwoord: wil je loskomen van je verslaving en een leven van vrijheid, dan moet er van bínnen iets veranderen. De pijn, afwijzing, eenzaamheid, hunkering en angst moeten vervangen worden door iets anders. Iets groters, mooiers, beters, machtiger, vriendelijker enz. Er moet van binnen iets veranderen. In je hart, in je emoties en vooral in je denken!

Ik denk dat bij heel veel verslavingen de gedachten over jezelf als eerste onder het vergrootglas gelegd moeten worden. Hoe denk jij over jezelf? Hoe denk jij, te weten hoe anderen over je denken? Misschien baseer je gedachten en oordelen over jezelf aan de hand van uitspraken die over jou zijn gedaan. Over dingen die je zijn aangedaan. En heb je daarmee een mening over jezelf gevormd. Een mening die niet de waarheid is.

Zoveel mensen zeggen dingen, zonder er over na te denken wat hun woorden kunnen aanrichten. Zoveel mensen reageren vanuit hun eigen gebrokenheid. Zoveel mensen geven ellende door zonder dat ze het in de gaten hebben. En zoveel mensen denken dat uitspraken die gedaan zijn door beschadigde mensen de waarheid is over wie zij zijn!

Natuurlijk niet! Hoe verleidelijk het ook is om te geloven wat ouders over je zeggen, wat vrienden over je zeggen, wat je werkgever, collega’s of de dominee over je zegt, toets het! Toets het aan de waarheid over wat God over je zegt. En zorg dat leert te onderscheiden wat een opmerking is over je gedrag en over wie jij bent.

Te vaak vatten we een opmerking over ons gedrag of over een uitspraak op als een opmerking over wie jij bent. En natuurlijk zegt ons gedrag veel over ons. Maar jouw identiteit bepaalt wie jij bent! Niet jouw gedrag. Gedrag kun je aanleren of afleren maar je identiteit is er al en moet groeien.

Jouw identiteit ligt in wat God over jou zegt. En God koestert goede gedachten over jou, God denkt met liefde aan jou, God ziet jou als Zijn geliefd kind. God heeft jou ‘goedgekeurd’, Hij ziet geen enkel smetje aan jou. Jouw gedrag moet veranderen, ja, zodat jij meer en meer op Jezus gaat lijken. En dat kan, want Jezus woont in jou en Hij wil de ruimte hebben, zódat jij meer en meer op Jezus kunt gaan lijken.

Wil je afrekenen met je verslaving? Heb jezelf lief! Omarm jezelf zoals je bent, met al je gekkigheden en nodig God uit om jou te kneden, om jou te vullen met bakken vol van Zijn liefde. Dat mag je doel zijn: ik ben geliefd door God en Hij heeft een doel met mijn leven.

Dat is geen gevoel. Dat is weten: ik mag er zijn, ik ben goed, ik ben geliefd!

En die waarheid moet je jezelf eigen maken. Want de aanklager zal die altijd willen roven. Die wil jou uitgeput achterlaten, verlangend naar je verslaving. Hij zal op allerlei slinkse wijzen de waarheid van God over jou proberen te roven. Geef hem niet de kans!!

Kies. Kies voor wat jij wilt geloven en leef naar wat jij gelooft. Geloof jij dat je goed geschapen bent, dat je geliefd bent en door God aanvaard? Leef daar dan naar en voed die gedachten.

Wijs elke gedachte over jezelf dat je niets bent, niets kan en minderwaardig bent, subiet de deur. Dat komt niet van God.

Los komen van je verslaving begint met te aanvaarden dat je goed bent en dat je je gedrag kunt veranderen. Van binnenuit. Vanuit een hart vol liefde – Gods allesoverheersende liefde voor jou – , en bewogenheid……….voor jezelf en voor anderen.

Reni en Elisa Krijgsman ‘Hou vol’