Verslaafd aan……..II

Week 62, Woensdag

Romeinen 6:15-23 (NBV)
Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. 16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17 Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. 19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20 Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21 Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22 Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. 23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Verslaafd aan………

Onlangs werd ik weer met mijn neus op de feiten gedrukt, dat mensen nog zo verschrikkelijk worstelen met hun zonde.

Eerst een belangrijke vraag: is verslaafd zijn, een verslaving, ook zonde?
Ik denk het wel. In 2 Petrus vers 19 staat: ‘Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn; want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden’. Ik denk dat zonde en vrijheid lijnrecht tegenover elkaar staan. Daarom is vrijheid ook zo moeilijk. Je bent vrij om te doen wat je wilt. Je bent bij wijze van spreken vrij om een bank te beroven, maar de gevolgen, wanneer je gepakt wordt, zijn duidelijk: gevangenschap. Gebruik je vrijheid dus goed!

Een verslaving belooft je vrijheid. Vrij van gevoelens. Van welke gevoelens of gedachten dan ook. Maar het is geen vrijheid, het is verdoving. Vaak een welkome verdoving. Een verslaving als slaaf van de verdorvenheid. Laat ik het zo zeggen: een verslaving als dienaar van satan, de verdorvenheid zelf. Heftig! Maar volgens mij zegt de Bijbel dat zelf. Verslavingen komen niet van God, want échte vrijheid komt van God. Een verslaving kan jou overwonnen hebben, in zijn macht hebben. De verslaving kan de overwinning in jouw leven hebben behaald, omdat het betekent overwinning over je gevoelens en gedachten, met als gevolg dat jij slaaf bent geworden. Terwijl je dacht juist vrij te worden, of je in ieder geval vrij te voelen door je verslaving.

Een tijdje geleden heb ik geschreven in een overdenking hoe geniepig de duivel is. Hoe hij je verleidt door dicht bij de waarheid te blijven, maar niet ín de waarheid. Hoe hij – als slang – niet voor niets de listigste onder de dieren werd genoemd. Daarom is een verslaving ook zo geniepig. Het kan zo dicht bij de waarheid liggen. De Bijbel zegt dat geloof zonder werken dood is, dat je moet zorgen voor je naaste, dat je vriendelijkheid iedereen bekend moet zijn, dat je vrede moet houden met je naasten enz. Doen, doen, doen. Hard werken dus. Dus waar kan de boze je mee verleiden? Met druk bezig zijn. Want dat is toch goed? Je moet toch dienen, je moet toch omzien, je moet jezelf toch wegcijferen? Ja, allemaal waar, maar wel in de goede context.

Daarom moeten we ook kijken naar een verslaving in de goede context. De context van liefde en acceptatie. En vooral de goede context van vrijheid.

Terug naar waarmee ik begon: het zondebesef en daar zo mee worstelen. Weet je, als je verslaafd bent, dat weet en daarmee worstelt is het belangrijkste dat je vrede gaat vinden. Dat je gaat accepteren dat dat iets is wat bij je hoort – voor nu dan. Dat je leert zeggen: ‘God, dit ben ik, met mijn verslaving, voor nu hoort dit bij mij. Het is een gemakkelijke oplossing voor mijn problemen. Maar ik wil met mijn problemen dealen. Ze in het licht brengen en genezing ontvangen voor mijn wonden. God, ik ben verslaafd aan………….als middel tegen de pijn. Ik accepteer ook voor nu de pijn omdat die iets zegt, en ik wil met U werken aan mijn herstel. En dat kan niet door mijn pijn te bedwelmen of weg te stoppen. Hier is mijn pijn. De pijn van afwijzing, van minachting, van kleinering, van teleurstelling, van eenzaamheid, van……………….Ik belijd dat ik de verkeerde oplossingen zoek voor mijn pijn. Dat ik weer over de schreef ben gegaan. Maar het leek wel of ik niet anders kon. Vergeef mij Heer. Ik dank U dat U vergeeft en dat we samen verder gaan. U bent Heer van mijn leven.’

En dan, dan is er geen zonde meer. Dan is alles weg gedaan! Jezus is gestorven voor jouw zonde. En nog sterker: jij bent geen zondaar meer! Jezus is gestorven toen jij nog een zondaar was. Romeinen 5:6-8 ‘Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens. God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren’. (WBV)

Jezus is gestorven toen jij nog een zondaar was! Dat betekent dat je niet langer een zondaar bent. Je bent een heilige die zondigt, die struikelt. Maar die ook weer opstaat. Spreuken 24:16 zegt: ‘Want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op’.

Je mag struikelen. Ook als je verslaafd bent. Je bent geen loser wanneer je struikelt; je bent menselijk, maar ook een heilige die besluit niet te blijven liggen omdat je roeping niet ligt in blijven liggen! Je roeping ligt in opstaan en doorgaan!

2 Timotheüs 1:7 zegt: ‘God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid’.

Ga je beseffen dat de werkelijke jij, wie jij écht bent iemand is de krachtig is! Iemand die een geest van kracht, liefde en bezonnenheid heeft gekregen! Laat je dus niet verleiden door toe te geven aan gedachten over jouw ellende en zondigheid. Ten eerste: je bent geen zondaar meer, ten tweede je bent bevrijd van de macht van de zonde en ten derde, je hebt een geest van kracht ontvangen! Die Geest, wil jou, wanneer je daar aanspraak op doet, kracht geven om de zonde en je verslaving te overwinnen.

Prijs God, je bent niet hulpeloos, je bent geen slaaf, je hebt een kracht in jou die jou wil helpen en je bent geen zondaar maar een heilige!

Leef naar je status, leef als iemand die krachtig is, vol hoop en vrij!

Heer, ik wil een leven van vrijheid. Van ongebondenheid. Niet langer meer slaaf zijn van datgene wat macht heeft over mij

Toch nog een keer: ‘I’m no longe a slave’ Je bent geen slaaf, maar een vriend, een heilige en een geliefd kind