Verslaafd aan………II

Week 62, Dinsdag

Romeinen 6:15-23 (NBV)
Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. 16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17 Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. 19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20 Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21 Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22 Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. 23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Verslaafd aan………

Gisteren lag de nadruk op de verslaving aan goedkeuring en het verschrikkelijk je best doen om die goedkeuring van anderen te ontvangen. Hoe je maar voortdurend bezig bent met je best te doen, met je druk te maken en je uit te sloven om maar goedkeuring en bevestiging te verdienen.

Hoe je je druk kunt maken om je geliefd te voelen omdat je niet alleen hunkert naar bevestiging maar ook naar liefde, naar je geliefd voelen.

Ik moet denken aan een lied dat Barbra Streisand heeft gezongen ‘People’. De tekst gaat als volgt:
People, People who need people, Are the luckiest people in the world.
We’re children, needing other children, And yet letting a grown-up pride
Hide all the need inside. Acting more like children than children.
Lovers are very special people, They’re the luckiest people in the world
With one person one very special person. A feeling deep in your soul
Says you were half now you’re whole, No more hunger and thirst.
But first be a person who needs people. People who need people
Are the luckiest people in the world, With one person one very special person No more hunger and thirst. But first be a person who needs people
People who need people, Are the luckiest people in the world…

De strekking van dit lied is helder. En in aanvulling op wat dit lied zegt, dat mensen die anderen nodig hebben gelukkig zijn, zegt de Bijbel, dát we elkaar nodig hebben. Dat we zonder relaties niet gelukkig kunnen zijn. Wij zijn geschapen voor relaties, om lief te hebben en liefgehad te worden. Dat is een ingebakken verlangen. Dat is een verlangen dat God in ons heeft gelegd. We zijn gelukkig met anderen, met een ander, we zijn gelukkig met onszelf, wanneer we in relatie met anderen staan.

Bijna iedereen verlangt er naar om die ene te vinden om van te houden en om door van gehouden te worden. Het is zoals het liedje zegt: ‘A feeling deep in your soul, says you were half, now you’r whole’.

We hebben anderen nodig om ons aan te vullen. En als je niet die ene vindt, of geen goede vriend of vriendin hebt die jou kan aanvullen – precies zoals we bedoeld zijn – dan kun je je enorm leeg vanbinnen voelen. Dan kun je alles, of bijna alles hebben maar je stik ongelukkig voelen.

Niet voor niets zijn er zo enorm veel datingsites, datingbureaus en noem maar op. En denk maar eens aan de thema’s van films, boeken en gedichten. Ze draaien bijna allemaal om het vinden van die ‘ene ware’. Ze draaien bijna allemaal om het vinden van liefde en het gevoel van nodig zijn en het gevoel van compleetheid.

Hoeveel mensen storten zich niet in relatie, na relatie, na relatie om op die manier hun honger naar liefde te stillen?

In het liedje staat ook de volgende zin: ‘With one person one very special person, No more hunger and thirst’.

Een persoon die jouw honger en dorst kan stillen.

Wat zou dat toch geweldig zijn. En wanneer je verliefd bent dan lijkt dat ook zo. Dan is die ander alles voor je. Je hebt zelfs geen trek meer omdat die ander helemaal bezit van je neemt. Je verkeerde gewoontes of verslaving verdwijnen naar de achtergrond omdat die ander alles opvult. Maar dan……….de verliefdheid gaat over. En die ander blijkt ook een mens te zijn met zijn of haar tekortkomingen en behoeften. Het gat, de leegte in jou kan zich dan weer net zo hard weer aandienen. En voor je het weet wordt je (weer) meegezogen in verkeerde gewoontes, of verslavingen om de leegte en eenzaamheid niet te voelen.

Er is echt maar één manier om je volledig gelukkig en gevuld te kunnen voelen. Je bent gelukkig wanneer je God nodig hebt. ‘People who need God, are the most luckiest people in the world’.

De eerste relatie die er op aarde was, was de relatie tussen God en Adam. Dat was de eerste liefdesrelatie. Zo staat het niet letterlijk in de Bijbel, maar uit alles proef je de verrukking van God over Adam en hoe ze van elkaar genoten. Hoe de liefde van God uitging naar Adam. Adam had ook een soortgenoot nodig om mee te communiceren, te delen en om lief te hebben. Daarom schiep God Eva. En ik denk – dit is wat ík denk – dat Adam iemand nodig had om zijn liefde aan te geven!

God had hem zo lief dat hij ook zelf moest liefhebben. God was de bron van zijn liefde en Adam wilde die liefde die hij had aan iemand doorgeven.

Ik denk dat onze hunkering niet alleen bestaat uit het hunkeren naar liefde, maar bovenal naar het kunnen liefhebben van anderen!

God hunkert er naar om lief te hebben. Hij wil jou en mij overstelpen met Zijn liefde. Hij wil de bron zijn waaruit we geestelijk en emotioneel gezien eten en drinken.

Stop met het zoeken naar bevrediging van jouw verlangens, met het vullen van jouw leegte met het zoeken en sloven naar goedkeuring, en laat je liefhebben door God. Dát is de eerste en ware liefde, de enige veiligheid, de enige die jou écht kan bevestigen. En heb dan lief. Jezelf en de ander. Want God heeft ons ook geschapen om de ander lief te hebben. Actief. Dat kan ook zonder partner, zonder kinderen, zonder werk, zelfs zonder gezondheid. Heb lief! Onvoorwaardelijk, zoals ook jij onvoorwaardelijk wordt geliefd.

Wat zegt het liedje nog meer? ‘We’re children, needing other children, And yet letting a grown-up pride, Hide all the need inside’.

Word als een kind, verberg je pijn en je verlangens niet meer, en geef je over aan God, God als jouw vriend en vader en laat je door Hem liefhebben. Laat je trots – van het alleen doen – los. Heb God nodig! Hunker naar Hem.

Opwekking 763 ‘Ik heb U nodig’