Verslaafd aan………..I

Week 61, woensdag

2 Petrus 2:1 (HSV)
Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang.

Romeinen 6:15-23 (NBV)
Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. 16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17 Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. 19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20 Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21 Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22 Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. 23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Verslaafd aan………
Verslaafd zijn aan, wat houdt dat eigenlijk in?

Ik stel verslaafd zijn gelijk aan ‘een slaaf zijn van’. Als je gaat googlen op afbeelding naar het woord ‘slaaf’, kom je heel akelige plaatjes tegen. Plaatjes die heel duidelijk maken hoe het er uitziet wanneer je ‘slaaf’ bent. Een slaaf is ‘monddood en geketend’. Hij/zij komt niet verder dan de meester toestaat.

Kijk eens wat er staat in Romeinen 6 vers 16 ‘Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood’.

Een slaaf staat in dienst van een ander en moet gehoorzamen. Paulus stelt heel duidelijk wie de meester is: de zonde. Wanneer je verslaafd bent sta je onder het gezag van de zonde. Dat is nogal wat. En zeker wat daar op volgt: het dienen van de zonde lijdt tot de dood.

Krasse taal en misschien wel heel confronterend. Wanneer jij weet, ervaart of voelt, diep van binnen dat je ergens slaaf van bent – ergens aan verslaafd bent – sta je dus eigenlijk in dienst van de zonde.

Ik kan mij voorstellen dat je denkt ‘zo erg is het niet met mij, ik kan hier zó los van komen, ik kan zó mijn gedrag veranderen, ik heb grip op wat ik doe’. En dat is fijn, want dan kun je onmiddellijk stoppen en je gedrag afstemmen op wat God van je vraagt. Maar ik denk dat heel veel mensen diep van binnen wel weten hoe moeilijk het is om te stoppen met bepaald gedrag. Gedrag dat niet goed is voor in ieder geval jouzelf en ook heel vaak niet goed is voor de mensen om je heen.

Ons gedrag is voor 95% onbewust en maar voor 5% bewust. Daarom is het zo moeilijk om gedrag af te leren. Je kunt gedrag alleen maar veranderen wanneer je onbewust gedrag, bewust gedrag gaat maken en het gaat veranderen/aanpassen.

Daar zitten al twee moeilijkheden. Ten eerste omdat je kritisch moet zijn naar jezelf toe; je gedrag, je gedachten en gevoelens moet je onder de loep nemen. En je zult kwetsbaar moeten zijn naar anderen; anderen vragen of zij zien of ervaren waar jij aan vast houdt dat niet goed is voor jou of voor hen. Gedrag dus dat leidt tot de dood! Gedrag dat dienstbaar is aan de zonde.

Daarbij komt gelijk de vraag ‘Wat is zonde’? Zonde betekent letterlijk ‘je doel missen’. Op internet vond ik verschillende uitleggingen wat het betekent dat je je doel mist: ‘Het doel in dit geval is de standaard voor perfectie zoals deze door God is ingesteld en door Jezus werd gemanifesteerd. In dat licht is het duidelijk dat we allemaal zondaars zijn’. En: Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mensen’.

Zonde heeft alles dus te maken met blokkades. Het is een blokkade tussen jou en God en een blokkade om het leven te leven zoals God het van je vraagt.

Een wat mij betreft heel eenvoudige uitleg is: zonde is dat wat je vrede en vreugde rooft, wat je vrede en vreugde doodt en je leeg achterlaat.

Wanneer je verslaafd bent, een slaaf bent sta je in dienst van dát wat je uiteindelijk leeg en doods laat neerzitten of liggen. Zonde brengt geen leven voort maar innerlijke doodsheid en uiteindelijk de dood.

Heftig he? Maar wel goed om helder te hebben. Omdat we zo kunnen zien dat verslaafd zijn, slaaf zijn, veel verder gaat dan wat wij zo gemakkelijk een verslaving noemen: drank, drugs, porno, werken, sporten, eten etc. etc.

Maar denk er eens over na welke gedachten jou uitputten? Welke behoeften streef jij na en laten je uitgeput op bed liggen? Perfectie? Bevestiging? Goedkeuring? Zekerheid? Welke leugens blijf jij geloven en aan welke uitspraken blijf jij je vasthouden die jouw vrede en vreugde roven en vermoorden? Zit jij nog vast aan je verleden, vast aan je ziekte of vast aan je situatie? Wat houdt jou gevangen waardoor je geen vrij leven kunt leiden?

De Bijbel leert ons dat we geroepen zijn tot vrijheid. Galaten 5:13 ‘Want u bent tot vrijheid geroepen’. Maar die vrijheid is enorm moeilijk, want die vrijheid houdt keuzes in en je vrije wil. Daarom zegt Paulus verder over die vrijheid: ‘Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde’.

Wil je niet langer slaaf zijn maar vrij? Dan houdt dat in dat je besef hebt van je positie: in Christus niet langer slaaf. Maar dat houdt ook in hard werken! Want ons vlees blijft aan ons trekken. De boze, de grote misleider, zal ons aanvechten via ons vlees. En wat een oplossing/vervulling lijkt te zijn voor je leegte is uiteindelijk iets dat je nog leger en doodser achterlaat. En dat is precies wat de boze wil. De boze is dus de zonde zelf! Wie wil je dienen?

De vragen die je jezelf zou kunnen stellen zijn:
– Welk gedrag heb ik dat mij van binnen ‘doodt’?
– Aan welke gedachten houdt ik vast die mij uitputten? En leiden tot gedrag dat schade brengt?
– En waarom houd ik vast aan dat gedrag?

Opwekking 720 ‘God maakt vrij’