Verslaafd aan……………I

Week 61, dinsdag

Mattheus 7:15-20 (HSV)
Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.
18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. 19 Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.

2 Petrus 2:1 (HSV)
Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang.

Romeinen 6:15-23 (NBV)
Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet. 16 Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt, weet u toch dat u hem moet gehoorzamen? Wanneer u de zonde dient, leidt dat tot de dood; wanneer u God gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak. 17 Maar God zij gedankt: u was slaven van de zonde, maar nu gehoorzaamt u van ganser harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd, 18 en bevrijd van de zonde hebt u zich in dienst gesteld van de gerechtigheid. 19 Ik druk me zo gewoon mogelijk uit, omdat het anders uw begrip te boven gaat. Zoals u zich ooit in dienst stelde van zedeloosheid en onrecht om een wetteloos leven te leiden, zo stelt u zich nu in dienst van de gerechtigheid om heilig te leven. 20 Toen u nog slaven van de zonde was, was u niet gebonden aan de gerechtigheid. 21 Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 22 Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven. 23 Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.

Verslaafd aan………

Hoe kom je los van je verslaving? Misschien moeten we eerst maar eens kijken naar hoe je aan een verslaving komt. Zoals ik al schreef heeft verslaving/slaaf zijn van alles te maken met gebrokenheid.

Gebrokenheid en leegte
Een woord dat bij gebrokenheid hoort is leegte. Leegte als het hebben van een gat in je ziel. In het paradijs, toen er geen gebrokenheid was, hadden Adam en Eva geen ervaring van het gat in hun ziel. Dat kwam omdat God die plek volledig opvulde.

Ik denk dat God hen wel had geschapen met dat ‘gat’, of zoals Blaise Pascal dat noemt ‘een godvormig gat’. Maar ze merkte daar niets van. Misschien is het ook meer te zien als een puzzelstukje. God had het hart van Adam en Eva zo geschapen dat het helemaal klopte. Letterlijk en figuurlijk. Alle stukjes waren aanwezig en waren zodanig gelegd dat het een schitterend geheel vormde.

Toen de zonde kwam, door trots, verdween het belangrijkste puzzelstukje dat maakte dat hun hart ‘heel’ was. Het was dat puzzelstukje waarop stond ‘God’s liefde door Gods Geest’. Dat bijzondere stukje maakte hun harten compleet doordat het hun hele wezen vervulde. Het vulde hen met Gods Geest. De eerste vrucht van de Geest is liefde. En daarmee hadden zij geen gevoel van leegte.

Jezus bracht herstel waardoor God het gat in onze harten kon dichten door het puzzelstukje terug te leggen. Jezus bracht ons de liefde van de Vader terug!

Die liefde – dat stukje – is nodig om de leegte in ons hart op te vullen en daarmee het gevoel van gebrokenheid kan verdwijnen.

Het klinkt zo eenvoudig. Maar dat is het niet. Want de boze schiet nog steeds zijn pijlen op ons af. En hij weet ze goed te mikken. Hij mikt op dat gat in onze ziel. Hij mikt op de ruimte tussen het puzzelstukje! Want dat puzzelstukje is iets dat wij zelf op z’n plek moeten houden. En de boze weet dat. En door ons aan te vallen zal hij altijd zijn best doen om dat ene stukje van z’n plek te laten verschuiven.

Wij moeten er dus dagelijks voor kiezen om de leegte die we ervaren door God op te laten vullen. Want hoe we het ook wenden of keren, dat gat is er, en dat blijft er. Zo heeft God ons gemaakt. Maar het vanzelfsprekende: dat het puzzelstukje met de liefde van God dat gat dicht en zo ons hart heelt, is verdwenen met de zondeval.

Daar waar dus het puzzelstukje niet is, is een gat. Is leegte. Leegte is een ander woord dat hoort bij gebrokenheid en bij verslaving.

En wat we willen is ‘gevuld zijn’. Geen leegte en de pijn van de leegte meer voelen. Dus heb je iets nodig om die leegte te vullen. Om die leegte te vullen ‘gebruiken’ we van alles. Dat wat voor handen is. Dat waar gemakkelijk aan te komen is. En uiteindelijk proberen we een rond gat met een vierkant blokje te vullen. We duwen en persen uit alle macht, en we ervaren dat het niet past, dat het ook niet vult en toch blijven we er mee doorgaan.

Je zit in de tang van het ‘verkeerde puzzelstukje’.

Het wordt heel belangrijk dat je gaat ontdekken hoe jouw ‘leegte’ er uit ziet. Hoe het voelt en hoe je het zou noemen. En ook dat je gaat ontdekken wat je allemaal in die leegte stopt om het maar op te vullen. Om die lege plek, dat gat in je hart niet te voelen.

Ik durf de stelling aan dat je in principe niet vast zit aan het product van je verslaving – eigenlijk je overlevingsstrategie – maar dat je vast zit aan de gebrokenheid in/van je hart.

Herman Boon heeft een prachtig liedje geschreven over het gat in je ziel, de leegte van binnen. En waar de ‘volheid’ is te vinden.

Luister eens naar Herman Boon ‘Als je toch eens weten zou’.
https://www.youtube.com/watch?v=a3UsLrpx3yQ

Als je toch eens weten zou…………
Als je toch eens weten zou,
hoeveel er van jou
Gehouden wordt,
gehouden wordt!

En als je dat nou eens ontvangen zou,
De liefde die er is voor jou,
Nou dan kom jij niets meer tekort!

Er zit een gat in je ziel,
Zo’n leegte vanbinnen,
Die gaat maar niet weg wat je ook loopt te verzinnen..
Je zoekt het in werk,
In een vent of in een meid,
In drugs of in drank,
Maar naar verloop van tijd,
denk je: Is dit het nou, wat ik zo graag wou?

Als je toch eens weten zou,
Hoeveel er van jou
Gehouden wordt,
Gehouden wordt!

En als je dat nou eens ontvangen zou,
De liefde die er is voor jou,
Nou dan kom jij niets meer tekort.

En je bent niet alleen
Ook als je dat soms dacht:
Er is een Vader in de Hemel die op jou wacht
En Hij klopt aan je hart en laat je weten:
Mijn kind,
Ik ben het die jou eeuwig bemint.
Ik heb je lief, zo lief!

Als je toch eens weten zou,
Hoeveel er van jou
Gehouden wordt,
Gehouden wordt!

En als je dat nou eens ontvangen zou,
De liefde die er is voor jou,
Nou dan kom jij niets meer tekort.

En als Zijn liefde jouw hart heeft geraakt,
Nou dan weet je waarom je bent gemaakt
En weet je dat is om in vriendschap met Hem te leven
Dus luister naar zijn zachte stem
Die zegt ik heb je lief, zo lief!

Hij heeft je lief zo lief,
Hij heeft je lief, zo lief, zo lief, zo lief! 3x

Als je toch eens weten zou,
Hoeveel er van jou
Gehouden wordt,
Gehouden wordt!

En als je dat nou eens ontvangen zou,
De liefde die er is voor jou,
Nou dan kom jij niets meer tekort!

Hij heeft je lief.
Hij heeft je lief.
Hij heeft je lief.