Veiligheid en vertrouwen

Week 65, maandag

Psalm 91 NBV
‘1 Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 2 zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’ 3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, 4 hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild. 5 De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 6 noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
7 Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand,
jou zal niets overkomen. 8 Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. 9 U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 10 zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. 11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. 12 Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. 13 Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. 14 ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 15 Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, 16 je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’

Openbaring 19:11 HSV
‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd (Trouw en betrouwbaar NBV)’.

VEILIGHEID EN VERTROUWEN

Vertrouwen is iets enorm moeilijks. Ik heb er eerder overdenkingen over geschreven. Vertrouwen op een God die je niet ziet en niet ervaart. Moeilijk! En dat heeft alles met geloof te maken. En geloof heeft – veel meer dan we willen weten – alles met een ‘zeker weten’ te maken.

Wat mij betreft koppelen we geloof te vaak aan voelen en ervaring. Het is heel prettig wanneer je voelt hoe God dichtbij je is, maar in de Bijbel is daar niets over te lezen. God is er, punt uit. God zorgt, geen twijfel aan. En hoe kunnen we dat zo zeker weten? Gewoon, omdat God dat zegt over zichzelf. Gewoon omdat het in de Bijbel staat.

Jezus zegt dat we moeten geloven als een kind. En een kind vertrouwt, een kind is onbevangen, een kind verwacht wanneer ouders iets zeggen of beloven. Maar ouders stellen nog teleur. Doen niet alles wat ze zeggen of beloven. Ouders kunnen soms ook helemaal niet wat ze beloven of wat ze zouden willen beloven.
Het is de gebrokenheid van deze wereld, het is de zonde die het onze ouders belet perfecte ouders te zijn. Hoe graag ze ook willen, hoe goed ze ook hun best doen en hoe goed ze ook zijn, ze zullen nooit de perfecte ouders zijn.

Daarom wijst Jezus altijd op God. Daarom wijst de Heilige Geest altijd op Jezus. God is altijd te vertrouwen. Jezus is altijd te vertrouwen. Lees eens heel aandachtig de tekst uit Openbaring 19, het eerste vers. Wat ziet Johannes? ‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd (Trouw en betrouwbaar NBV)’.

Jezus zit op een wit paard en Hij wordt Trouw en betrouwbaar genoemd. Hij zegt niet dat Hij trouw is. Hij is de Trouw zelf. Jezus en trouw is hetzelfde. Trouw is dus een mens!

Als we het hebben over de waarheid, kunnen we diezelfde conclusie trekken. Jezus is de weg de waarheid en het leven. Waarheid en Jezus is hetzelfde. Waarheid is niet ‘iets’, waarheid is een mens.

Jezus is trouw en betrouwbaar. En zoals ik vorige week al schreef kan Jezus niets doen zonder dat Hij dat de Vader heeft zien doen. Johannes 5:19,20 ‘Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.
20 Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert’.

Deze week wil ik kijken hoe we kunnen leren hoe heerlijk het is om gewoon aan te nemen wat Jezus zegt, wat God zegt en wat de Bijbel ons leert. Dat we God kunnen vertrouwen en dat we Hem moeten vertrouwen als we willen leven in vrijheid en kunnen wandelen in onze bestemming.

Kom onder de indruk van dat beeld: een groot wit paard met daarop Jezus met de zegekroon op Zijn hoofd. De grote overwinnaar! Hij die trouw, betrouwbaar en de waarheid zelf is. Hij die vraagt: neem je mij aan en alles wat ik zeg als de waarheid en vertrouw je Mij?

– Veilig bij God
– De bevrijding van God
– Zien en roepen
– God is je beschermer en redder

Opwekking 756 ‘Schuilplaats’