Veiligheid en vertrouwen

Week 65, donderdag

Psalm 91 NBV
‘1 Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 2 zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’ 3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, 4 hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. 5 De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 6 noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 7 Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. 8 Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. 9 U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 10 zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. 11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. 12 Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. 13 Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. 14 ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 15 Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, 16 je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’

Openbaring 19:11 HSV
‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd (Trouw en betrouwbaar NBV)’.

ZIEN EN ROEPEN

Vers 8 van psalm 91 zegt: ‘Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft.’ We moeten dus goed kijken. Ogen open! En in dit geval gaat het om te kijken naar hen die worden gestraft vanwege hun kwade praktijken. Maar direct daar achteraan klinkt ‘U bent mijn toevlucht Heer’.

Er is een link tussen je veiligheid zoeken bij God en dat wat ‘kwaaddoeners’ overkomt. Buiten Gods veiligheid ligt er onveiligheid. Buiten Gods veiligheid treffen de pijlen van de vijand doel, maar als je binnen Gods veiligheid blijft dan zal het kwaad je niet bereiken.

Wauw. Dat willen we toch allemaal! Geen kwaad dat je bereikt. Zo is het niet helemaal letterlijk. Want het kwade bereikt ons lichaam. Ons lichaam is nog niet gered van de dood. Het wordt ziek, het werkt niet zoals we zouden willen, het is gebrekkig. Toch wordt in deze psalm gesproken over lichamelijke bescherming. De dodelijke pest zal je niet treffen, staat er onder andere. Dan lijkt het alsof dodelijke ziekten ons niet raken.
Ik heb daar eigenlijk geen verklaring voor. Want we worden wel ziek en we overlijden aan dodelijke ziektes. Mits God op Zijn manier ons geneest. Maar dat gebeurt ook vaak genoeg niet.

Ik zou het allemaal kunnen vergeestelijken. En daar is grond voor. Je kunt het in het geestelijke trekken wanneer je het over je hart hebt, over je geest. De vijand, de pest, welke ziekte dan ook heeft geen vat op je geest, wanneer jouw geest is vernieuwd. Want jouw geest kan niet dood gaan!

Maar soms is het zo gemakkelijk om alles door te trekken in het geestelijke zodat we vooral alle vragen kunnen beantwoorden. Soms zijn er gewoon geen antwoorden. Althans niet bij ons. Wij krijgen heel vaak geen antwoord op onze ‘waaroms’.

Wat we uit deze psalm in ieder geval kunnen leren is wie God is. God is een veilige schuilplaats en God zorgt voor ons op alle terreinen van ons leven. Dat hij het kwaad zal weren en ons zal beschermen tegen het kwade.

In Spreuken 18:10 staat: ‘De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.

De naam van de Heer is sterk. Dat is indrukwekkend! Namen in de Bijbel zeggen heel vaak iets over hoe iemand was. In Exodus zegt God van zichzelf dat Hij heelmeester is: ‘Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester’. Exodus 15:26

God zegt van zichzelf, ik Ben. En hier zegt Hij dat Hij heelmeester is. In de naam van God ligt wie Hij is en wat Hij doet.

Namen van God zijn: Jehova-Jireh, de God die voorziet, Jehova-Shalom, de Heer is vrede, Jehova-Rophe, de God die geneest, Jehova-Nissi, de Heer is mijn banier. En zo zijn er nog meer, zoek het maar op.

De naam van God is een sterke toren. De naam van God is sterk, krachtig en veilig. Want in die naam bevindt zich God zelf. Noem de naam van God en je vindt redding, bescherming en veiligheid. Besef je wel hoe krachtig het is om de naam van God aan te roepen!

En daar sluit ik aan bij gisteren. Gisteren schreef ik hoe God wacht tot jij bij Hem komt om je hart aan Hem te tonen. Hoe Hij voor je klaar staat om meer nog voor je te zijn dan je beste vriend, wanneer jij je kwetsbaar en eerlijk voor Hem openstelt. Hoe Hij geniet wanneer jij komt zoals je bent omdat Hij jou dan Zijn liefde kan tonen.

Het is naar God toe gaan en Zijn naam noemen! ‘Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, 16 je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’ psalm 91:15,16

Ga naar God en spreek Zijn naam uit in het vertrouwen dat Hij hoort en antwoordt. Want dat doet Hij. Hij zegt het zelf, het staat in de Bijbel. Roep Zijn naam aan en er is redding.

Wanneer roep je? Wanneer je in grote nood bent. Als je wanhopig bent. Of als je buitengewoon opgewonden of blij bent. Je roept, wanneer je duidelijk uiting wil geven aan wat je voelt.

God wacht niet op prachtig geformuleerde gebeden. Geen omhaal van woorden, geen ingewikkelde zinnen of lange verhalen. Roep Hem aan, en vertel Hem dat je Hem nodig hebt. ‘Mijn God, ik heb U zo keihard nodig, want ik voel mij kapot van binnen. Ik voel mij zo eenzaam, teleurgesteld, of verdrietig omdat………….’. God wil alles van je horen. Hij luistert met bewogenheid, en dan zal Hij zich openbaren, hoe dan ook.

Wanneer je Zijn naam aanroept gebeurt er altijd iets. Want God is een God die antwoord geeft en je wilt overladen met wat Hij heeft. En dat is geen welvaartstheorie. Wanneer je God de ruimte laat om je dat te geven waarvan Hij weet dat nodig is, dan is dat altijd in overvloed.

Je moet er wel voor naar God toe gaan en Hem – Zijn naam – in geloof en vertrouwen aanroepen! Machtig is Zijn naam! Blijf in de veiligheid van die naam, en zie dan naar wat Hij zal doen, op Zijn manier, maar met al Zijn liefde.

Opwekking 439 ‘Machtig is de naam van de Heer’