Veiligheid en vertrouwen

Week 65, woensdag

Psalm 91 NBV
‘1 Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 2 zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.’ 3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, 4 hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. 5 De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 6 noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 7 Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. 8 Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. 9 U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 10 zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen. 11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. 12 Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen. 13 Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen. 14 ‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 15 Roep je mij aan, ik geef antwoord, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen, 16 je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn.’

Openbaring 19:11 HSV
‘En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd (Trouw en betrouwbaar NBV)’.

DE BEVRIJDING VAN GOD

Gisteren ging het over het je veilig weten bij God en met Hem in gesprek gaan over hoe je je voelt, over wat je raakt en wat je dwars zit. Dat er geen andere plek is waar het zo veilig is dan bij God.

Ik denk dat we dat best zullen beamen. Dat het veilig is bij God, want dat lezen we en dat wordt gepreekt, dus het zal wel, maar de oproep was om het tegen jezelf te zeggen! Om net als de psalmdichter van psalm 91 te zeggen ‘God U, vertrouw ik, U bent degene waar ik heen vlucht als ik bescherming, rust en troost nodig heb. Want bij U is het veilig’. Niet omdat het zo hoort, omdat dat in de kerk nou eenmaal zo wordt geleerd, maar omdat je God zo nodig hebt. Omdat je Zijn veiligheid nodig hebt. Of niet?

De psalm gaat verder. De dichter spreekt uit dat hij God vertrouwt en bij Hem veilig is en daarna noemt hij op waarom hij God vertrouwt. Lees de psalm maar door, maar even snel een aantal steekwoorden: God bevrijdt, redt en beschermt. Hij is trouw, voorziet, geeft overvloed, heeft lief, luistert en antwoord.

Maar blijkbaar merk je dat pas wanneer je bij God bent! Dat gaat aan deze opsomming vooraf: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 2 zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik’.

Blijkbaar kun je pas over God ‘oordelen’ en goed spreken over Hem wanneer je bij Hem bent, wanneer je dichtbij Hem komt. Of met andere woorden, wanneer je Hem dichtbij laat komen. Pas wanneer je God dichtbij laat komen kun je merken en ervaren hoe goed Hij is. Hoe Hij te vertrouwen is en hoe veilig het bij Hem is.

Dat is de stap die je moet zetten om alles van Hem te kunnen ontvangen: dichtbij Hem komen, je hart openen en zeggen dat je Hem nodig hebt.

Wanneer ga je naar een ander mens? Wanneer laat je een ander dichtbij komen? Het begint met een verlangen, met een nood, een vraag of een behoefte. Je hebt iets van een ander nodig. En dat is enorm moeilijk.

Het is veel eenvoudiger om naar een winkel te gaan en iets kopen, iets ontvangen door daarvoor te betalen. Daar is niet zo veel vertrouwen of een gevoel van veiligheid voor nodig. Dat is gewoon uitwisselen: geld voor goederen. Je weet wat je krijgt. (over het algemeen).

Maar wanneer je naar een mens toe gaat is dat veel ingewikkelder. Daar spelen emoties, gevoelens en gedachten een heel belangrijke rol bij. Wanneer je naar een coach toe gaat ‘koop’ je hulp, toch een soort uitwisseling. Je gaat er vanuit dat die persoon kennis van zaken heeft en daar betaal je voor. Maar je open stellen voor iemand en naar iemand toegaan met je problemen en vragen zonder daar wat voor te betalen of iets mee te nemen; dat is een enorm hoge drempel. Gek eigenlijk.

En eigenlijk toch weer niet. Want dan ben je pas echt kwetsbaar. Je gaat met lege handen en met een hart vol smart en meer vragen dan antwoorden en je deelt. En die ander luistert, heeft begrip, misschien wel antwoorden en adviezen en zorgt ervoor dat je hart lichter is, dat je weer een beetje inzicht en hoop hebt. Je bent naar die ander toe gegaan omdat je wist ‘Daar is het veilig. Daar durf ik kwetsbaar te zijn, in hem of haar heb ik vertrouwen. Die laat me niet vallen, oordeelt niet en zal mijn vriend of vriendin blijven’. En je geeft jezelf en die ander vraagt er niets voor terug. Geen geld, geen wederdienst, niets.

En wie zou er nu het meest blij zijn? Degene die ontving? Nee, net zo goed degene die gaf. Die tijd gaf, energie, advies en begrip. Waarom? Omdat liefde gezocht, gedeeld en ontvangen moet worden wil het waarde hebben. En zowel het hart van de gever als de ontvanger zal voller zijn van liefde. Dat is de wet van de liefde, de wet van God: zegen, opdat je zelf gezegend wordt. Deel liefde uit en je ontvangt liefde.

Zo is het ook bij God.

God staat voor je klaar, Hij is er voor je, altijd. Hij heeft liefde, begrip, antwoorden, adviezen en wil je hart lichter maken. Wat doe je? Zeg je, ‘ja ik weet dat God dat heeft. Heel fijn’. Dank je ervoor, zing je er over, maar ga je niet? Hoe kun je dan liefde ontvangen. Hoe kun je bevrijding ontvangen. Hoe kun je……………genezing, bescherming, redding en zegen ontvangen als je niet naar God toe gaat, het Hem vraagt en het van Hem aanneemt?

Wil je niet gezegend worden? Wil je geen goede woorden ontvangen, bemoediging, troost, bevestiging en liefde?

Je hoeft niets mee te nemen om te betalen, je kúnt niets mee nemen om te betalen, want er is al betaald. Je kunt alleen maar naar God toegaan met wat je hebt en wie je bent. En trouwens, je kunt liefde niet betalen. Niet met goede werken, niet met keurig gedrag, niet met je bediening. Je kunt Gods liefde en bevestiging alleen maar zoeken bij Hem, het van Hem aannemen, er vol van raken er blij mee zijn.

Lees je Bijbel. Lees over de liefde van God en Zijn goedheid en besluit dat je die goedheid en die liefde wilt ontvangen. Open dan je hart voor Hem, zoals je dat doet voor een goede vriend door je kwetsbaar en eerlijk op te stellen. Door tegen God te zeggen hoe hard je Hem nodig hebt. Hoe hard je Zijn liefde en bevestiging nodig hebt. Schuil bij Hem en je zult het kunnen zeggen: Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. U bevrijdt en redt mij.

Herman Boon ‘God is Geest’