Van horen naar hart

Week 67, vrijdag

Romeinen 10:14-17
‘Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? 15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! 16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.’

Mattheus 13:13-15
‘Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.’

Handelingen 2:14
‘Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen.’

HOE BLIJ BEN JIJ?

Hoe blij je bent heeft te maken met wat je hoort, met wat je denkt en met wat je opslaat in je hart. Maar waar blij zijn vooral mee heeft te maken is verwondering.

Verwondert zijn over de liefde van God. Verwondering over wie God is. Ik hoor wel eens dat mensen tegen mij zeggen dat ze onder de indruk zijn van mijn bidden. Ik heb mijzelf nooit zo als een bidder gezien, maar wat ik wel ben is onder de indruk van wie God is. Hij is zo groot, zo vol liefde, zo genadig en zo goed. Ik kan niets anders dan daarvan onder de indruk zijn en dat tegen Hem uitspreken in gebed.

God heeft in Zijn liefde en genade zoveel voor ons weggelegd. En daar kan ik enorm blij van worden. Mijn bidden en mijn vreugde heeft niets met mijzelf te maken maar alles met wie God is.

Er is zoveel dat ik niet begrijp, maar ik richt mij op wat ik wel weet: God is goed, God is liefde en God is groot. Alles wat God doet komt voort uit liefde. Liefde is Zijn wezen. En bij het wezen van God hoort ook vreugde, blijdschap en geluk.

Een tekst die mij blij maakte is een tekst uit 1 Timotheus 1: ‘De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer, 11 die in overeenstemming is met het evangelie dat mij is toevertrouwd, het evangelie over de majesteit van de gelukzalige God’.

Deze week heb ik eerder geschreven over het evangelie en wat dat betekent: goede boodschap. Hier staat nog een toevoeging: de goede boodschap gaat over de majesteit van de gelukzalige God. God is een gelukkige God en dat is een goede boodschap!

Paulus spreekt hier nog steeds over de wet. Om te begrijpen wat hij zegt moeten we de verzen daarvoor ook lezen: ‘Wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze gebruikt wordt. 9 We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden, die hun eigen vader of moeder doden, voor moordenaars, 10 ontuchtplegers, knapenschenders, slavenhandelaars, leugenaars en plegers van meineed. De wet is er voor alles wat indruist tegen de heilzame leer’. De wet geldt voor hen die niet rechtvaardig zijn. Voor hen die geen kinderen van God zijn, om het maar kort door de bocht te zeggen. De wet geldt voor hen die nog geen nieuw leven hebben ontvangen in Jezus.

Een spannende zin: ‘de wet is voor alles wat indruist tegen de heilzame leer’. En dan volgt wat die heilzame leer is: het evangelie van de majesteit van de gelukzalige God.

Dat is toch iets om ontzettend blij van te worden! De leer van God heeft alles met geluk te maken. Met het geluk van God. Het wezen van God is geluk, is vreugde, blijdschap en liefde. En dan is het horen weer zo belangrijk.

Wat hoor jij bijvoorbeeld in de kerk. Hoor jij preken over een boze God. Een God die eist, die zwijgt, die gehoorzaamheid afdwingt. Een God die je geen plezier en feest gunt. Een God die je angst in boezemt? Als dat zo is, dan kan ik mij voorstellen dat het ontzettend moeilijk is om Gods liefde te ervaren en de blijdschap die er bij hoort.

En ja, de Bijbel spreekt over een toornige God, een jaloers God. Maar God is soms boos vanuit Zijn liefde. Vanuit onrecht dat er gepleegd wordt. Hij is jaloers vanuit Zijn liefde omdat Zijn kinderen valse goden volgen en vereren. Maar het wezen van God is liefde. Die boodschap maakt blij. En die boodschap maakt vrij.

Je wordt vrij om lief te hebben. Wanneer je je realiseert dat God mét jou is, en daarmee Zijn vreugde, Zijn geluk en Zijn liefde dan gaat dat alles en iedereen te boven. Dan ben je niet meer afhankelijk van wat mensen van je denken. Wat ze over je zeggen of van je eisen.

Het kan nog wel pijn doen, mensen kunnen je bezeren en teleurstellen. Dat is niet te voorkomen, maar God vraagt je dan om daarmee naar Hem toe te gaan, je pijn en afwijzing bij Hem te brengen en je te laten vullen door Zijn liefde.

Wat een genade is dat! En wat een vreugde moet dat geven wanneer je weet en leeft vanuit de overtuiging dat God groter is dan wat en wie dan ook. En dat Hij in die grootheid belooft voor jou te zorgen met Zijn liefde. Hij wil jou bedekken met Zijn mantel, jou toedekken met Zijn vleugels en je in Zijn bescherming voeden en koesteren, zodat jij staande kunt blijven met een blij hart.

Er is Iemand die vreselijk veel van je houdt. Iemand die verliefd op je is, die je wilt overladen met Zijn liefde. Als je gaat glimmen bij een ‘aardse’ verliefdheid, als je al gaat stralen bij het zien van je geliefde, hoeveel te meer word je dan niet vol blijdschap en barst je hart wanneer je weet dat de Allerhoogste Zijn oog op jou laat rusten en lacht van blijdschap omdat jij er bent. Dat Hij je alles wilt geven om een leven te leiden dat tot het doel komt waartoe je bent geschapen?

Om die blijdschap ten diepste te ervaren moet je goed luisteren. Luisteren naar de woorden van God, Zijn liefdeswoorden. Die woorden die geschreven staan in de Bijbel, die anderen je kunnen vertellen en die je zo mag schrijven op de tafel van je hart. Zorg dat je de goede woorden hoort en schrijft, laat schrijven op je hart. Spreuken 3:3

Geef je over aan de liefde van God de Vader, verlang er naar en weet dat alleen Hij je hart kan vullen met dat wat je nodig hebt.

Elly en Rikkert ‘Er is Iemand die vreselijk veel om mij geeft’
https://www.youtube.com/watch?v=YMUWOjUImwc