Van horen naar hart

Week 67, woensdag

Romeinen 10:14-17
‘Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? 15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! 16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? 17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.’

Mattheus 13:13-15
‘Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen.’

Handelingen 2:14
‘Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen.’

KUN JIJ BEGRIJPEN?

Vandaag wil ik de bovenstaande tekst uit Mattheus 13 gebruiken: ‘Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen.14 En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt: Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen; en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden’. En dat in aansluiting op wat ik gisteren schreef: een horend hart.

Best ingewikkeld. Jezus zegt hier dat ook al hoor je, je toch niet kunt horen. Er is dus meer dan alleen horen. En Jezus legt ook uit wat er bedoeld wordt: het gaat om begrijpen. Maar ja, wat is begrijpen? Jezus gaat verder: ‘want het hart van dit volk is vet geworden’. Omdat het hart van het volk vet is geworden kunnen ze niet begrijpen……… Ik zie het al voor me: een dik hart, dat op springen staat, er vettig en glazig uitziet en nauwelijks meer goed z’n pompfunctie kan uitoefenen. Het hapert en zucht om z’n werk te kunnen doen.

Maar waar wordt een hart zoal ‘vet’ van?

Natuurlijk bedoeld Jezus hier iets in overdrachtelijke zin. Het hart is vet geworden zodat het niet kan begrijpen……….. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar er zijn van die dagen dat ik zoveel aan mijn hoofd heb dat soms een simpel verhaaltje van één van onze kinderen gewoon niet meer binnen komt. Mijn hoofd zit te vol. Ik kan niet meer begrijpen wat er wordt bedoeld. Is mijn hoofd dan vet?

Ik denk dat Jezus met ‘vet’ bedoeld dat er sprake is van voldaanheid, van overvoeding, van een hart dat boordevol is door zelfgenoegzaamheid. Een hart dat vol is van zichzelf, van trots en van eigendunk. Een hart waarin geen plaats meer is dan alleen voor het grote dikke ‘ik’. Ik vind, ik denk, ik eerst, ik wil, ik heb recht op, ik, ik, ik………..zelfs ‘ik dien, ik studeer, ik volg, ik geef weg, ik, ik, ik’.

Een hart dat vet is geworden is lui. Is moe en wil rust. Een vet hart komt nauwelijks meer in beweging, is voorzichtig en ziet geen uitdaging meer. Dit is nog steeds uiteraard overdrachtelijk bedoeld. Het gaat hier om het hart dat het centrum is van je bestaan, lichamelijk en geestelijk. En wil je optimaal kunnen leven dan is het van belang dat je een gezond hart hebt. Zowel voor je fysieke leven als voor je geestelijke en emotionele leven. En een vet hart belemmert een gezond en vooral ‘levendig’ leven.

Jezus zegt dat een vet hart niet kan opmerken en begrijpen. Dat is dus het grootste probleem van een vet hart. Niet dat het lui wordt, dat er geen beweging of uitdaging meer in zit, maar dat het niet kan begrijpen. Een volgepropt hart is blijkbaar niet meer in staat om de voelhorens uit te steken, is niet meer in staat om signalen op te pikken en te vertalen. Een vetgemest hart heeft geen oog en oor meer voor wat er om hem heen gebeurt.

Laat ik van overdrachtelijk eens naar feitelijk gaan. Wat gebeurt er wanneer je leven vol zit, overvol is. Wanneer je voortdurend bezig bent, geen moment hebt van rust. Druk met je werk, druk met je carrière, druk met jezelf, druk met verdienen, druk met de wereld, druk met dienstbaar zijn, druk met………..zo druk dat er in je leven geen plek meer is voor iets anders. Dan heb je geen aandacht meer om te zien, om te horen en begrip voor de mensen om je heen te hebben, de wereld om je heen, en voor jezelf. Je hart, je leven is druk met zichzelf. Is druk in het eigen koninkrijk. Druk met eigen recht, druk met vergaren, zoeken naar bevestiging en aanvaarding, het wordt vol van zichzelf en rijp voor een burn-out. Een vet hart, een leven dat gericht is op zichzelf wordt ziek.

Jezus zegt: ‘Want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dichtgedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen, en zij zich zouden bekeren en Ik hen zou genezen’. Hier klinkt door dat mensen met opzet hun ogen en oren dicht houden en hun hart volstoppen: omdat zij zich niet willen bekeren.

Er zal wel een goede theologische uitleg zijn, maar als ik kijk naar mijn praktijk dan merk ik wel dat mensen het moeilijk vinden om los te laten. Om dat wat ze denken los te laten, omdat wat ze gewend zijn los te laten omdat ze niet weten wat er voor in de plaats komt. Ik leg dat min of meer uit als bekeren en wat er volgens Jezus op volgt: ‘En Ik hen zou genezen’. Wil je genezen, wil je vrij worden, wil je je doel bereiken, dan moet je je bekeren. Dan moet je je omkeren en loslaten. Ideeën loslaten, verlangens loslaten, verwachtingen loslaten, beelden loslaten en vooral jezelf loslaten. Loslaten en overgeven. Alles wat vast zit in je hart loslaten. Dat wat je zo vast houdt en je een ‘goed gevoel geef, je een vol gevoel geeft, je rijk maakt, je controle geeft en je een zelfvoldaan gevoel geeft’, laat het los wanneer het niet gericht is op Jezus. Wanneer het niet God dient, maar jezelf.

Wanneer je Gods liefde in je hart wilt voelen moet je ‘gaan afslanken’. Minder jij, minder bezig zijn met jezelf, minder horen wat jij wilt horen, minder zien van wat jij wilt zien, minder jij…………..en meer God. Het is toch logisch eigenlijk? Wanneer je Gods liefde wilt voelen en dáár zo druk mee bezig bent, dan zal het ook niet lukken, want dan ben je alleen maar gefocust op wat jij wilt. Op wat jij wilt voelen, op wat jij wilt ervaren. Je hart wordt vet met wat jij allemaal wilt. Hoe kun je dan nog iets van God voelen of ervaren?

Relax. God is er en Hij spreekt. God is er en Hij openbaart zich. Op Zijn eigen manier en op Zijn eigen wijze. ‘Kun jij begrijpen staat er boven deze overdenking’. Het gaat hier niet om God begrijpen, maar om ‘grijpen’. Wil jij meer van God grijpen. Meer verlangen van God, onderzoek dan je hart eens en vraag jezelf af: ‘hoeveel ruimte is er eigenlijk voor God in mijn hart en in mijn leven’?

Opwekking 534 ‘Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt’