ALS ETEN JE LEVEN BEHEERST

EN ER MEER NODIG IS DAN alleen THERAPIE 
EEN PLEK OM TE LEREN, TE GROEIEN EN TE LEVEN 

BOUW MEE!

Het TOV-HUIS van Vrij om te leven

Vrij om te leven heeft het verlangen om een fysieke plek te realiseren waar mensen met een eetstoornis kunnen leren, herstellen en oefenen met dat wat ze aangereikt krijgen via onderwijs en therapie. Deze fysieke plek – een huis – zal een plek zijn waar op regelmatige basis therapie, onderwijs en ondersteuning wordt gegeven. Er zal daar niet alleen therapie worden gegeven, maar het wil ook ruimte bieden aan mensen die het nodig hebben om structureel een dag(en) er ‘uit te zijn’ om weer bemoedigd en opgeladen te worden en verder te kunnen leren. Daarbij zal er ook de ruimte worden geboden om te logeren als de situatie dat vraagt. De praktijk wijst uit dat wat geleerd wordt tijdens therapiesessies van een uur of 1,5 uur helpend is, maar dat het geleerde heel snel weer wegzakt of geroofd wordt door de drukte van alledag. Een plek om te verblijven en in de sfeer van onderwijs en bemoediging kunnen blijven kan zo helpend zijn en bijdragen aan een sneller herstel.

Het Huis Vrij om te leven wil je een veilige plek bieden waar je terecht kunt als je worstelt met eten. De mensen die daar werkzaam zijn, zijn ervaringsdeskundig. Dat is fijn omdat ze je worsteling niet alleen begrijpen maar ook weten vanuit hun eigen leven waar je doorheen gaat en met je kunnen meevoelen. Tegelijk weten ze ook dat je stappen moet zetten. 

Heel bewuste stappen. Je zult gestimuleerd en ondersteund worden om die stappen te zetten die nodig zijn om gezond gedrag aan te kunnen leren. In het Huis Vrij om te leven ontvang je onderwijs en therapie en wordt je geholpen om die stapjes te zetten die je op dat moment kunt zetten. Die stapjes mag je thuis verder oefenen en als je er aan toe bent om de volgende stapjes te zetten, kun je weer terug komen om verder te leren en te oefenen. Heling is immers een proces van opruimen, ontdekken en groeien. Van vallen en weer opstaan. Daar is tijd voor nodig. Door een tijdje uit je dagelijkse systeem te zijn en intensief (met je behandeling/traject) bezig te zijn kun je iets doorbreken en iets nieuws aanleren om dat vervolgens weer in de praktijk (het dagelijks leven) toe te passen.

Het Huis Vrij om te leven zou hiermee een unieke plek zijn voor mensen met een eetstoornis om christelijke hulpverlening te ontvangen in de vorm van onderwijs, activiteiten, therapie, ondersteuning en bemoediging. Een plek waar Gods liefde heerst en de kracht van de Heilige Geest werkzaam mag zijn door onderwijs, therapie en mensen heen. 

hulp om de eetstoornis los te kunnen laten

Een eetstoornis is een complex iets. Het verstoort je leven en belemmert je om in vrijheid te leven en te kunnen genieten van het leven en het goede dat God je geeft. Een eetstoornis gaat niet over eten. Het gaat over innerlijke pijn, over pijnlijke waarheden en overtuigingen, over trauma’s en verwarring. Eten of niet eten is een manier geworden om met je verwarring en gebrokenheid om te gaan. Of beter gezegd, een manier om er niet mee om te gaan, omdat je niet weet hoe je met al die ingewikkelde gedachten en gevoelens om moet gaan en ze vooral niet wilt ervaren. De therapie die Vrij om te leven geeft is een intensieve therapie die de oorzaken van de eetstoornis aan het licht brengt en je helpt jezelf te begrijpen. 

Doordat je jezelf gaat begrijpen en je kunt inzien dat eten of niet eten een ongezonde manier van emotionele zelfzorg is kun je ook gaan leren hoe je op een gezondere manier voor je gevoelens kunt zorgen en je de eetstoornis kunt gaan loslaten. De therapie en alle ondersteunende activiteiten zijn gebaseerd op onder andere cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy die terug komen in de door Vrij om te leven ontwikkelde BIAS-88 methode, maar bovenal geworteld is in de waarheid en liefde van God.

de nood is hoog

Er zijn enorm veel mensen die worstelen met eten. Meisjes, jongens, mannen en vrouwen. Veel van hen lijden in stilte, onzichtbaar en onhoorbaar. Juist ook vanwege de stigma’s van controle en onbegrip ‘Je kunt toch normaal eten. Als je wilt afvallen dan kun je dat gewoon. Je moet een beetje beter je best doen.’ Dit soort opmerkingen maakt heel veel kapot en maakt dat mensen zich gaan schamen, schuldig voelen en denken dat ze gek of een hopeloos geval zijn. Juist nu zijn er steeds meer jongeren die hun ‘heil en troost’ in eten of in afvallen zoeken. Op zoek naar geborgenheid, veiligheid, geruststelling en aandacht is eten een manier geworden om daarin te voorzien. Maar het is niet de oplossing!

Daarom zet Vrij om te leven, samen met de *Stichting Vrij om te leven zich in om dit huis - het Huis Vrij om te leven - te realiseren en ruimte te bieden voor echt herstel. Herstel van hart en denken waarbij erkenning, geruststelling en duidelijkheid sleutelwoorden zijn. Geen veroordeling, geen druk, maar begrip, aandacht en liefde gaat zorgen voor heling en verandering. 

bouw mee!

Bouwt u met ons mee aan dit huis voor heling van hart en denken? Maak uw gift over via de QR – code zodat dit Huis zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden! De Stichting heeft een ANBI-status wat betekent dat uw gift kan worden opgegeven bij de belasting.  

Uw hulp is hard nodig en u bouwt niet alleen mee aan een huis, maar vooral aan heling en verandering (van Gods kinderen) waarmee Gods Koninkrijk zichtbaar wordt. 

Doneer hier voor TOV-Huis   Meer info over de Stichting Vrij om te leven

Wat mij heeft geholpen om in vrijheid te gaan leven is dat ik moest leren met liefde stil te staan bij het beschadigde kleine kind in mij, daar bewogen mee te zijn en vervolgens op te staan, los te laten bij Jezus en verder te gaan. Dat was een lang proces. Een plek waar ik had kunnen verblijven – een plek van liefde en onderwijs - om dat te leren, zou erg hebben geholpen om dit proces te versnellen. Ik gun anderen zo’n plek en hoop dat het huis Vrij om te leven er snel kan zijn. – A. 43 jaar