Strijd de goede strijd

Week 63, maandag

1 Timotheus 6:11-16 De strijd van het geloof (HSV)
11 U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. 12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

1 Corinthiërs 9:24-27 (HSV)
Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. 25 En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen. 26 Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zó met de vuist dat ik niet maar wat in de lucht sla. 27 Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.

Hebreeën 12:1,2 Met volharding lopen (HSV)
1 Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,
2 terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.

Strijd de goede strijd

De vakantieperiode is aangebroken. Een tijd om te ontspannen en even niet te ‘moeten’. Vaak houd dat in dat we dan ook geestelijk op een ‘laag pitje’ uitkomen. Heel verleidelijk. En rust is goed natuurlijk. Even helemaal op standje ‘eb’. En toch………..dat is niet wat de Bijbel ons leert.

Denk eens aan de volgende verzen : ‘Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9 Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.’ 1 Petrus 5:8,9

En ‘Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten’. Efeziers 6:12,12

Hier klinkt de oproep om waakzaam en strijdbaar te zijn. Ook tijdens de vakantie? Ja, juist tijdens de vakantie! Doordat er rust komt, kunnen er ook zorgen boven komen drijven, kunnen gedachten die je hebt verdrongen door hard werken mokerhard binnen komen. Of gevoelens van eenzaamheid, van afwijzing of teleurstelling. Je kunt zomaar opeens op jezelf zijn teruggeworpen. En wat doe je dan? Vluchten in iets anders? Je kop in het zand steken?

Wat je dus vooral moet doen is waakzaam blijven, zo zegt de Bijbel! De boze gaat rond om je zwakke plekken te vinden – en die weet hij feilloos te vinden – en schiet zijn pijlen af. Wees waakzaam, trek je wapenrusting aan, laat je niet verleiden door verkeerde gedachten (wees nuchter) en strijd de goede strijd! Ook in de vakantie.

Het is daarom goed om je te bedenken dat we worden opgeroepen in dit leven om te strijden! Om de goede strijd te strijden, ook tijdens de vakantie!

Maar wat houdt die strijd dat in? Strijden klinkt vermoeiend en zwaar en in een vakantie niet iets waar je naar uit kijkt. Omdat dit de laatste week is voor de vakantie wil ik jullie gedachten mee geven om over na te denken. Om weer eens ‘naar binnen te kijken’, om te focussen, om weer eens na te denken wat je aan het doen bent en waarnaar je op weg bent. Kortom om je ‘missie’ weer eens te omschrijven. En vooral om te bezien of die aansluit met de missie die God ons geeft.

Daarom:
– Wat is de goede strijd?
– Hoe blijf ik staande in de strijd?
– Waar strijd ik tegen, of strijd ik voor?
– Wat is mijn persoonlijke missie?

Iets van hoe we de strijd moeten strijden bezingen we in Opwekking 564:

‘Ik loop de wedloop die voor mij ligt’