Rustig slapen

Week 86, maandag

Psalm 4, Avondlied
‘1 Een psalm van David, voor de koorleider, bij snarenspel.
2 Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed. 3 Aanzienlijken, hoelang zult u mijn eer te schande maken? Hoelang zult u het lege liefhebben, de leugen zoeken? Sela 4 Weet toch: de HEERE heeft Zich een gunsteling afgezonderd; de HEERE hoort als ik tot Hem roep.
5 Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt, en wees stil. Sela 6 Breng offers van gerechtigheid
en vertrouw op de HEERE. 7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!
8 U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij hun koren en hun nieuwe wijn in overvloed hadden. 9 In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.’

Filippenzen 4:4-7
‘Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
5 Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.
6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus’.

Gezang 280, ‘Ik wil u, o God, mijn dank betalen’
‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, U prijzen in mijn avondlied. Het zonlicht moge nederdalen, maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet. Gij woudt mij met Uw gunst omringen, meer dan een vader zorgdet Gij, Gij milde bron van zegeningen; zulk een ontfermer waart Gij mij.

Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht. Ik ken de rots waarop ik bouwe; hij faalt niet, die uw heil verwacht. Eens aan de avond van mijn leven breng ik van zorg en strijden moe, voor elke dag, mij hier gegeven, u hoger, reiner loflied toe.

RUSTIG SLAPEN

Vakantie………..rust. Tijd om bij te komen. Om uit te slapen en weer nieuwe energie op te doen. Misschien ook wel weer de tijd om rustig te kunnen slapen. Geen stress en onrust die je soms wakker houdt of je wakker doet schieten. Jammer dat onrust en werkdruk je nachtrust kan roven. God wil dat je nachtrust goed en verkwikkend is.

Ik ben een voorstander van het bewust afsluiten van je dag. Zo bereid je je voor op de nachtrust maar neem je ook tijd om de dag te verwerken en bewust uit te zien naar de nieuwe dag. Zo vaak kan het voorkomen dat je van de ene dag in de andere rolt zonder bewuste momenten van reflecteren en afsluiten. Niet weinig mensen razen zo door het leven en realiseren zich soms opeens dat ze doodmoe zijn en een heel seizoen hebben gemist. Het ging ze voorbij zonder dat ze er bij stilstonden.

De vakantie zou dat allemaal goed moeten maken. Tijd voor reflectie. Tijd om afstand te nemen. Tijd om het daarna allemaal anders te doen. Persoonlijk ben ik niet zo’n vakantieganger. Heb nooit het idee dat ik er nou van bij kom. Ik houd er erg van om balans te vinden in het dagelijks leven. Vakantie vieren is een moment om andere dingen te doen en zo op een andere manier bezig te zijn.

Opladen bewaren voor de vakantie vind ik niet de verstandigste optie. Leren opladen het hele jaar door moet volgens mij mogelijk zijn. En volgens mij spreek ik daar koning David mee na. In psalm 4 leert hij ons de rijkdom van de Bijbel. Ook, of juist als we bang zijn voor de nacht.

Lees de psalm eens aandachtig door. Doe het eens iedere avond deze week. En pas toe wat er staat wanneer je onrecht is aangedaan. Wanneer je voelt hoe je onder druk wordt gezet of mensen je naar beneden halen. Doe wat David deed: spreekt uit wie God is en hoe Hij jou rust geeft: ‘U, God zorgt voor mijn gerechtigheid. U, God maakt ruimte in de druk die anderen mij opleggen. U, God eert mij en doet mij recht, U bent mij genadig en U luistert naar mij, zelfs als het lijkt alsof er niemand naar mij luistert’.

Zitten er in deze paar regels uit psalm 4 al niet veel redenen voor stress en onrust? Zaken die we ‘parkeren’ als we met vakantie zijn? Wie voelt zich niet met enige regelmatig onrecht aangedaan, ongehoord, ongezien, onder druk gezet of aan de kant gezet? En wie denkt niet dat even rust, er even tussen uit wel helpt om hier weer van los te komen? Vakantie is niet de oplossing. Gaan slapen met Gods zorg voor jou helpt beter dan vakantie vieren.

Wat leert de Bijbel ons over rustig gaan slapen:
– Maak je geen zorgen;
– Vertrouw;
– Verblijd je;
– Ga naar bed met vrede in je hart.

Opwekking 790 ‘God is mijn herder’