Oordelen en veroordeling

Week 59, dinsdag

Johannes 3:16,17
16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Mattheus 7:1-5
1 Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;2 want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? 4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

1 Corinthiërs 4:3-5
3 Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. 4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere.5 Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.

Jesaja 61:1-2 en Lukas 4:18-19
– Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten. – Jesaja
– Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. – Lukas

De liefde van God, Hij heeft ons behoud op het oog

Voor de overdenking van vandaag wil ik de tekst uit Johannes 3 gebruiken. Met name vers 16 is een vers dat heel bekend is. Het wordt vaak kinderen aangeleerd en is een Bijbelvers dat we in het ‘openbaar’ wel eens tegenkomen.

Max Lucado heeft er een boek over geschreven en er zijn ook sieraden naar gemaakt. Zoals je kunt lezen op de voorkant van dit boek, zou Johannes 3:16 het bekendste Bijbelvers zijn.

Hoe is dat voor jou? Ken je dit vers of ken je de tekst. Weet je wat er echt staat? Maar net zo belangrijk, ken je ook vers 17?

Vers 16 spreekt over de liefde van God. Lazen we gisteren nog iets over het beeld van een boze God, die als straf mensen doodt, in dit belangrijke vers lezen we over wie God werkelijk is: Hij heeft de mensheid lief. Zo lief dat Hij Zijn zoon naar de aarde stuurde. Waarom? Zodat wij niet langer verloren zijn en niet verloren gaan.

Blijkbaar zijn we zonder Jezus verloren. Doordat Jezus kwam zijn we niet langer verloren maar hebben we eeuwig leven. Jezus moest iets herstellen wat kapot gegaan was, verloren gegaan was. Dát herstellen waardoor wij eeuwig leven zouden hebben. Het was dus blijkbaar Gods bedoeling vanaf het begin geweest, toen Hij de wereld en de mensen schiep dat zij eeuwig leven zouden hebben! Wat houdt dat in? Voor altijd bij God. Dat is niet straks, als we gestorven zijn, dat is niet pas als Jezus terug komt, maar dat is nu al!

Voor altijd bij God zijn houdt in dat we in een directe relatie met Hem staan. Dat er geen belemmeringen meer zijn. Er is dus iets verloren gegaan en er zijn belemmeringen opgeworpen waardoor we niet meer rechtstreeks toegang hadden tot God, tot de eeuwigheid. En daarvoor was Jezus nodig.

Vers 16 spreek over het verlorene: onze directe relatie met God, vrije toegang tot Hem. Toegang tot alles wat God voor ons heeft weggelegd. En daarom is vers 17 zo belangrijk omdat daar gesproken wordt over de belemmering: ‘Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden’.

Jezus, de man zonder zonde, werd tot zonde gemaakt zodat Hij daarmee de belemmering voor ons behoud, voor ons eeuwig leven kon wegnemen en dat is veroordeling. Er is voor een ieder die gelooft in het offer van Jezus geen veroordeling meer. Halleluja!

Romeinen 8:1 zegt het duidelijk: ‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld’.

Er is maar één manier om niet veroordeelt te worden en dat is ‘in Christus zijn’. Eén zijn met Jezus dus. Geen dag zonder Hem, geen moment zonder Hem. Persoonlijk vind ik dat lastig uit te leggen. Hoe blijf je in Christus? Gelukkig helpt de Bijbel ons daar ook weer bij. Jezus zelf helpt ons daarbij. Hij zegt in Johannes 15:9 ‘Blijf in Mijn liefde’. In Jezus zijn betekent zijn in de liefde van Jezus. Daar is wel iets bij voor te stellen toch? De liefde van Jezus is wonderlijk. De liefde van Jezus is licht, is helend, is vrede, is recht, is vergevend, is gezien worden en is zonder oordeel of veroordeling!

Als God naar jou kijkt, kijkt Hij naar jou met ogen vol liefde. Hij ziet geen kwaad, er is geen oordeel, geen vergelijk, geen meetlat of mal waar jij in zou moeten passen of aan zou moeten voldoen. Hij geniet als Hij naar jou kijkt. In jou ziet Hij Jezus, en Jezus is volmaakt.

Maar als Hij naar jouw broer of zus in de gemeente kijkt dan ziet Hij daarin ook Jezus, ook voor hen is geen veroordeling!

In Openbaring 5:9 staat ‘want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie’.

Jezus werd geslacht, het vlekkeloos lam, niet voor onszelf, maar om ons ‘terug te kopen’ voor God. Niet langer bezit van de boze, niet langer slaaf, maar gekocht en betaald voor God.

Hoe kijk jij naar jezelf? Weet jij dat God Jezus ziet in jou?. Hoe kijk jij naar de ander? Oordeel jij? Veroordeel jij? Zie jij de ander met het hart van Jezus? Omdat ook God zo naar die ander kijkt? Brand er in jou een vuur, een overwinningsvuur omdat er geen oordeel meer is! Yours is the glory!

Matt Redman ‘We are free’