Oordelen en veroordelen

Week 59, donderdag

Johannes 3:16,17
16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Mattheus 7:1-5
1 Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt;2 want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? 4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog?5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.

1 Corinthiërs 4:3-5
3 Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. 4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere.5 Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.

Jesaja 61:1-2 en Lukas 4:18-19
– Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten. – Jesaja
– Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. – Lukas

Zelfveroordeling

Heb je er wel eens nagedacht of je jezelf veroordeelt? Ik denk dat we dat allemaal wel (eens) doen, soms bewust, soms onbewust en soms zelfs uit bescheidenheid!

Je herkent misschien wel gedachten of uitspraken als ‘wie ben ik nou, wat kan ik nou’. ‘Of valt wel mee, zo goed was het ook niet, het kan altijd beter, of mooier, sneller, groter of slanker’. Wat je eigenlijk zegt is dat je niet tevreden bent. En laten we eerlijk zijn, er valt nog heel wat aan ons te schaven en te verbeteren. En als iets niet goed is, hoeven we daar natuurlijk niet tevreden mee te zijn. Maar het gaat om heel iets anders. Iets dat diep van binnen zit. Het gaat om onze identiteit.

Heel vaak meten we onze identiteit af aan wat we hebben, wat we doen of wat andere mensen over ons zeggen. Dat bepaalt hoe we naar ons zelf kijken en hoe we onszelf ‘beoordelen’. En als mensen ons dan een complimentje geven, ons ‘positief beoordelen’, halen we onszelf toch vaak nog weer naar beneden. Zomaar een compliment aannemen is zo moeilijk.

Want gaat het soms niet snel door jouw hoofd: ‘zou ze het wel echt menen? Misschien voelt hij zich verplicht dat te zeggen. Ze willen me vast niet teleurstellen’. En weg kracht van het compliment. Of je zegt het tegen jezelf na een compliment: ‘ik ben eigenlijk nog niet tevreden, het had net nog wat mooier of perfecter gekund’.

En zo blijf je ronddraaien in kringentjes. Is het nooit goed en wordt je doodmoe, want je blijft presteren. Nog een paar kilo, nog een promotie, nog meer sporten zodat……….. zodat je jezelf niet langer veroordeelt en je vindt dat jouw norm is bereikt.

Jouw norm. Jouw norm die je hanteert zodat je met jezelf kunt leven. Jouw norm – die enorm hoog ligt – zodat je jezelf accepteert. Die norm kan je zijn ingegeven door pijn uit het verleden. Door wat anderen tegen je gezegd hebben, door wat je hebt meegemaakt of wat je denkt. Het maakt dat je wordt opgezweept door alsmaar verder, beter, meer, want dan hoor je erbij, want dan voldoe je, want dan………….dan ben jij het waard om van te houden.

Je steekt enorm veel tijd, energie, geld, emoties en noem maar op in het streven naar jouw norm, om maar jouw vorm van perfectie te bereiken.
Wat een verspilling!

Nog eens terug naar de tekst van Johannes 3:16 en 17 ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad………… Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden’.

Jezus kwam zodat de veroordeling opgeheven werd. God spreekt goed over jou. God denkt goed over jou. ‘Want ik weet welke gedachten ik over u koester, gedachten van vrede’ Jeremia 29:11. God juicht over jou in Zijn liefde ‘Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich’. Sefanja 3:17  God noemt jou in Christus Zijn geliefde kind ‘De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn’. Romeinen 8:16.

Jouw identiteit ligt in wat God over jou zegt! En God oordeelt niet over jou. Niet over hoe je er uitziet, wat je doet, wat je hebt of niet hebt. God ziet jou, spreekt goede dingen over jou en geniet van jou! Wie ben jij om daar jouw zelfveroordeling tegenover te zetten? God gaf het liefste dat Hij had voor jou! ‘Alzo lief had God…………..(en vul je naam maar in), dat Hij Jezus zond zodat jij in vrede met Hem, met jezelf en met anderen kan leven’.

En ja, we moeten groeien, God wil ons snoeien, maar met maar één reden: zodat we nog meer de persoon worden die Hij wil dat we worden. Niet worden zoals anderen willen dat jij moet zijn, of jij wilt zijn, maar zoals God wil dat je bent.

Wauw, wat boeit het jou wat anderen zeggen? Hoe kijk jij naar jezelf? Neem Gods compliment aan, zonder schroom en geniet ervan. Jij was het waard om voor te sterven.

Zeg Paulus maar na: 3’ Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. 4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heere’. 1 Cor. 4:3-5 En je weet wat God over je zegt.

Casting Crowns ‘Who am I’