Onder de granaatappelboom, kom in beweging!

Week 68, vrijdag

1 Samuel 16:1-3
‘Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die Ík immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie, en ga op weg.’

Jesaja 43:18,19
‘Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden.19 Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten?’

STAP JIJ IN ZIJN PLAN?

Wat belemmert jou om op te staan van je plek onder de granaatappelboom. Wat houdt je ‘gevangen’ op je stoel, wat verlamt je om een stap te zetten? Met andere woorden, wat weerhoudt je ervan om in Gods plan met je leven te stappen? Voor het eerst of opnieuw?

Het verleden, dat wat je hebt meegemaakt aan pijnlijke ervaringen en trauma’s, kan je zodanig verlammen dat het er voor zorgt dat je niet verder komt. En dat is heel begrijpelijk. Pijn, verdriet en ellende kan soms ontzettend zwaar wegen. En dat kan je ook gemakkelijk terneerdrukken. Het kan soms zo’n pijn doen dat opstaan gewoon onmogelijk lijkt. Je krimpt in elkaar, je rolt je op en je kijkt niet langer meer om je heen. Pijn maakt je klein.

Wat is het dan heerlijk om te weten dat we een grote God hebben! Die grote God heeft in Zijn – voor ons onbegrijpelijke – wijsheid ons een vrije wil gegeven. De mogelijkheid om te kiezen. Hij heeft ons die keuze gegeven omdat Hij een relatie met ons aan wil gaan die gebaseerd is op liefde. Niet op dwang, niet op angst en vrees. Hij wil ons niet aan een touwtje houden en ons als marionetten naar Zijn wil laten dansen, Hij wil dat we er voor kiezen om Zijn hand te pakken en naar Zijn stem te luisteren, uit liefde!

God heeft ons in Zijn liefde geroepen om te stralen. Stralen als sterren in een wereld waar het zo donker is. Hij heeft ons geroepen om een licht te zijn op de plek waar we gesteld zijn. Het is Zijn plan dat we lichtdragers zijn. Dat we Zijn licht en Zijn verlichting brengen in een donkere wereld. Maar hoe doe je dat wanneer het zo donker is in jou zelf? Wanneer je het liefst schuilt onder de takken van een grote boom, je terugtrekt in de schaduw van je bed en huis?

Eigenlijk zeg ik het al. We zijn geneigd om wanneer het donker, koud en dor in ons is of voelt, om ons terug te trekken in het donker. Om ons terug te trekken en de muren hoog op te trekken zodat we kunnen schuilen in de schaduw daarvan. Zodat het lijkt alsof we de pijn niet voelen. We dekken onze ‘donkerheid toe met donkerheid en schaduwen’. En daarmee denken we te kunnen ontsnappen aan donker in ons.

Om het weer licht te laten worden in jou, moet je je juist bewegen naar het licht. Om hoop te laten groeien in jou moet je je keren tot hoop. Om weer het leven te kunnen voelen stromen moet je in contact komen met het Leven zelf. Om weer doel en richting in je leven te ervaren moet je het Doel van het leven zelf opzoeken, degene die het Doel van ons leven is.

En daarvoor moet je opstaan, je ogen opslaan, je oren spitsen en je hart wijd openen. Open het voor de liefde van God. Hoor Zijn liefdevolle woorden en zie je Zijn liefde in alles wat goed is, wat mooi en wonderbaarlijk is. Richt jij dus bewust je wezen op God, die oorsprong en doel is van jouw leven? Of richt jij je op je pijn, gevoelens van schuld en schaamte en laat je je daardoor meezuigen in onmacht, en donkerte?

Kiezen is soms moeilijk. Want maak je wel de goede keuze? En toch zul je moeten kiezen, iedere dag weer. En de keuze is eigenlijk vrij simpel: kies je voor het leven, of voor de dood. (Dood klinkt hier heel zwaar. Maar de strekking is helder: blijf je neerleggen en kwijn je weg). Tussen voorspoed en tegenspoed. De Bijbel roept ons op om te kiezen: ‘Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood. 16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben, door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen. 17 Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren,18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn. 19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, lief te hebben, hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’ Deuteronomium 30:16-20

De Bijbel is heel helder: kies, en kies voor het leven! En door te kiezen voor het leven, kies je voor zegen! En wie wil er nu geen zegen? De Bijbel zegt hier ook hoe: door God lief te hebben, Hem te gehoorzamen – ken Hem – en Hem toegedaan te blijven: je op Hem te richten in alles. En dan zul je leven! In al je pijn en verdriet mag je een keuze maken. Een keuze die niets afdoet aan je pijn, maar een keuze die vraagt om te kiezen tussen of mét je pijn te gaan naar de levende, almachtige, leven gevende God óf om vast te houden aan je pijn door er in rond te blijven dwalen.

Het klinkt misschien heel eenvoudig en heel onaardig en zonder begrip, maar er is werkelijk geen andere keuze!

Wil je leven in Gods plan? Kies er voor om naar God te gaan met alles wat je hart en denken bezwaart en het leven uit je wegzuigt en laat het los. Want dan pas kan er iets nieuws komen. Dan pas kan er nieuw leven groeien. Dan pas kun je stralen zoals God je bedoelt heeft.

De tekst uit Jesaja roept op om los te laten omdat er eerder niets nieuws kan groeien: ‘Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten.19 Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt’? NBV

Ik kan van zo’n tekst heel blij worden. Het gaat binnen in mij kriebelen en borrelen. God wil iets nieuws verrichten! En wie ziet daar niet naar uit als het donker is in je? Iets nieuws, iets anders dan pijn. Yes! Laat dus los. Laat je pijn los en geef je over. Ga staan in het licht van God, laat je door Hem verlichten en stap daarmee in Zijn plan.

Rouw niet langer om wat er was, maar laat je hoorn met olie vullen en ga op weg. ‘Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die Ík immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie, en ga op weg’.

Mag jouw leven als een symfonie zijn voor God? Kniel in aanbidding voor God neer met alles wat je vasthoudt.

Opwekking 753 ‘Symfonie’.