Lijden en volharden

Week 1, donderdag

Romeinen 18:25-28

‘Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn’.

3. God wil alles laten mee werken ten goede. Voor wie? Voor wie God liefhebben, dat betekent voor hen die een intieme relatie met Hem hebben. Geen geheimen hebben voor God maar kwetsbaar durven zijn.

Van hart tot hart
Geloven in God wil niet altijd zeggen dat je God liefhebt. Liefde is een harts- én verstandszaak. We leren uit de daden van God, wie God zegt dat Hij is, hoeveel God van ons houdt. Dat heeft zich bewezen in de komst van Zijn Zoon en het lijden en sterven van Jezus, voor ons!

God noemt ons Zijn kinderen, door Zijn Zoon. (Rom. 8:15). Het is bijna onmogelijk dat een ouder niet van zijn of haar kind houdt. En zelfs als een ouder niet van zijn kind houdt, of het niet meer wil kennen, God blijft van je houden, gewoon omdat Hij niet anders kan. (psalm 27:10, Jesaja 49,15) Zijn wezen is liefde. Zijn hart is liefde.

Gods hart gaat naar ons uit. God wil niet dat we alleen kennis over Hem hebben, maar Hij wil dat we Zijn hart kennen, dat we een relatie met Hem aangaan. God wil dat wij met ons hele hart Hem toebehoren, dat ons verlangen naar Hem uitgaat. God wil ons eerste verlangen zijn, omdat wij ook Zijn eerste verlangen zijn.

Jezus noemt ons Zijn vrienden. Johannes 15:15. In een paar verzen daarvoor zegt Hij ‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden’. Jezus gaf Zijn leven voor ons omdat Hij onze vriend is. Een boezemvriend. Een boezemvriend is vertrouweling, steun, toeverlaat en

deelt alles wat hij/zij heeft met zijn vriend. Er zijn geen geheimen, omdat je je veilig voelt bij je vriend.

Van deze beelden leren we dat God wil dat er geen afstand is tussen Hem en ons. Hij wil dat we Zijn hart kennen, en het horen kloppen voor ons en dat we een vertrouwensband hebben met Hem.

In Johannes 15 lezen we over de ware wijnstok en dat we alles kunnen vragen en we het krijgen, als we maar in Jezus/in God blijven. Als we ons maar vasthouden, vastklampen aan Hem. Niet omdat we dan alles kunnen krijgen, maar omdat we Zijn liefde voor ons willen erkennen en beantwoorden.

God liefhebben, is je een leven zonder Hem niet kunnen voorstellen. God liefhebben, is Zijn harteklop voor jou willen horen, iedere dag weer.

– Welke prioriteit heeft God in jouw leven?

– Heb je alleen kennis over Hem, of ken je Hem?

– Mag Hij alles van je weten, je diepste geheimen, verlangens en frustraties?

Lees Johannes 15:1-8