Leef een opstandingsleven!

Week 57, dinsdag

Kolossenzen 1:13
Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

1 Korintiers 2:12
Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt.

Johannes 14:12
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die ik doe, zal hij ook doen en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader.

Kolossenzen 3:1-12 Zoeken wat boven is
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, 3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. 4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

De oude en de nieuwe mens
5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. 6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. 7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. 8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal uit uw mond. 9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt,
12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.

Onze nieuwe positie

Er is heel veel te zeggen over onze nieuwe positie. Paulus spreekt er eindeloos over. God zelf spreekt er over. We zijn kinderen van Hem. Kinderen en erfgenamen in Christus. Erfgenamen van de Allerhoogste.

Ik wil mij vandaag richten op de tekst uit Kolossenzen 1 ‘Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde’.

Onze nieuwe positie is dat we niet langer in de macht leven van de duisternis, maar dat we leven in het Koninkrijk van de Jezus.

We leven niet langer meer in het donker, maar in het licht!

En, zoals ik gisteren al schreef, dat is om je heen eigenlijk niet zichtbaar. En dat klopt ook. Want de boze gaat nog steeds rond op deze aarde, haat en verderf zaaiend door leugens en de dood rukt ons nog steeds uit dit aardse leven en hult ons in rouw. Jezus noemt satan de ‘overste van deze wereld’. Dus de satan heeft nog steeds kracht. Maar van binnen? Binnen in jou is het licht! Toch?

Dat voelt waarschijnlijk helemaal niet zo, maar het is wel je positie. Je bént overgeplaatst. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk, als er verder niets veranderd om je heen?

In de eerste plaats houdt dat in dat je je koppie erbij moet houden. Je moet weten, zeker weten wie je bent en wat je positie is: de boze heeft geen macht over jou! Hij heeft wel kracht, maar geen macht. Hij is een leeuw die brult, maar meer kan hij niet. Ook al voelt dat niet zo. En je moet je gedragen naar en rusten in wie je bent: een kind van het Licht.

Dat is de theorie. Nu de praktijk. Want zo eenvoudig werkt het niet. De praktijk is dat het vaak zo donker in ons kan zijn. En dan bedoel ik niet gelijk depressieve gevoelens. Het begint vaak heel klein. Een teleurstelling, een tegenvaller of iets lukt niet. Dat overkomt ons vaak genoeg. Voeg daarbij de omstandigheden: je hebt kort geslapen, slecht geslapen, je bent druk, je zit in een spannende of verdrietige situatie, je hebt hoofdpijn of andere lichamelijke klachten en je raakt geïrriteerd. In je hoofd begint een gedachtenproces dat zich vooral laat leiden door je gevoelens. En negen van de tien keer mondt dat uit in gevoelens van slachtoffer zijn. Dat klinkt heel negatief, maar dat is het uiteindelijk wel, alhoewel je je gevoelens zo niet zou benoemen. Want wat gebeurd er vaak?

Dingen gaan niet zoals jij wilt, mensen maken opmerkingen – onbewust – die jou raken. Mensen gedragen zich zo dat jij je irriteert. Je hebt kritiek of je bent nijdig omdat mensen, of juist die ene, je niet ziet staan, niet naar je luistert, je niet serieus neemt, of de gek met je steekt. En voor je het weet denk je: ik wordt afgewezen, niemand neemt mij serieus, niemand luistert naar mij, ze moeten mij ook altijd hebben………….. en dan gaat de spiraal heel vaak nog verder: ‘vorige week deed hij of zij ook al zo, of maakte ze ook al die opmerking. Dat was net als toen die of die dat vorige maand, vorig jaar………..’ en ga zo maar door. Voor je het weet zit je in een draaikolk die je naar beneden trekt en je doet belanden in een zwart gat. En voel je je: slachtoffer!

Slachtoffers zijn verlamd. Slachtoffers voelen zich krachteloos, slachtoffers voelen zich machteloos en worden vaak dadeloos. Natuurlijk kún je ook heel goed slachtoffer van iets of iemand zijn. Maar daar gaat het hier niet over. (Maar hoe je daar mee omgaat heeft hier ook wel mee te maken). Het is belangrijk dat je weet: ‘ik ben niet machteloos, ik ben niet krachteloos en ik hoef niet dadeloos te zijn’. Het is immers de boze die je dat wil laten geloven. Want dan heeft hij vrij spel. Nee! Wat er ook is gebeurd, wat mensen ook zeggen: toets het, breng het in het licht, onderzoek je eigen hart, je reactie en je gevoelens en weet: in mij regeert het Licht. In mij regeert Jezus! En Hij heeft álle macht en alle kracht!

En wanneer je op dat punt komt, mag je rusten. Rusten in de vrede die met die wetenschap gepaard gaat. Want jij kunt loslaten en Jezus in jou, door de Heilige Geest uitnodigen Zijn wijsheid, inzicht, geduld in jou uit te werken. En daarmee ben jij niet langer slachtoffer, maar een kind van het Licht, dat vol kracht is en daarmee niet dadeloos. Je wordt zo een belangrijke werker in het Koninkrijk van God en voor de boze gevaarlijk. Omdat je er voor kiest geen pion te zijn in zijn spel, maar een vaandeldrager van Christus!

Je kunt je omstandigheden niet veranderen. Wel hoe je denkt, en in je omstandigheden dat doen wat jou minder vatbaar maakt voor wat er op je afkomt. Je kunt je wapenen, heel praktisch, door: gezond te denken, voldoende rust te nemen, voldoende ontspanning, slaap, gezond eten en drinken, te blijven lachen, inspirerende boeken te lezen, luisteren naar goede muziek, met mensen om te gaan die het beste in jou naar boven halen en zorgen dat je alle pijn en frustratie direct aan God geeft. En: dank!

Als er één ding is waarmee de boze je positie wil roven dan is het ondankbaarheid. Daarom zegt Paulus: ‘Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar’. Kolossenzen 4:2

Laat het Licht in jou niet doven en niet roven, maar wees je bewust van je positie. God gaat voor jou uit en Jezus regeert in jou!

Opwekking 760 ‘Wie vrees ik nog’