Kennis

Week 66, maandag

2 Korinthiers 10:3-5
3 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees.
4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.

Mattheus 16:21-23
Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. 22 En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!23 Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.

Hosea 4:6
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. NBG
Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. NBV
Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen het. HSV

KENNIS

Ik kom veel mensen tegen, in mijn praktijk en in de kerk, die zo graag meer willen voelen. Ze willen God voelen, Zijn liefde voelen. En dat begrijp ik heel goed. Dat voelen is belangrijk. En tegelijk is dat helemaal niet belangrijk. De Bijbel spreekt niet over God voelen. De Bijbel spreekt wel over God kennen. Hem kennen en liefhebben.

De woorden uit Hosea 4 vers 6 zijn volgens mij bekend. Het zijn woorden die God zelf spreekt: ‘Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis’. Kennis, God kennen en Zijn Woord kennen is dus heel belangrijk. Wij gaan niet verloren of kapot door een gemis aan gevoel, gevoel van/over God. Maar door gebrek aan kennis van het goede.

De verzen voorafgaand aan vers 6 zijn behoorlijk uitgesproken: ‘want de HEERE heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is.
2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen zijn wijdverbreid;
bloedbad volgt op bloedbad. 3 Daarom treurt het land, en ieder die erin woont, verkommert, met de dieren van het veld en de vogels in de lucht. Zelfs de vissen in de zee worden weggenomen’.

In dit stuk lezen we duidelijk waar we God pijn mee doen: ontrouw, gebrek aan goedertierenheid, vloeken, liegen, moorden, stelen overspel en geen kennis van God!

Misschien heb je je nooit zo gerealiseerd hoe belangrijk kennis is. Het kennen van God. Niets geen gevoel, maar weten, onderwijs dus. En om kennis van en over God te hebben hoef je geen hoog IQ te hebben. Daar heeft het niets mee te maken. Want het weten gaat hand in hand met vertrouwen en geloof.

De kennis waarover het hier gaat heeft met ons denken te maken. Hoe we denken en wat we denken. Het thema van deze week had ik vorige week al vast gelegd. Mooi hoe dit vanmorgen bij het lezen aan tafel – voor onze dochter naar school ging – uit een dagboek van Max Lucado eigenlijk werd bevestigd.

Ik las: ‘Bewaak de deur. Wees op je hoede voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. 1 Petrus 5:8,9. Je zou de deur niet opendoen voor een vreemde, of wel? Je weet hoe gevaarlijk dat kan zijn. Maar als er een smerige gedachte op de deur van ons hart klopt, laten we ‘m zo binnen! Boosheid staat op de stoep en we ontvangen haar met open armen. Wrok is op zoek naar een plekje om eens even lekker uit te buiken, dus we trekken een stoel bij. Zelfmedelijden wil een feestje geven, dus we wijzen hem waar de keuken is. Jaloezie belt aan we laten haar de logeerkamer zien. Is nee zeggen echt zo moeilijk? Voor de meesten van ons wel. Onze gedachten bewaken….vaak dénken we daar niet eens aan. We houden de tijd in de gaten, besteden aandacht aan onze kleren, ons huiswerk en zelfs ons haar. Maar niet aan onze gedachten. Zouden we ons niet net zo druk moeten maken over onze gedachten als over al die andere dingen? Jezus deed dat wel. Als een getrainde soldaat die een fort bewaakte, zo bewaakte Hij zijn gedachten. Hij bewaakte de deur van zijn hart. Als Jezus dat al deed, zouden wij dat dan ook niet moeten doen? Misschien heb je deze wel eens gehoord: ‘je bent wat je eet’. Maar je zou net zo goed kunnen zeggen dat je bent wat je denkt. Als je boze gedachten koestert, of wrok, medelijden of jaloezie in je hart toelaat – dan word je ook boos, wraakzuchtig, kleinzielig of jaloers. Dus schop die gedachten eruit……..en nodig God uit om binnen te komen.’

In dit stuk schrijft Lucado over ons denken en welke invloed dat heeft op ons leven.

Waar voed je je denken mee? Als je het niet voed met goed voedsel – de juiste kennis dus – dan ga je ook ongezond denken. En ongezond denken levert een ongezonde manier van leven op met alle gevolgen van dien.

Een gezond leven leiden begint dus met gezond denken. En om gezond te kunnen denken moet je gezond geestelijk voedsel tot je nemen. Want wat je er in stopt komt eruit.

Een bekende tegeltjes wijsheid is: ‘kennis is macht, maar kennis delen is kracht’.

Deze week gaan we nadenken over ‘Kennis en onderwijs’.
– Kennis is macht, krachtig zijn door God.
– De dingen bedenken die van God zijn.
– Het afbreken van valse redeneringen.
– Bouwen op een goed fundament

Opwekking 554 ‘Mijn verlosser leeft’