Ik ben zo moe!

Week 75, maandag

Prediker 3:1-8 Alles heeft zijn tijd (NBG)
‘1 Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; 2 er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken, 3 een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, 4 een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, 5 een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden, 6 een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen, 7 een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken,8 een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede.’

1 Korinthe 11:1 (HSV)
‘Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben.’

Lukas 6:26
‘Wee u, wanneer alle mensen goed van u spreken.’

Mattheus 11:28-31 (HSV)
‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

Lukas 19:13 ‘En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: ‘doe daarmee zaken totdat ik terugkom.’ Mattheus 25:14,15 ‘Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. 15 En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.’

Ik ben zo moe!

Deze week ligt het thema van de overdenkingen in de lijn met de overdenkingen van vorige week. Daar schreef ik op een bepaald moment dat we zo moe kunnen zijn. Ik opperde ook dat lezers konden reageren. En dat is gebeurd. Enorm bedankt. In deze overdenkingen worden reacties meegenomen.

Het eind van het kalenderjaar en het eind van het schooljaar zijn voor mij periodes dat ik extra moe ben. Het is alsof er dan een sprint getrokken moet worden om een periode af te sluiten. Je sluit iets af waardoor je weer opnieuw kunt beginnen. Daar zit wel een logica in. Maar als dat zoveel energie kost, is dat dan nog wel normaal. Of gezond?

Ik heb een aantal Bijbelteksten uitgezocht die hopelijk kunnen helpen om minder vermoeid te raken. De Bijbel is heel praktisch en onderwijst ons hoe we kunnen leven. Gezond kunnen leven voor zover dat mogelijk is.

Jezus zag de menigte en werd bewogen met hen omdat ze zo vermoeid waren. Vermoeidheid is niet iets van alleen onze tijd. Vermoeidheid is van alle eeuwen. En die vermoeidheid heeft ook met de gebrokenheid van dit aardse leven te maken. Maar dat is niet het enige. Ik denk dat veel mensen last hebben van een vermoeide geest. Een vol hoofd een gevoel van uitputting dat met een nacht, een week of een maand slapen niet voorbij gaat. Een permanente staat van vermoeidheid. Ik geloof dat Jezus het over die vermoeidheid had. Een ‘geestesvermoeidheid.’

Het lijkt mij een mooi moment, de laatste weken van het jaar om eens stil te staan bij onze vermoeidheid. Onze uitgeputheid. Misschien kunnen we leren hoe we volgend jaar minder vermoeid, minder uitgeput kunnen raken wanneer we weten wat de Bijbel hier over zegt.

De Bijbel is een boek dat alle kennis en wijsheid heeft dat wij nodig hebben. Ik heb een paar teksten aangehaald, maar zal er de komende dagen nog meer gebruiken.

Mocht je vragen hebben, tips of opmerkingen, mail ze, want het kan heel goed zo zijn dat ik dit onderwerp in twee weken moet behandelen.

De belangrijkste tekst bij vermoeidheid is de zo bekende tekst uit Mattheus 11 ‘Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt.’ Ik ben er diep van overtuigd dat bij Jezus alle antwoorden te vinden zijn wanneer we moe zijn. Maar het is soms lastig om daarmee ‘aan te komen’ bij mensen als ze zeggen dat ze moe zijn van alles. En lastig om te horen ook. We willen praktische tips. En dat begrijp ik. Want we willen iets ‘doen’ aan die vermoeidheid. Stappen zetten, lijstjes, schema’s, andere patronen, uit de boot stappen, iets nieuws ondernemen etc. om maar van die (geestes) vermoeidheid af te komen.

Bij vermoeidheid begint het bij het begin: stop met wat je aan het doen bent en ga naar Jezus! Ga naar Jezus en luister naar Hem. En pas daarna komen alle vervolgstappen.

Laten we van en met elkaar leren hoe we minder vermoeid kunnen zijn:

– Alles heeft zijn tijd.
– Wie of wat volg je na?
– Waarom ben je zo druk?
– Doe je wel de goede dingen?

Opwekking 717, ‘Stil, mijn ziel wees stil’