Hunkeren naar waarde

Week 69, maandag

Genesis 1:27
‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.’

Genesis 9:6
‘Want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.’

Psalm 89:16-18
‘Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat. 17 Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag, door uw gerechtigheid richten zij zich op. 18 U bent de glans van onze kracht,
door uw gunst verhoogt u ons aanzien.’

1 Johannes 3:1
‘Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.’

Deuteronomium 28:10 en 13
‘Alle andere volken zullen opmerken dat u de HEER toebehoort, en ze zullen hoog tegen u opzien. De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken.’

Romeinen 8:16, 17
‘16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.’

HUNKEREN NAAR WAARDE

De Bijbel wordt ook wel genoemd ‘Gods liefdesbrief voor ons’. En dat is natuurlijk ook zo. Gods liefde voor ons wordt beschreven in Zijn Woord. God is liefde en wil ons liefhebben. Over die liefde zingen we en spreken we.

Wat ik merk is dat mensen die liefde best geloven, God heeft hen gemaakt, dus ja, Hij zal best van mij houden. Maar daar onder zit nog iets veel diepers. Iets waar mensen nog meer naar hunkeren. En dat is ‘waarde’, waardevol geacht worden.

Ik kan mij er wel iets bij voorstellen. Natuurlijke ouders houden van hun kinderen. Maar hoe vaak beschadigen ze – ondanks hun liefde – hun kinderen niet? Hoeveel volwassenen lopen er rond die nooit hebben gehoord dat ze waardevol waren? Hebben complimentjes en bemoedigingen gemist. Hoeveel mensen hebben het gevoel dat ze niet gewenst zijn? Hoe velen zijn er niet die ervaren dat ze het nooit goed doen ondanks hun streven naar perfectie? Hoeveel mensen voelen zich minderwaardig omdat het lijkt alsof anderen altijd beter zijn?

Je waardevol voelen is blijkbaar nog iets anders dan weten dat er van je gehouden worden. En ik begrijp dat wel. In relaties, relaties die gebaseerd zijn op liefde, respect en vriendschap worden zo gemakkelijk woorden gesproken die anderen ‘onderuit’ halen. En met dat onderuit halen voelen mensen hun ‘waarde’ dalen. Ik schreef twee weken terug de serie over horen en de weg naar ons hart. Je gewaardeerd weten heeft alles te maken met je hart. Dus wanneer je woorden hoort die jou naar beneden halen, als het ware afwaarderen, zal dat enorme invloed hebben op je hart. En daarmee zullen ook twijfels worden geplant bij de liefde. Logisch, want je hoort niet de woorden die je geliefd zijn bevestigen.

Raar toch eigenlijk he, dat we iedere keer opnieuw woorden van bevestiging nodig hebben. Dat het niet voldoende is om dat één keer tegen iemand te zeggen, maar dat we het zo nodig hebben om dat iedere keer maar weer te horen. Blijkbaar zit er een soort ‘gat’ in ons systeem waar geen stop op past en lopen gevoelens van liefde en waardering daardoor weg en blijven we met een leegte achter. Raar maar ontzettend waar!

Als je dat beseft dan kan dat ook verklaren waarom we na goede dagen – waarop we ons goed, geliefd en gewaardeerd voelen – zomaar opeens een dag of dagen kunnen hebben dat we ons – zonder aanwijsbare reden – minder goed of zelfs down voelen. Het is helder: je voorraadje liefde en waardering is weggesijpeld. En de oplossing is ook helder: zorg dat je je voorraad op peil houdt.

Deze week gaan we ontdekken wat die hunkering naar waarde inhoudt:
– Je bent waardevol!
– Laat je niet afwaarderen!
– Kijk naar God!
– Vul je hart!

Opwekking 779 ‘Zoals je bent’