Hunkeren naar waarde

Week 69, vrijdag

Genesis 1:27
‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.’

Genesis 9:6
‘Want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.’

Psalm 89:16-18
‘Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat. 17 Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag, door uw gerechtigheid richten zij zich op. 18 U bent de glans van onze kracht,
door uw gunst verhoogt u ons aanzien.’

1 Johannes 3:1
‘Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.’

Deuteronomium 28:10 en 13
‘Alle andere volken zullen opmerken dat u de HEER toebehoort, en ze zullen hoog tegen u opzien. De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken.’

Romeinen 8:16, 17
‘16 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.’

VUL JE HART!

‘Vul je hart’, heb ik de overdenking van vandaag als titel gegeven. Met een uitroepteken erachter. Het is namelijk ongelofelijk belangrijk om een gevuld hart te hebben. Om een goed gevuld hart te hebben. Omdat, en het is mijn stokpaardje, je hart het centrum is van waaruit je leven voortkomt. Niet alleen als orgaan dat door te kloppen je hele lichaam voedt en in leven houdt, maar als ‘geestelijk centrum’ van waaruit je échte leven ontspringt. Of zoals de Bijbel zegt ‘het is de bron van je leven’. Wil je een rijk leven? Zorg dan dat je put uit een rijk gevulde bron.

Het thema van deze week ‘hunkeren naar waarde’ zegt iets over waar we allemaal naar verlangen. Zegt iets over waar je hart naar verlangt. Je hart heeft het nodig om bevestiging te horen, om gewaardeerd te worden en om zegen te ontvangen. Jouw hart heeft het nodig om te horen dat je er toe doet, dat je belangrijk bent, kortom dat je waardevol bent. Mooi hoe hier dat woord ‘vol’ in zit. Je hart als bron van waaruit je leeft heeft het nodig vol te zijn van de wetenschap dat je van waarde bent. Want als dat leeft in je hart kan je hart dat ‘rondpompen’ door heel je lichaam.

Maar misschien zeg je dat je het helemaal niet nodig hebt om bevestiging te ontvangen, of dat je complimentjes nodig hebt. Je weet wie je bent, wat je kunt, wat je hebt en je functioneert prima zo. De praktijk is, en er zijn boeken vol over geschreven dat we allemaal bevestiging nodig hebben! Niemand uitgezonderd. De verhalen van beroemde acteurs, en mensen die ‘het gemaakt hebben’ en vervolgens depressief worden, eenzaam, verslaafd zijn en soms zelfs een einde aan hun leven maken zijn bekend. In ons allen zit een leegte, een hunkering dat schreeuwt om vervulling. De Bijbel noemt dat liefde. De liefde van God, wat wij vaak zelf noemen: bevestiging en waardering. Door bevestiging wordt er een waarde aan ons toegekend: je doet er toe, en je groeit. Andersom werkt het net zo goed: wanneer iemand negatief wordt beoordeeld, afgewezen of gekleineerd, wordt iemands waarde ontnomen: hij voelt zich klein.

Ik blijf altijd benadrukken dat je voor jezelf moet ontdekken waarom jij die waardering zo nodig hebt. Wat is er gebeurd waardoor jij je afgewaardeerd of minderwaardig voelt? Wat zit er in jou hart dat je klein maakt, afgewezen, gekleineerd, niet gerespecteerd of niet geliefd? Ieder mens loopt met pijn in zijn hart rond. En vaak komt er per week wel weer een kras op je ziel bij. Maar de vraag is wat je er mee doet. Zorg je je dat opruiming houdt? Leeg je je hart en laat je het bloed van Jezus ook de herinneringen wegspoelen of houd je het vast en laat je het zitten in je hart en blijft het ronddolen in je gedachten?

Je bent je niet altijd bewust van wat er in je hart ligt, waar het vol mee is. Maar door je gedachten en reacties weet je het wel. Als je reageert in boosheid, frustratie, verdriet, bitterheid of cynisme dan kun je heel zeker weten dat er in je hart nog pijn zit. Daar ligt nog iets verstopt in een hoek dat wordt getriggerd door een opmerking, een situatie, een omgeving, soms zelfs een geur, of een persoon. Je hart is als bron dan wel vol, maar niet met levengevend water. Het water lijkt soms helder en verfrissend maar onder de oppervlakte, of veel dieper ligt nog bagger met daarin allerlei stinkende rommel.

Die stinkende rommel en bagger moet je opruimen! Want de bron van je leven is vervuild en dat heeft invloed op jou! Dat heeft invloed door jou op je omgeving en je kunt niet doen waartoe je geroepen bent: stralen als kinderen van de Allerhoogste.

Die stinkende rommel kan van alles zijn: leugens, pesterijen, mishandeling, afwijzing, teleurstelling en kleinering. Maar ook verslavingen, zonden en gedrag dat moest voorkomen dat je de leugens of pesterijen nog zou voelen of horen. Gedrag en verslavingen die getuigen van angst. Angst om weer gekwetst te worden. Angst voor opnieuw afwijzing, angst om te horen dat je niets voorstelt, iets niet kunt of anderen veel beter kunnen. En in je angst bouw je muren. Muren om je hart. Muren om de bron van leven. Er kan niets in, en er kan niets uit en wat in die bron ligt opgesloten gaat stinken en rotten. Het is als een vuilnisbak waar het deksel op vast zit geschroefd en niet wordt geopend.

Zorg dat je het deksel van de vuilnisbak er af gooit! Zorg dat je muren om je hart gaat neerhalen, zorg dat je rotzooi afvoert. En dat is verschrikkelijk pijnlijk want dan ga je de hunkering soms aan den lijve ondervinden. Je kunt je ziek voelen van ellende, verschrikkelijke buikpijn, koud, slap, spierpijn, rugpijn, pijn in je schouders en zelfs op je borst. Praat er over en huil. Laat los…………. En dan, laat je hart vullen met goede woorden. Woorden van bevestiging, woorden van waardering, woorden die tegemoet komen aan je hunkering. Zoek die bevestiging en die woorden bij God. Ken Hem en weet hoe Hij naar je kijkt en wat Hij over je zegt. Leer het uit de Bijbel, luister naar wat mensen zeggen en toets het of het overeenkomt met Gods Woord en laat je vullen! Zorg dat je hart een bron wordt met levend water en zo vol dat het gaat over stromen en leven schenkt aan de mensen met wie je in contact komt.

Zorg dat er ruimte in je hart is voor Jezus zelf. Minder van jou, minder pijn en meer van Jezus. Hoe meer ruimte je aan Jezus overlaat, hoe minder ruimte er is voor pijn en woorden van afwijzing. Leer te luisteren naar die zachte stem in jou die lieve woorden tegen je zegt. Die fluistert hoe waardevol je bent, hoe prachtig, kostbaar en geliefd. Het is de stem van Jezus, de stem van God die Zijn kinderen voortdurend wil laten weten hoe waardevol ze zijn.

Zorg dus dat er geen rotzooi blijft liggen in je hart dat je belemmert om de stem van God te verstaan. Die rotzooi kan een stoorzender zijn omdat die alle aandacht vraagt en je daardoor Gods stem niet hoort. Je kunt die rotzooi negeren, maar dat kan niet altijd. Daarom moet je dus opruimen om Gods respect, liefde en waardering te kunnen opslaan in je hart. Iedere dag opnieuw! Zorg dat je hart als bron vol is met fris en sprankelend water, dan zul je je zelf ook helemaal fris en sprankelend voelen!

Opwekking 582 ‘Jezus, alles geef ik U’