Hunkeren naar waarde

Week 69, woensdag

Genesis 1:27
‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.’

Genesis 9:6
‘Want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt.’

Psalm 89:16-18
‘Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat. 17 Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag, door uw gerechtigheid richten zij zich op. 18 U bent de glans van onze kracht,
door uw gunst verhoogt u ons aanzien.’

1 Johannes 3:1
‘Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.’

Deuteronomium 28:10 en 13
‘Alle andere volken zullen opmerken dat u de HEER toebehoort, en ze zullen hoog tegen u opzien. De HEER zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achteropraken.’

Romeinen 8:16, 17
1’6 De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
17 En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.’

LAAT JE NIET AFWAARDEREN!

Gisteren zagen we hoe waardevol we zijn. Geschapen naar het beeld van God. Een Koningskind, gekroond met glans en glorie. Gekocht en betaald met koninklijk bloed en aangesteld tot heersers over alles wat God schiep in Zijn naam.

Nu is echter de praktijk dat we die waarde van Koningskind vaak heel snel uit het oog verliezen en al helemaal het gevoel of idee daarbij. We laten woorden, situaties en gebeurtenissen vaak veel zwaarder wegen dan onze koningswaarde met als gevolg dat we ons laten ‘afwaarderen’.

De Ierse groep Rend Collective heeft een mooi nummer gemaakt dat heet ‘Immeasurably More’. In dit lied beschrijven ze dat God groter, beter en mooier is dan wie dan ook en dat alles nog meer dan we ons kunnen voorstellen.

Een regel uit dat lied gaat als volgt: ‘Our hearts respond to who You are. It’s You o Lord we adore, You are more than we can imagine’.

Deze regel maakt duidelijk dat het heel belangrijk is voor ons om te weten hoe we God zien, of hoe we Hem toelaten in ons leven. Want hoe jij God ziet, hoe jij hem kent en hoe jij hem toelaat is van invloed op jouw hart. En hoe het vanbinnen in jou hart is, bepaalt jouw leven. Spreuken 4:23 ‘Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven’.

Als God voor jou de almachtige schepper is, een gelukkige schepper, een creatieve maker, een Vader, een trooster, vredebrenger, vervuller, leidsman, vriend en alles in allen. Met daarbij ook Zijn heiligheid, met daarin Zijn heilige boosheid over onrecht, over zonden en onreinheid dan is dat van invloed op hoe jij reageert met je hart. Wanneer je al die facetten van God erkend en er blij mee bent dat die grote, almachtige God jou op het oog heeft, jouw gebeden verhoort, jou kent en het allerbeste met jou voor heeft dan doet dat iets met je.

Als jij God ziet als streng, oordelend en straffend en een God die gehoorzaamheid afdwingt en altijd met het vingertje wijst en bestraffend zwaait, dan heeft dat net zo goed invloed op je. Dan doet dat ook iets met je hart.

Wanneer jij vreugdevol denkt over God dan wordt je hart ook blij en wil je niets liever dan geloven wat Hij over je zegt en denkt. Want als God goed over je denkt en spreekt, die grote, almachtige God dan is dat toch iets om van te gaan glunderen en stralen!?

Wanneer je behoort bij de groep die God ziet als een veroordelende God dan zal er ook veroordeling, zelf veroordeling en vooral angst leven in je hart. En angst is een heel slechte raadgever. Angst is een afwaardeerder.

Tot welke categorie behoor jij? Maar nog belangrijker is: tot welke categorie zou je willen behoren? Volgens mij is de keuze niet zo moeilijk. Maar toch is er voor kiezen soms verschrikkelijk moeilijk. We laten de woorden die mensen spreken – en vaak niet in overeenstemming zijn met wat God over ons zegt – zo vaak zwaarder wegen dan de woorden van God. Die woorden van mensen doen vaak pijn, halen ons neer, verlammen ons en kunnen aanvoelen als zweepslagen. We kunnen er ons zelfs ziek door voelen.

Des te belangrijker is het dat je weet wat God over jou zegt! Ken God, ken Zijn woorden, lees Zijn woorden, luister naar Zijn woorden en besluit Hem te geloven, Zijn woorden te geloven boven alles wat iedereen ook zegt.

Dat betekent dat je goed moet luisteren naar wat anderen zeggen en welke invloed dat heeft op je hart. Je moet je hart en je gedachten onderzoeken. Want het kan heel goed zijn dat woorden oude wonden openrijten. Dat dingen die gezegd worden door jou anders worden geïnterpreteerd. Luister daarom altijd eerst goed vóór je spreekt, antwoord of actie onderneemt. Luister naar wat er wordt gezegd, luister naar je hart, luister naar je verstand en bespreek het met God, ken Zijn woorden en luister vervolgens naar Zijn woorden.

Laat je daarna – wanneer je je afgewaardeerd voelt, door Zijn liefde opwaarderen. Hoe? Door Hem te danken voor Zijn woorden over jou. Zijn liefde voor jou, Zijn blijdschap over jou. Zijn trots, Zijn achting en Zijn kroon op jouw hoofd. Zie God in al Zijn heerlijkheid en hoe Hij jou daarin opneemt en hoe Zijn licht jouw hart verlicht met Zijn vreugde over jou. Hij is zo verschrikkelijk gek met je. Zo trots, en zo vol liefde over jou. Kies ervoor om Hem te danken voor Zijn liefde en jouw hart gaat veranderen.

Rend Collective ‘Immeasurably More’