Houd vol

Wanneer heb je het nodig om aangemoedigd te worden? Wanneer heb je het nodig om ondersteund te worden? Wanneer heb je het nodig om te horen dat je nog (even) vol moet houden? Volgens mij wanneer je op de goede weg bent. Wanneer je bijna bij een/het punt bent waar je moest uitkomen. De finish is bijna in zicht, de baby wordt bijna geboren, het zwaarste traject in een genezingsproces zit er bijna op. Je hebt het nodig om ‘houd vol’ te horen wanneer je weet dat je iets goeds te wachten staat. Dat – daar waar je naar uit kijkt – binnen het bereik komt.

Ik moet denken aan Mozes die – wanneer Jozua met het volk Israël tegen de Amalekieten strijdt – met de armen omhoog biddend strijdt. Maar hoe dan zijn armen op een bepaald moment zwaar en moe worden en hij ze laat zakken. En iedere keer als dat gebeurd lijken de Amalekieten te winnen. Zolang Mozes zijn armen opgeheven houdt naar de hemel gaat Israël de overwinning tegemoet. Dan komen er twee mannen naast Mozes staan en helpen hem zijn armen omhoog te houden: ‘De handen van Mozes werden echter zwaar; daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging. ‘Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard’ Exodus 17:10-13.

Hoor je het Aaron en Hur zeggen: ‘Houd vol Mozes, wij weten dat het zwaar is en daarom ondersteunen wij jouw armen, maar jij moet vol houden.’ Zonder deze ‘houd- vol-zeggers’ zou het volk Israël verslagen worden. Daarom was het zo belangrijk dat Mozes vol hield.

Ken je de film ‘The lord of the ring?’ in het laatste deel is Frodo uitgeput en leeggezogen door de macht die de boze op hem uitoefent. Maar hij moet volhouden om de ring te kunnen vernietigen en zo de vrede te herstellen. En wat zegt dan zijn Aaron, Sam dus: ‘Ik kan de ring niet dragen, maar ik kan u wel dragen.’

We hebben allemaal ‘houd-vol-zeggers’ nodig. Mensen die naast je staan en het je toefluisteren: ‘Houd vol, wees moedig, je bent op weg en het einde is in zicht.’ Mensen die je soms vasthouden als jij niet meer overeind kunt blijven staan. Mensen die woorden spreken die jij niet meer hebt. Mensen die je toestoppen wanneer je even te moe bent om verder te gaan, je een bloemetje brengen, een wijntje met je drinken of een pot thee met je leegdrinken gewoon om te zeggen: houd moet en houd vol.

Waarom heb je het nodig? Om de eindstreep te halen. Om je plek in Gods plan te vinden, om vrucht te kunnen dragen en Gods Koninkrijk zichtbaar te maken. Het is daarom dat God zegt tegen Jozua:’ 9Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat ‘ Jozua 1:9.

Naast alle ‘houd-vol-zeggers’, is er EEN die niet alleen zegt vol te houden maar je ook belooft altijd bij je te zijn: God zelf is met je. Hij is overal waar jij bent, gaat of staat. En in het nieuwe testament zegt De Zoon hetzelfde: 20En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. Mattheus 29:20

Broer, zus, houd vol, want God is met je alle dagen tot aan jouw laatste ademtocht en verder.

Kees Kraayenoord ‘Houd vol’