helen door creativiteit

Je hart………. Een ondergeschoven kindje?
Kinderen zijn onbevangen, eerlijk, speels, creatief en fantasierijk. Ze vertrouwen de mensen die voor ze zorgen en zoeken daar hun veiligheid. Kinderen kunnen spelen, dromen en onbevangen zijn omdat ze nog geen druk en geen verantwoordelijkheid hebben. Ze zijn immers nog kind?! Ze kunnen zich in alle rust – als het goed is – ontwikkelen. Maar er komt een moment, een fase, en die is er voor de één eerder dan voor de ander, dat het kinderlijke, het speelse, losgelaten moet worden omdat het volwassen leven roept. Je moet keuzes maken, verantwoordelijkheid dragen en je aandeel leveren in de maatschappij. Wellicht moest jij als kind al wel op heel jonge, te jonge leeftijd verantwoordelijkheid dragen en moest er een deel van jou – jouw kwetsbare, gevoelige jonge hart met jouw kinddeel, zich verstoppen. Of afgeschermd, bescherm worden.

Er werd steeds meer van je gevraagd, je moest verstandig en verstandelijk zijn, ook al vond je dat moeilijk want in jou was er ook veel verwarring, je moest immers van kind opeens volwassen gaan worden! Het veiligste werd het om ook inderdaad maar verstandelijk te worden. Met andere woorden je ging steeds meer leven vanuit je hoofd en je raakte het goede contact met je hart en waarschijnlijk ook je lichaam kwijt. Je werd als het ware een hoofd zonder romp. Of een kop zonder kip.

Maar, op hartsniveau, op gevoelsniveau speelt er natuurlijk wel van alles. Jouw hart is de bron van je leven, het is ook jouw kwetsbare, gevoelige deel waarin van alles is opgeslagen; mooie dingen en moeilijke, pijnlijke dingen. En jouw hart roert zich; het is soms bar onrustig in jou. En je weet maar niet wat je er mee aan moet. Wellicht heb je daarom wel allerlei ‘overlevingsmechanismen en strategieën’ (onbewust) in het leven geroepen om toch te kunnen functioneren en staande te blijven.


In onze westerse samenleving vinden we praten over ons hart, over onze gevoelens maar raar. (Gelukkig is er wel een kentering gaande!!) En over ons kinddeel, met kinderlijke verlangens en pijnlijke tekorten, moeten we het zeker niet hebben. Allemaal zo zweverig en raar. Toch is de Bijbel heel duidelijk over ons hart. Het woord hart wordt bijna 900 keer in de Bijbel genoemd! En heel vaak in relatie tot geloof, liefde en allerlei gevoelens van verdrietig zijn tot jaloezie. God zegt: ‘Mijn kind geef Mij je hart.’ Dat zou Hij alleen maar zeggen als Hij jouw hart belangrijk vindt, toch?

Kom uit je hoofd en geef ruimte aan je hart
Als God jouw hart belangrijk vindt, mag jij het ook belangrijk gaan vinden. Je mag dan eerst gaan leren weer ruimte te maken voor je hart. Je mag er naar gaan luisteren en gaan ervaren wat je het je te zeggen heeft. Je mag leren om je hoofd even ‘thuis te laten’ en via creativiteit, stilte, focus en contact met je lichaam, je hart de ruimte te geven zodat er heling, rust en vreugde kunnen komen op een dieper niveau. Wanneer hoofd en hart goed verbonden zijn kan het gaan stromen: helende waarheid, liefde, vreugde, vrede, creativiteit en energie. Wanneer jij goed verbonden bent met je hart én met je hoofd dan vullen ze elkaar aan. Dan kun je volwassen en verstandig zijn, maar ook kinderlijk onbevangen en geloven als kind. Precies zoals Jezus ons voorhoudt.

Workshops via een strippenkaart
Geroepen om te leven biedt maandelijks twee verschillende workshops aan: ‘helend schilderen’ door Ank Stevens en ‘luisteren naar je hart/je hart laten spreken’ door Elisabeth van Zijl. Je kunt aan deze workshops deelnemen door een strippenkaart te kopen voor zes sessies, inclusief materialen. KLIK HIER . Met deze strippenkaart kun je gebruik maken van beide workshops, net waar je behoefte aan hebt. Je moet wel van te voren opgeven naar welke workshop je komt. De workshops worden gehouden op de donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Er is beperkt plek, juist vanwege de persoonlijke aandacht.

Bijzondere workshops en bijeenkomsten
Naast de workshops via de strippenkaart worden er regelmatig ook andere, toffe workshops, bemoedigingsavonden en gebedsmomenten gehouden. Bekijk regelmatig de ‘TOV- agenda’ en laat je inspireren.  

Allereerst zal ik mijzelf even aan u voorstellen.
Mijn naam is Ank Stevens, ik ben getrouwd met een lieve man en heb twee getrouwde kinderen.
Pas op latere leeftijd heb ik “de Heer” mogen leren kennen. Hij is mijn Redder en Verlosser in mijn leven geworden.
Schilderen is een talent en gave dat ik van Hem heb mogen ontvangen maar is ook tegelijkertijd mijn passie. Schilderen doe ik al 20 jaar en ik zie dat ik daar elke keer weer in mag groeien.
In die 20 jaar heb ik met regelmaat workshops bij diverse kunstenaars gevolgd om inspiratie op te doen en mij verder te bekwamen in het schilderen. Ook heb ik binnen een schildersvereniging veel van, maar ook mét elkaar geleerd en heb ik mijn talent daardoor steeds verder heb kunnen ontwikkelen.

Waarom, zal je nu misschien vragen, wil ik nu “helend” schilderen geven. In het verleden heb ik zelf te maken gehad met een eetstoornis. Schilderen heeft toen bij de verwerking hiervan helend gewerkt. Uit ervaring heb ik ontdekt dat, door het schilderen HIJ mij geleerd heeft, alle dingen die me bezig hielden en houden moest loslaten, zodat Hij door mij heen kon werken, waardoor er ruimte kwam om niet alleen met mijn hoofd maar juist met mijn hart, de verf, potlood of pastelkrijt op papier of doek te zetten.

Deze mooie ervaringen en mijn schilders passie wil ik dan ook heel graag delen met anderen zodat ook zij door HEM kunnen worden bemoedigd, gesterkt en geheeld. Hij is de grote overwinnaar. Hij geeft ons vrijheid.

Geroepen om te leven daar kan ik me dan ook volledig bij aansluiten. Want vrij om te leven is Gods verlangen voor ons. Met die wetenschap en met mijn ervaringen wil ik samen met Hem mensen helpen om doormiddel van schilderen te helen in hun hart en denken. Om weer vrij te kunnen leven.

Een hartelijke groet en misschien mogen we elkaar ontmoeten.
Ank Stevens

helendschilderen.nl
info@helendschilderen.nl