Voor wie?

Helden voor Jezus is voor hen die willen uitstappen in roekeloze gehoorzaamheid aan God. Die ervaren dat er een ‘barbaars’ verlangen in hen is dat voorbij gaat aan regels, aan ‘normaal zijn’ en vooral aan religie maar gedreven worden door liefde voor God en Gods liefde voor hen. E.R. McManus schrijft daarover in zijn boekje ‘Roekeloze gehoorzaamheid, kies voor een uitdagend leven.’ Hij schrijft: ‘Het is onmogelijk om de Schepper van het heelal te ontmoeten en dezelfde te blijven. Als de God, die almachtig, alwetend en alomtegenwoordig is, in jouw ziel komt wonen, is er op z’n minst sprake van een kleine ontwrichting. Er klopt iets niet als mensen zeggen dat ze God hebben ontmoet of God kennen, maar niet door Hem zijn veranderd. Wanneer de Schepper besluit in zijn schepsel te gaan wonen, vindt er een radicale verandering plaats. Als Jezus in jou is komen wonen, past een normaal leven niet meer bij jou. De Geest van God in het hart van iemand met een getemd geloof, is als een tijger die opgesloten zit in een kooi. Het is niet de bedoeling dat je een soort geestelijke dierentuin bent waar mensen op een veilige afstand naar God in jou kunnen kijken. Je bent een jungle, en de Geest zwerft vrij en ongeremd rond in jouw leven. Je bent de ontvanger van de God die niet kán worden getemd en van een geloof dat niet mág worden getemd. 

Je bent niet langer een gevangene van tijd en ruimte, maar een burger van het koninkrijk van God – een lid van de barbarenstam. God is geen kalmeringsmiddel dat je rustig en in bedwang houdt door je zintuigen te versuffen. Hij doet juist het tegenovergestelde. Hij maakt je geest wakker zodat je echt gaat leven.’

Wat een woorden en wat een oproep! Voel je dat deze woorden je raken? Ervaar je die (heilige) onrust, dat vlammetje in je dat brandt en een weg naar buiten zoekt? Doe mee en sluit je aan bij de Helden voor Jezus. Sluit je aan bij die hen die dat ook ervaren en zich uitstrekken naar een barbaars leven voor de Koning der Koningen! Spannend? Zeker! Moeilijk om vol te houden omdat je passie bekoelt en je enthousiasme verdwijnt? Absoluut! Daarom heb je anderen naast je nodig die je helpen het vlammetje brandend te houden en het te laten groeien tot een waar vuur. Of zoals Jezus het zegt, ervoor te zorgen dat er stromen van levend water uit je binnenste zullen stromen.