God’s doel met mijn leven

juni 2012

Bewust zet ik in de aanhef ‘mijn leven’. Dit is mijn blog en ik wil vooral met u delen wat ik heb ontdekt en geleerd. Ik ga u niet zeggen wat God’s doel is met uw leven. Alhoewel ik er van overtuigd ben dat God’s doel voor ons aller leven hetzelfde is.

Eigenlijk werd het voor mij vrij eenvoudig wat God’s doel is met mijn leven. Ik kwam daar achter bij het lezen van 1 Johannes 4:4 en 17. Daar staat ‘U, kinderen komt uit God voort.’ Als we Christus hebben aangenomen als onze Heer en verlosser, als de Zoon van God zijn wij in Hem, zoons en dochters van God, Wij komen uit God voort. Even verder staat in vers 17: ‘want hoewel wij nog in de wereld zijn, zijn we als Jezus’. (NBV) Gods doel met mij ligt in het worden en zijn als Jezus!

Als uit de Bijbel blijkt dat het God’s doel met mijn leven is dat ik ga worden als Jezus dan is dat niet onmogelijk. God wil mij iets laten bereiken wat bereikbaar is. Zijn doel met mijn leven ligt binnen de mogelijkheden, het is zeker te verwezenlijken. Het enige waarvan het afhangt, is mijn bereidheid.

Ben ik bereid om mij over te geven aan God zodat Hij mij kan vormen? Hoe gaat ook al weer een bekend opwekkingslied? “Machtige Heer, grote Verlosser, iedere dag kneden Uw handen mijn leven als klei. Zo vormt U mij naar Uw plan. Neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij: ik leg mijn leven in uw sterke hand.” (opw. 598)

Er is een verschil tussen goddelijke verlangens en een goddelijk doel. Neil T. Anderson schrijft daar heel duidelijk over in zijn boek “Overwinning over de duisternis”. Ik citeer: ‘Gods doel met ons leven kunnen we bereiken door onderscheid te leren maken tussen goddelijke doelen en goddelijke verlangens. Voor een christen kan dit het verschil zijn tussen voorspoed en tegenspoed, tussen innerlijke rust en innerlijke pijn. Een goddelijk doel is een doel dat God met ons leven heeft. Het bereiken van dit doel is niet afhankelijk van andere mensen over wie wij geen zeggenschap hebben en evenmin van omstandigheden die wij niet kunnen beïnvloeden. De enige over wie ik zeggenschap heb, ben ik zelf en de enige die een goddelijk doel in de weg kan staan, ben ik zelf. Het doel met ons leven kan bereikt worden, als we net als Maria bereid zijn te doen wat we moeten doen. (Heer mij geschiedde naar Uw wil). Het vervullen van een goddelijk verlangen is altijd afhankelijk van de medewerking van andere mensen, bepaalde gebeurtenissen en gunstige omstandigheden. Dit alles ligt buiten ons bereik. We kunnen ons gevoel van eigenwaarde en onze voorspoed niet laten afhangen van onze verlangens, hoe goddelijk die ook mogen zijn. Het vervullen van verlangens ligt buiten ons vermogen’.

God heeft zich ten doel gesteld mijn karakter te vormen. Zodat ik kan worden wat God van mij vraagt: volwassen te worden in Christus, zodat ik kan zijn als Christus. Verzoekingen komen op mij af. Er gebeurt van alles met mij en om mij heen. Veel waar ik geen zeggenschap over heb. Het enige wat ik zelf kan is God de gelegenheid geven mij te vormen, mij bereid te verklaren, mij over te geven en Hem daarin te vertrouwen.

God vraagt u en mij “mag Ik tot mijn doel met jou komen”? Wat is ons antwoord, en ons gedrag?

Doorpraten? Bekijk de website: www.atelieralterego.nl

Elisabeth van Zijl

Pastoraal coach en inspirator