God of een psycholoog?

Dagelijkse overdenking; Week 83, woensdag

Psalm 139: 1-6,13,14, 17,18 23,24, De HEERE weet alles
‘1 Een psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. 4 Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles. 5 U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij. 6 Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij.

Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal.
18 Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. 24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.’

Romeinen 3:21-25
‘Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.’

God wil met jou je hart onderzoeken
‘Eerlijk zijn naar God toe, zoals je ook eerlijk moet zijn naar je psycholoog’, schreef ik gisteren.

Maar daar gaat eerst nog iets aan vooraf: eerlijk zijn naar jezelf toe.

Eerlijk zijn naar jezelf toe betekent dat je luistert naar die stem diep in jou en die stem serieus neemt. Die stem die spreekt over jouw minderwaardigheid, jouw pijn, verdriet of negatieve zelfbeeld.

Want het is uiteindelijk die stem die iets zegt over wat er werkelijk leeft in je hart. En ja, je kunt je denken veranderen, dat is heel Bijbels, je kunt van alles doen en ondernemen, ook dat is heel Bijbels. Maar daarmee geneest de wond in jouw hart niet. Je plakt bij wijze van pleisters en slikt pijnstillers. Zo lijkt het alsof die wond er niet is, want je bent toch goed bezig?

God kan iets wat geen enkele psycholoog kan: jouw schuld wegnemen, de schuld van anderen wegnemen met de pijn die dat heeft veroorzaakt, jou vergeven en jou genezen. God is de enige die jou werkelijk vrij kan maken van alle wonden en verwondingen die er in jouw hart zitten.

Wanneer je alleen met je hoofd aan de slag gaat zul je nooit de liefde van God in je hart kunnen ervaren. Het is daarom dat mensen die net tot geloof zijn gekomen zo ‘in de Heer’ en zo blij kunnen zijn: ze wisten dat hun hart hunkerde naar genezing, dat ze zo op zoek waren en dat ze zoveel pijn in zich hadden en toen ze hoorden van God wisten ze: ik heb Hem nodig om mijn pijn aan te geven.

Mensen die al langer geloven en van kind af aan naar de kerk gaan worden ‘volgepompt’ met kennis. En kennis is goed. Maar we vergeten zo vaak dat God zegt: mijn kind, geef Mij je hart! De Bijbel staat daar vol van.

Het is niets zweverigs, het is realiteit. We worden geregeerd door ons verstand en ons hart. Maar in de kerk worden we zo vaak alleen maar aangesproken op ons verstand. We moeten zoveel dat we er moe van zijn.

Stop met moeten! Stop met doen! Ga naar een psycholoog als dat nodig is. Ontwar met hem of haar de warboel in je denken en ontdek welke pijn er leeft binnen in je. Maar geef je hart aan God. Want bij Hem is het het allerveiligst – Hij heeft jouw hart gemaakt en houdt het in Zijn hand, en ga met Hem de afdaling in je hart aan.

David zegt: ‘Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg.’ Hij zegt dit omdat hij weet dat Hij God nodig heeft om Zijn hart en hoofd rustig, gezond en ‘schoon’ te houden.

Er zit vaak veel in ons hart dat ons verstand bezig houdt. Maar vaak richten we ons alleen maar op ons hoofd, ons denken en gaan dan iets doen. Dat lost tijdelijk iets op. Je kunt zo heel lang door ploeteren. Maar er komt een dag dat je je realiseert: ‘ik ben zo moe, ik kan niet verder. Het is oorlog in mijn hoofd’. Zeg dan met David: ‘HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. 4 Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles. 5 U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij. 6 Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij.’

Stop met rondrennen, stop met schema’s, coachen, therapieën en zelfhulpboeken. Wees stil, spreek over je diepe, eerlijke pijn en geef je hart aan God. Hij is met alles in en van jou vertrouwd. Hij kan daarbij waar wij of een psycholoog niet bij kunnen.

Stort je hart voor Hem uit, geef Hem je pijn en je angst en dan kan Hij Zijn hand op jouw pijn leggen. Dan kan het bloed van Jezus daar over heen gaan en dan ontvang je werkelijke genezing.

Zorg dat je God niet verliest en Hij jou niet verliest in je genezingsproces.

The Passion Gouda, ‘Geef Mij nu je angst’, Syb van der Ploeg