God of een psycholoog?

Dagelijkse overdenking; Week 83, dinsdag

Psalm 139: 1-6,13,14, 17,18 23,24, De HEERE weet alles
‘1 Een psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrondt en kent mij. 2 Ú kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. 3 U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. 4 Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles. 5 U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij. 6 Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij.

Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14 Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal.
18 Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.

Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. 24 Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg’

Romeinen 3:21-25
‘Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: 22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.’

GOD KENT JOU ALS NIEMAND ANDERS

Misschien verzucht je met enige regelmaat wel het volgende: ‘ik zou willen dat iemand mij zou begrijpen. Het snapt waarom ik mij zo voel, of weet hoe ik mij voel.’ Het is het verlangen naar begrip, erkenning en gehoord en gezien willen worden. We ervaren in de praktijk dat het vaak zo moeilijk is om de ander écht te zien. Of om te laten merken dat we die ander écht wel willen begrijpen – maar het gewoon niet lukt. Er zit soms zo’n enorme kloof tussen ons en anderen.

En het maakt dan niet uit of je getrouwd bent of niet. Juist in een huwelijk kan er op dit vlak veel eenzaamheid zijn.

Wanneer je vastloopt in je gevoel of de gedachtencirkel in je hoofd kun je naar een psycholoog gaan. Een psycholoog heeft psychologie gestudeerd. Op Wikepedia kwam ik het volgende tegen: ‘psychologie is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen’. En op een andere site las ik: ‘Psychologie is een wetenschap waarbij het gedrag bestudeerd wordt en waarbij die gedragsevidentie gebruikt wordt om de interne processen te begrijpen die aan dat gedrag ten grondslag liggen.’

Wat helder is, is dat er gekeken wordt naar interne processen, dat wat zich binnen in jou afspeelt: in je denken, voelen en wil en dat in relatie tot je gedrag.

Wanneer je bij een psycholoog bent beland zal hij of zij je enorm veel vragen stellen. Je soms ook schema’s laten invullen om aan de hand van je antwoorden en je gedrag te achterhalen hoe jouw manier van denken is. Hoe jij reageert vanuit je gevoel en je wil.

Niets mis mee.

Een psycholoog kan enorm veel bijdragen in het ontwarren van je gedachten, van gevoelens en van gedrag. Je helpen te ontdekken waarom je reageert zoals je reageert en je vervolgens tips, ideeën en aanbevelingen doen. Maar een psycholoog kan je geen herstel bieden. Wel een manier, maar geen herstel.

Voor een groot deel hebben wij hierin onze eigen inbreng. Het is belangrijk dat je eerlijk bent. Echt vertelt waar je mee zit, hoe je denkt en waarom je dingen doet. Maar dan loop je vervolgens toch aan tegen de menselijkheid van de psycholoog met alle mankementen die daarbij horen. Daarbij komt nog het vertrouwensaspect en jouw wil om dingen anders te gaan doen.

Een psycholoog zal veel van je kunnen begrijpen. Daarvoor heeft hij of zij gestudeerd. Hij zal dus ook veel kunnen verklaren. Maar zolang een psycholoog niet hetzelfde heeft meegemaakt als jij zal hij ook niet je diepste pijn kunnen voelen. En we kunnen onmogelijk een psycholoog toewensen dat mee te maken aan wat er leeft aan pijn en verdriet.

Onze vrienden, partners, familie of collega’s zullen – wanneer ze ons kennen – heel ver kunnen meegaan in ons gevoel of denken. Maar ook daar stopt het. Voeg daarbij nog het feit dat ze geen psychologie hebben gestudeerd en eenzaamheid ligt op de loer. Niemand begrijpt je, weet wat je voelt en kan met je meeleven.

De Bijbel geeft aan dat dit normaal is. Dat hoort bij ons mens zijn: Spreuken 14:10: ‘Alleen je eigen hart kent je diepste verdriet,
in je vreugde kan een ander niet delen.’ NBV

Wat is het dan een geweldig nieuws dat er een God is die ons volledig kent. Hij heeft ons gemaakt. Ons gevormd in de buik van onze moeder!

En daar waar een psycholoog je tot op zekere hoogte kan helpen met dingen op een rijtje te krijgen en je adviezen te geven, kan God jou helemaal genezen. Hij is de grote geneesheer. Hij is jouw maker en Hij weet als niemand anders wat jij nodig hebt.

Wat geldt voor de psycholoog geldt zeker voor God: Hij kan je pas helpen wanneer je helemaal eerlijk bent, vol vertrouwen en luistert naar wat Hij je te zeggen heeft en je vervolgens Zijn adviezen op volgt.

Eenzaamheid is iets akeligs. Onze eenzaamheid kan een psycholoog of partner niet oplossen. Alleen God is bij machte om daarin te komen. Omdat Hij precies weet waar het aan schort. Hij kent wél jouw diepste verdriet en jouw grootste vreugde. Zoek Hem dus op. Deel je hart met Hem. Hij heeft geen wachtlijst, doet niet aan verzekeringen en heeft altijd een antwoord. Zijn Zoon heeft al het lijden en alle pijn doorstaan, dus Hij weet hoe jij je voelt.

Wil je begrip en herstel? Ga naar je Maker. Hij alleen kan jou herstellen.

Opwekking 617 ‘Een machtig maker’