God is bij je en zorgt, altijd

Dagelijkse overdenking; Week 74, zaterdag

‘Gods bescherming in gevaren’ staat er boven psalm 91 in de Herziene Statenvertaling. Dat is enorm troost- en rustgevend, maar tegelijk roept dat ook heel veel vragen op. En kan het opstandig en boos maken.

Waar is God als het lijden toeslaat, als gelovige mensen mishandeld, vermoord, beledigd of verkracht worden? Had God geen engelen kunnen sturen ter bescherming om monden te snoeren en om mensen tegen te houden? Had hij geen bacillen kunnen doden, kanker vernietigen, auto’s tegen kunnen houden of wapens onklaar kunnen maken?

God kan dat. Hij kan alles. Hij kan zelfs de zon stil laten staan. Maar waarom beschermt Hij dan niet als Hij de grote beschermer is in gevaren?

Ik weet het niet. God heeft een plan met deze wereld. En God is wie Hij is. Hij overziet alles, Hij kent iedereen, maar Hij neemt niet de verantwoordelijkheid voor daden van mensen. In Genesis heeft hij de heerschappij over de schepping bij de mensen gelegd, en dat neemt Hij niet terug.

God kan gewoon niet altijd ons lichaam beschermen omdat Hij niet onze verantwoordelijkheid overneemt. Wat Hij wel kan, wil en doet is ons hart en onze gedachten beschermen. In Christus is ons hart en ons denken beschermd. Filippenzen 4.

In Zacharia 2:4 staat dat God als een muur van vuur om ons hart wil zijn en dat Hij daarbinnen wil wonen.

Ik heb zelf meegemaakt wat het is als iemand die dichtbij is (mijn moeder) om het leven wordt gebracht. Mijn moeder was als zendeling in Zuid Afrika aan het werk. Zij zette zich in voor aids-wezen, wilde hen een thuis bieden. ‘Had God haar niet kunnen beschermen?’ werd mij nog al eens gevraagd. Ja, ik denk het wel. Maar het was een actie van mensen, die uit waren op wraak. Wat ik wel weet is dat God heel, heel dichtbij haar was en als een muur van liefdesvuur om haar hart was. Daar was Hij met Zijn bescherming. Zoals Hij dat ook bij Stefanus was.

De vraag is of jij bescherming van je hart en denken nodig hebt of heb je God (alleen maar) nodig als bodyguard? De Bijbel zegt dat je hart de bron is van je leven en ook dat je verandering van je denken nodig hebt. God beschermt je wezen, je identiteit, altijd, en vandaar uit leef je. God is altijd bij je én Hij doet wonderen van genezing en bescherming, nog steeds – meer zelfs dan wij beseffen – maar niet altijd.

‘Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta’

Psalm 91, Gods bescherming in gevaren (HSV)

1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!
3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.
4 Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.
5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
6 voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.
7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde
en tienduizend aan uw rechterhand –
bij u zal het onheil niet komen.
8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,
u zult de vergelding aan de goddelozen zien.
9 Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
10 Geen onheil zal u overkomen,
geen plaag zal uw tent naderen.
11 Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen.
12 Zij zullen u op de handen dragen,
zodat u uw voet aan geen steen stoot.
13 Op de felle leeuw en de adder zult u trappen,
u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.
14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
16 Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,
Ik zal hem Mijn heil doen zien.